Snabbsök:

Sökord "Lukeminen, lukutaito" (fi)

Läsande, läskunnighet00

00 BOKBRANSCHEN

Verk som handlar om boken eller det skrivna ordet i allmänhet
Allmän vägledning i användning av böcker
Läskunnighet. Analfabetism
Hit också verk som rör både läs- och skrivkunnighet och verk som behandlar både bokbranschen och biblioteksverksamhet
Bokens och det skrivna ordets historia i allmänhet och bokrariteter 00.09