Snabbsök:

Sökord "Marjat, elintarviketeollisuus" (fi)

Bär, livsmedelsindustri67.7

67.7 Livsmedelsindustri

Födoämnes-, färdigmats- och konservindustri
Mejerier. Slakterier. Kvarnar. Bagerier
Sötsaksindustri. Läskedrycksindustri
Spannmåls-, mjölk-, kött-, fisk-, grönsaks-, frukt-, socker-, näringsfett- och växtoljeprodukter ur industriell synvinkel
Livsmedelsteknologi. Livsmedelsmikrobiologi
Konservering. Tillsatsämnen. Konserveringsmedel. Bestrålning
Livsmedelshandel. Naturkosthandel
Om verket behandlar både industriell framställning av livsmedel och användning av livsmedel, ges företräde åt klass enligt användning

Termer som refererar till denna klass

Bagerier 67.7
Bakelser, industriell tillverkning 67.7
Bestrålning, livsmedelsindustri 67.7
Bröd, livsmedelsindustri 67.7
Bär, livsmedelsindustri 67.7
Citrusfrukter, livsmedelsindustri 67.7
Ekologiska produkter, hälsokosthandel 67.7
Fetter, livsmedelsindustri 67.7
Fiskar, livsmedelsindustri 67.7
Fiskförädlingsindustri 67.7
Fiskhandel 67.7
Frukter, livsmedelsindustri 67.7
Frysvaror, livsmedelsindustri 67.7
Färdigmatsindustri 67.7
Glassindustri 67.7
Grönsaksprodukter, livsmedelsindustri 67.7
Honungsprodukter, livsmedelsindustri 67.7
Hållbarhetsbehandling, livsmedelsindustri 67.7
Hälsokosthandel 67.7
Kemi, livsmedelsindustri 67.7
Konserver, livsmedelsindustri 67.7
Konservering, livsmedelsindustri 67.7
Konserveringsmedel, livsmedelsindustri 67.7
Kryddor, livsmedelsindustri 67.7
Kvarnar, livsmedelsindustri 67.7
Kylförvaring, livsmedelsindustri 67.7
Kylprodukter, livsmedelsindustri 67.7
Kötteknologi 67.7
Köttförädlingsindustri 67.7
Kötthandel 67.7
Köttprodukter, livsmedelsindustri 67.7
Köttproduktion, livsmedelsindustri 67.7
Livsmedel, kvalitetsundersökningar 67.7
Livsmedelsfetter, livsmedelsindustri 67.7
Livsmedelshandel 67.7
Livsmedelsindustri 67.7
Livsmedelskemi, livsmedelsindustri 67.7
Livsmedelsmikrobiologi, livsmedelsindustri 67.7
Livsmedelsteknologi 67.7
Läskedrycksindustri 67.7
Margarinindustri 67.7
Matindustri 67.7
Mejerier 67.7
Mikrobiologi, livsmedelsindustri 67.7
Mjölk, livsmedelsindustri 67.7
Mjölkprodukter, livsmedelsindustri 67.7
Mjölkproduktion, mejerier 67.7
Ostar, livsmedelsindustri 67.7
Pastörisering 67.7
Safter, livsmedelsindustri 67.7
Saltindustri 67.7
Slakterier 67.7
Slaktning 67.7
Socker, livsmedelsindustri 67.7
Spannmålsprodukter, livsmedelsindustri 67.7
Syltning, livsmedelsindustri 67.7
Sötningsmedel, livsmedelsindustrin 67.7
Sötsaksindustri 67.7
Tillsatsämnen, livsmedelsindustri 67.7
Ultrapastörisering, livsmedelsindustri 67.7
Vegetabiliska produkter, livsmedelsindustri 67.7
Vitaminer, livsmedelsindustri 67.7
Växtoljor, livsmedelsindustri 67.7
Xylitol, livsmedelsindustri 67.7
Genmodifierade livsmedel, livsmedelsindustri 67.7+
Genteknik, livsmedelsindustri 67.7+
Livsmedelsproduktion, livsmedelsindustri 67.7+
Drycker, industriell tillverkning 67.7+
Kolonationslägenheter, jord- och skogsbruk 67+
Livsmedelsproduktion 67+
Primärproduktion, jordbruksproduktion 67+
Bodar, lantbruk 67+
FAO 67+
Gårdsbruk 67+
Lantbruk 67+
Lantbruksavbrytare 67+
Lantbruksmaskiner, användning 67+
Lantbruksprodukter 67+
Lantbruksredskap 67+
Lantbruksrådgivning 67+
Lantgårdar, skötsel 67+
Naturnäringar 67+
Primärproduktionsnäringar 67+
Samlarekonomi 67+
Traktorer, lantbruk 67+