Snabbsök:

Sökord "Konservatoriot" (fi)

Konservatorier38+

38 FOSTRAN. UNDERVISNING. PEDAGOGIK

Hit allmänna verk om fostran, pedagogik, pedagogisk psykologi och pedagogisk sociologi
Hit också allmän pedagogisk politik och utbildningspolitik samt allmänna verk om pedagogiska system och utbildningssystem i olika länder
Hit och till underklasserna också samlevnadskunskap, kreativitetsfostran och empatifostran
Hit och till underklasserna också studiestöd och finansiering av studier
Fostran inom specialområden klassificeras enligt område