Webb-KAB

Webb-KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och registret - även musikregistret.

 

 

Senaste ändringar

16.3.2017
Nya klasser: Japanska 89.951 och Koreanska 89.955
16.3.2017
Nya klasser: 86.951 Litteraturhistoria och -forskning som rör litteratur på japanska och 86.955 Litteraturhistoria och -forskning som rör litteratur på koreanska
16.3.2017
Nya klasser: 80.951 Skönlitterära verk på japanska med blandat innehåll och 80.955 Skönlitterära verk på koreanska med blandat innehåll
16.3.2017
Nya klasser: 82.951 Poesi på japanska och 82.955 Poesi på koreanska
16.3.2017
Nya klasser: 83.951 Dramatik på japanska och 83.955 Daramatik på koreanska