0
ALLMÄNNA VERK. BOKBRANSCHEN BIBLIOTEKSVERKSAMHET. ALLMÄN KULTURPOLITIK. MASSKOMMUNIKATION
00
BOKBRANSCHEN
01
BIBLIOGRAFI
02
BIBLIOTEKSVERKSAMHET. BIBLIOTEKSVETENSKAP. INFORMATIK
03
INFORMATIONSSÖKNING. ALLMÄNNA UPPSLAGSVERK. ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER
04
ALLMÄNNA SAMLINGSVERK
05
ALLMÄNNA PERIODISKA PUBLIKATIONER
06
ALLMÄN KULTURPOLITIK
07
KOMMUNIKATION. MASSKOMMUNIKATION
1
FILOSOFI. PSYKOLOGI PARANORMALA FENOMEN
10
ALLMÄNNA VERK
11
FILOSOFI
12
LOGIK
14
PSYKOLOGI
15
PARANORMALA FENOMEN
16
KUNSKAPSTEORI. VETENSKAPSTEORI
17
ETIK. LEVNADSFILOSOFI. ESTETIK
2
RELIGION
20
ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP
21
RELIGIONSFILOSOFI
22
BIBELN. BIBELFORSKNING. EXEGETIK
23
DOGMATIK. KRISTEN ETIK
24
KRISTEN ANDAKTSLITTERATUR
25
PRAKTISK TEOLOGI
26
KRISTEN MISSION
28
KRISTNA KYRKOR OCH SAMFUND. KYRKOHISTORIA
29
ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
3
SAMHÄLLE
30
ALLMÄN SAMHÄLLSVETENSKAP
31
STATISTIK
32
STATSLÄRA. POLITIK
33
RÄTTSVETENSKAP
34
REGIONPLANERING. REGIONALPOLITIK
35
FÖRVALTNING
36
EKONOMISK VETENSKAP. NATIONALEKONOMI
37
SOCIALPOLITIK
38
FOSTRAN. UNDERVISNING. PEDAGOGIK
39
MILITÄRVÄSEN
4
GEOGRAFI. RESOR. ETNOLOGI
40
GEOGRAFI
41
EUROPA
42
FINLAND
43
NORDEN
44
MELLANEUROPA
45
BRITTISKA ÖARNA
46
SYDEUROPA
47
ÖSTEUROPA
48
ÖVRIGA VÄRLDSDELAR
49
ETNOLOGI. KULTURANTROPOLOGI
5
NATURVETENSKAPER. MATEMATIK. MEDICIN
50
NATURVETENSKAPER
51
MATEMATIK
52
ASTRONOMI. GEODESI
53
FYSIK
54
KEMI
55
FYSISK GEOGRAFI. GEOLOGI
56
BIOLOGI
57
BOTANIK
58
ZOOLOGI
59
MEDICIN. HÄLSOVÅRD
6
TEKNIK. INDUSTRI HANTVERK OCH HANDARBETE JORD- OCH SKOGSBRUK. HUSHÅLLNING FÖRETAGSEKONOMI. TRAFIK
60
TILLÄMPADE VETENSKAPER
61
ADB. DATATEKNIK. DATAKOMMUNIKATION. KOMMUNIKATIONSTEKNIK
62
METALLINDUSTRI. MASKINTEKNIK. TRANSPORTMEDEL ELTEKNIK
63
GRUVINDUSTRI. KEMISK INDUSTRI
64
TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRI. TEXTILINDUSTRI. LÄDER- OCH PÄLSVARUINDUSTRI. FINMEKANISK INDUSTRI
65
HANDARBETE. HEMSLÖJD
66
BYGGNADSTEKNIK
67
JORD- OCH SKOGSBRUK. LIVSMEDELSINDUSTRI. BIOTEKNIK
68
PRIVATHUSHÅLL. STORHUSHÅLL
69
FÖRETAGSEKONOMI. MARKNADSFÖRING. HANDEL. TRAFIK
7
KONST. MOTION. IDROTT
70
KONST. KONSTHISTORIA
71
NYA KONSTFORMER
72
ARKITEKTUR
73
SKULPTUR
74
MÅLARKONST. TECKNINGSKONST
75
GRAFIK. FOTOGRAFI
76
FORMGIVNING. KONSTINDUSTRI. KONSTHANTVERK
77
SCENKONST. FILMKONST
78
MUSIK
79
MOTION. IDROTT. LEKAR. NÖJEN
8
SKÖNLITTERATUR. LITTERATURVETENSKAP SPRÅKVETENSKAP
80
SKÖNLITTERÄRA VERK MED BLANDAT INNEHÅLL
81
FOLKDIKTNING
82
POESI
83
DRAMATIK
84
PROSA
85
SAGOR. BILDERBÖCKER. TECKNADE SERIER
86
LITTERATURVETENSKAP
87
SPRÅKVETENSKAP
88
FINSK-UGRISKA SPRÅK
89
INDOEUROPEISKA SPRÅK. ÖVRIGA SPRÅK
9
HISTORIA
90
HISTORIEFORSKNING. ALLMÄN KULTURHISTORIA ALLMÄN KRIGSIHISTORIA. ALLMÄN ARKEOLOGI
91
VÄRLDSHISTORIA. EUROPAS HISTORIA
92
FINLANDS HISTORIA
93
NORDENS HISTORIA
94
MELLANEUROPAS HISTORIA
95
BRITTISKA ÖARNAS HISTORIA
96
SYDEUROPAS HISTORIA
97
ÖSTEUROPAS HISTORIA
98
ÖVRIGA VÄRLDSDELARS HISTORIA
99
PERSON- OCH SLÄKTHISTORIA