Snabbsök:

Sökord "Perheväkivalta, lastensuojelu" (fi)

Familjevåld, barnskydd37.42

37.42 Barn- och ungdomsomsorg. Barn- och ungdomsskydd

Barnhem. Omhändertagande
Fosterhem. Fostran i fosterhem
Hit också familjevåld och incest ur barn- och ungdomsskyddets synvinkel
Om verket innehåller både barn- och ungdomsskydd och familjepolitik, ges företräde åt klass 37.42

Termer som refererar till denna klass

Adoptivbarn, barnskydd 37.42
Barnhem 37.42
Barnomsorg, socialpolitik 37.42
Barnskydd 37.42
Fadderverksamhet, barn och ungdomar 37.42
Familjehem 37.42
Familjevåld, barnskydd 37.42
Flickhem 37.42
Fostran i fosterhem 37.42
Incest, barnskydd 37.42
Omhändertagande, barnskydd 37.42
Pojkhem 37.42
Sexuellt utnyttjande, barnskydd 37.42
Skilsmässa, barnskydd 37.42
Socialarbete, barnskydd 37.42
Unga, skydd av unga 37.42
Ungdomsvård 37.42
Unicef 37.42
Uppfostringsanstalter 37.42
Utomäktenskapliga barn, barnskydd 37.42
Vård i fosterhem 37.42
Vårdinrättningar, barnskydd 37.42
Vårdnad om barn, vård i fosterhem 37.42
Familjerehabilitering 37.4+
Familjevåld 37.4+
Partnervåld 37.4+
Våld i närrelationen 37.4+
Adoption, familjepolitik 37.4+
Adoptivbarn, familjepolitik 37.4+
Barn, familjepolitik 37.4+
Ensamförsörjare, familjepolitik 37.4+
Familjepolitik 37.4+
Familjerådgivning 37.4+
Familjerådgivningsbyråer 37.4+
Rådgivningsbyråer, familjerådgivning 37.4+
Rådgivningsbyråer, äktenskapsrådgivningsbyråer 37.4+
Sammanboende, familjepolitik 37.4+
Sammanboende, familjerådgivning 37.4+
Skilsmässa, familjepolitik 37.4+
Utomäktenskapliga barn, familjepolitik 37.4+
Våld, familjevåld 37.4+
Äktenskap, familjepolitik 37.4+
Äktenskapsrådgivning 37.4+
Deprivation, socialpolitik 37+
Familjevård, socialvård 37+
Fattigvård 37+
Försörjningskvot, socialpolitik 37+
Hinderslöshet, socialpolitik 37+
Hjälp 37+
Hjälparbete 37+
Hjälpverksamhet 37+
Jämförelsegrupper, socialpolitik 37+
Motiverande samtal, socialt arbete 37+
Patientstöd, socialpolitik 37+
Samhällspolitik, socialpolitik 37+
Service, social service 37+
Självhjälpsgrupper, socialpolitik 37+
Välfärdsstat, socialpolitik 37+
Anstaltsvård, socialpolitik 37+
Fattigdom, socialpolitik 37+
Institutionsvård, socialpolitik 37+
Social- och hälsovårdsförvaltning 37+
Utslagning, socialpolitik 37+
Välfärdssamhälle, socialpolitik 37+