Snabbsök:

Termer

Aalto-universitetet38.41
AA-rörelsen37.61
Abc-böcker80+
Abessinien48.27
Abessinien, historia98.27
Abnormpsykologi14.4+
Abnormpsykologi14.4+
Aboriginer (Australien), traditionell musik78.4851
Aboriginer (Australien), etnomusik78.4851
Aboriginer, Australiens etnologi49.55
Aboriginer, Australiens historia98.51
Abort, etik, allm.17.1
Abort, familjepolitik37.4
Abort, kristen etik23.8
Abort, medicin59.571
Abortlagstiftning33.24
Absolutism, nykterhetsfrågan37.61
Absorption, optik53.6+
Abstrakt konst, konsthistoria, allm. (Se även resp. land)70.9134
Abstrakt konst, målarkonst, allm. (Se även resp. land)74.9134
Abstrakt konst, nya konstformer71+
Abstrakt konst, skulptur, allm. (Se även resp. land)73.9134
Abstraktpublikationer01.2 - 01.8
Abstraktpublikationer, utarbetande01
Acceleration, fysik53.3
Accent, finska88.24
Accent, finska88.24
Accent, lingvistik, allm. (Se även resp. språk)87.4
Accent, språkvetenskap, allm. (Se även resp. språk)87.4
Accent, svenska89.314
Accent, svenska89.314
Access, databasprogram61.2
Accessoarer, beklädnadsindustri64.3
Accessoarer, handarbetsmönster och -modeller65.4+
Accordéon78.66+
Acid house78.8911
Acid rock78.8911
Ackumulatorer, elektroteknik, allm.62.6
Acrobat Reader, dataprogram, allm.61.3
Acrobat, dataprogram, allm.61.3
Actionfilmer84+
Actionfilmer, forskning77.43+
Acykliska föreningar, organisk kemi54.3
Adb, allm.61+
Adb, didaktik38.296
Adb, i undervisning, allm.38.221
Adb, inverkan på samhället, allm.61
Adb, lagstiftning, allm.33.2
Adb-apparater, allm.61.4+
Adb-brottslighet, kriminologi30.16
Adb-drivers, allm.61.4+
Adb-kringutrustning, allm.61.44
Adb-lånesystem, biblioteksarbete02.33
Adb-planerare, biografier och memoarer99.16
Adb-planerare, biografiska uppslagsverk99.26
Adb-program, allm.61.3
Adb-programmering, allm.61.3
Adb-programmeringsspråk, allm.61.3
Adb-rätt33.2
Adb-stöd, allm.61+
Adb-stödpersoner, biografier och memoarer99.16
Adb-stödpersoner, biografiska uppslagsverk99.26
Adb-system, allm.61+
Adb-systemarbete, allm.61.2
Addiktioner, alkohol59.5672
Addiktioner, läkemedel59.5673
Addiktioner, narkotika59.5673
Addiktioner, psykiatri, allm.59.561
Addiktioner, psykoterapi, allm.59.562
Addiktioner, rusmedel59.567+
Addiktioner, sex59.35
Addiktioner, spel59.561
Addiktioner, tobak59.5671
Adel, sociologi, allm.30.11+
Adelskalendrar99.31
ADHD59.55
Adjektiv, grammatik, allm. (Se även resp. språk)87.3
Administrativ sanering, företag69.1
Adoption, familjepolitik37.4+
Adoption, lagstiftning33.31
Adoptivbarn, barnskydd37.42
Adoptivbarn, familjepolitik37.4+
Adoptivbarn, lagstiftning33.31
Adrenalin, inre sekretion59.533
Adressregister, allm.69.703
Adressystem, posttrafik69.7
ADSL, dataöverföring, allm.61.7+
Advent, etnologi49+
Advent, finsk-ugrisk etnologi49.262
Advent, kyrkoår25.2
Adventism28.7
Adverb, grammatik, allm. (Se även resp. språk)87.3
Advokater, biografier och memoarer99.13
Advokater, biografiska uppslagsverk99.23
Advokatverksamhet, juridik33.6
Aerobic79.2
Aerobiologi, allm.56+
Aerodynamik, fysik53.3
Aerodynamik, teknik, allm.60.2
Aerologi55.5
Aeromekanik, fysik53.3
Aeromekanik, teknik, allm.60.2
Aerostatik, fysik53.3
Aerostatik, teknik, allm.60.2
Afasi59.55
Affekter, psykologi14.16
Affektlära78.24
Affina geometrier51.2
Affischer, reklam, allm.69.35
Affischkonst75.13
Affix, grammatik, allm. (Se även resp. språk)87.3
Affärsbanker36.22
Affärsbrev, modeller och handböcker69.163
Affärsbyggnader, arkitektur72.2
Affärsbyggnader, byggnadsteknik66.3+
Affärscentra, allm.69.3+
Affärscentra, arkitektur72.2
Affärscentra, byggnadsteknik66.3+
Affärscentra, regionplanering34.5
Affärskedjor, allm.69.3+
Affärskorrespondens69.163
Affärsmän, biografier och memoarer99.16
Affärsmän, biografiska uppslagsverk99.26
Affärsorganisation, allm.69.1
Affärsverk, staten36.5
Afghanistan48.11
Afghanistan, etnomusik78.48114
Afghanistan, historia98.11
Afghanistan, traditionell musik78.48114
Afghanska89.83
Afghanska, litteraturhistoria86.83
Aforismer, allm.10.8
Aforismer, forskning, allm.10.8
Aforismer, skrivande86.07
Afrika48.2+
Afrika, etnomusik78.482+
Afrika, historia98.2+
Afrika, kristen mission26.2
Afrika, traditionell musik78.482+
Afrika, urbefolkningars religioner29.9
Afrika, ursprungsspråk89.96
Afrika, ursprungsspråk, litteraturhistoria86.96
Afrikaans89.48
Afrikaans, litteraturhistoria86.48
Afrikansk litteratur, historia och forskning, allm.86.96
Afrikas folk, etnologi49.52
Afrikas horn, etnomusik78.4827
Afrikas horn, traditionell musik78.4827
Afrikas öar48.29
Afrikas öar, etnomusik78.4829
Afrikas öar, historia98.29
Afrikas öar, traditionell musik78.4829
Afroamerikansk populärmusik78.89+
Afrokubansk jazz78.89223
Afrorock78.8911
Agens, allergi59.58
Agens, arbetshälsa, allm.59.241
Agentprogram, allm.61.3
Agenturavtal, sak- och obligationsrätt33.33
Aggregationstillstånd, kemi54.1
Aggression, etologi, allm.58.9
Aggression, psykologi14.16
Aggression, sociobiologi56.411
Agility67.4+
Agility, hundar67.451
Agnosticism, kunskapsteori, allm.16.1
Agnosticism, religionsfilosofi21
Agogik78.29
Agrarförbundet32.1828
Agronomi67.3+
A-hem37.61
AIDS59.51
AIF, allm. (Arbetarnas Idrottsförbund), allm.79.1
Aikido79.181
Ainu89.99
Ainu, litteraturhistoria86.99
Air brush -teknik, målarkonstens teknik74.21
AIV-metoden67.3
Ajax, webbpublicering61.722
Akademier, allm.06+
Akkadiska89.92
Akkadiska, litteraturhistoria86.92
AKK-metoden, dövas teckenspråk89.999
AKK-metoden, specialundervisning38.55+
A-kliniker37.61
Akne59.58
Akrobatik, cirkus79.91
Akrobatik, gymnastik79.2
Akrylmålning, målarkonstens historia, allm.74.9+
Akrylmålning, målarkonstens teknik74.21
Akrylplaster, plastindustri, allm.63.7
Aktiebolag, bolagslagstiftning33.364
Aktiesparande36.22
Aktiva komponenter, elektronik, allm.62.67
Aktivister, Finlands historia92.68
Aktivitet, psykologi14.16
Aktivkort, allm.61+
Akupressur59.411
Akupunktur59.411
Akustik, allm.53.4

Resultat: 1 - 200 / 1133

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 [>] [>|]

38.41 Enskilda universitet och högskolor

Hit verk om enskilda universitet eller högskolor, deras lagstiftning, administration,
organisation, fakulteter eller institutioner
Hit också forskning och undervisning samt lärarutbildning på olika områden inom enskilda universitet eller högskolor
Hit också studentverksamhet vid enskilda universitet och högskolor samt internationellt studentutbyte
Hit vuxen- och påbyggnadsutbildning, öppet universitet, sommaruniversitet, särskild betygsundervisning samt annan utvidgad verksamhet vid ett enskilt universitet eller en enskild högskola
Allmänna seriella publikationer som utges av ett enskilt universitet eller en enskild högskola 38.41052
Seriella publikationer och undersökningar inom specialområden klassificeras enligt område
Nationer och allmänna studentorganisationer vid ett universitet eller en högskola 38.4106

Termer som refererar till denna klass

Aalto-universitetet 38.41
Handelshögskolan 38.41
Helsingfors universitet 38.41
Joensuu universitet (Joensuun yliopisto) 38.41
Jyväskylä universitet 38.41
Konstindustriella högskolan 38.41
Lapplands universitet 38.41
Sibelius-Akademin 38.41
Svenska handelshögskolan 38.41
Tammerfors universitet 38.41
Teaterhögskolan 38.41
Tekniska högskolan 38.41
Uleåborgs universitet (Oulun yliopisto) 38.41
Villmanstrands tekniska universitet 38.41
Åbo akademi 38.41
Åbo universitet (Turun yliopisto) 38.41
Lärare, utbildning på högskolenivå 38.4+
Studiemotivation, utbildning på högskolenivå 38.4+
Arbetspraktik, högskolestudier 38.4+
Auskultering 38.4+
Fortbildning, högsskolenivån 38.4+
Handelshögskolor 38.4+
Högre utbildning 38.4+
Högskoleförvaltning 38.4+
Högskolelagstiftning 38.4+
Högskolepolitik 38.4+
Högskolestudier 38.4+
Högskolestudier, finansiering 38.4+
Högskolor 38.4+
Internationellt studentutbyte 38.4+
Konstskolor, högskolor 38.4+
Konststudier, högskolor 38.4+
Lärarutbildning 38.4+
Läroanstalter, universitet och högskolor 38.4+
Nationer, studentkårer 38.4+
Omskolning, högskolenivån 38.4+
Praktik, högskolestudier 38.4+
Sommaruniversitet 38.4+
Studentnationer 38.4+
Studentorganisationer 38.4+
Studentorganisationer, universitet och högskolor 38.4+
Studentverksamhet, universitet och högskolor 38.4+
Studier utomlands, högskolor 38.4+
Studier, högskolor 38.4+
Teaterskolor, högre utbildning 38.4+
Tekniska högskolor 38.4+
Universitet 38.4+
Universitetsförvaltning 38.4+
Universitetslagstiftning 38.4+
Universitetsstudier 38.4+
Universitetsstudier, finansiering 38.4+
Utbildningspolitik, universitet och högskolor 38.4+
Veterinärmedicinska högskolor 38.4+
Vidareutbildning, högre utbildning 38.4+
Vuxenutbildning, högre utbildning 38.4+
Yrkeshögskolor 38.4+
Öppet universitet 38.4+
Övningsundervisning 38.4+
Etisk fostran 38+
Inlärning i arbete, utbildning 38+
Inlärningsmiljö 38+
Konservatorier 38+
Medborgarfostran 38+
Service, utbildningstjänster 38+
Studiehandledarens arbete 38+
Studievägledning 38+
Uppfostran 38+
Uppmuntran, fostran 38+
Arbetspraktik, studier 38+
Empatiuppfostran 38+
Finansiering av studier 38+
Kreativitetsfostran 38+
Placering i arbetslivet, läroanstalter 38+
Praktik, studier 38+
Samlevnadskunskap 38+
Stimulerande fostran 38+
Studentutbyte 38+
Studielån 38+
Studier utomlands 38+
Studiestöd 38+
Utbildningsbehov 38+
Utslagning, utbildningspolitik 38+