Webb-KAB

Webb-KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och registret - även musikregistret.

 

 

Senaste ändringar

13.6.2018
Nya indextermer: betong, hobbyarbete 65.93 och betong, skulpturens teknik 73.1
13.6.2018
Nya indextermer: gibs, hobbyarbete 65.93 och gibs, skulpturens teknik 73.1
13.6.2018
Ny klass: Betong- och gibsarbete 65.93
13.6.2018
Nya indextermer: riskanalys, företagsekonomi 69.1 ; riskanalys, beräkningsmetoder 51.5 och riskanalys, företagsekonomisk redovisning 69.2
13.6.2018
Nya indextermer: naturrelation, allm. 50.1 och naturrelation, stadsmiljö 50.1