Sökning på klass

1) Sök på exakt klass, skriv t.ex. 58.12 eller 95
Resultat: Till höger öppnas klassen du söker. Till vänster ser du om du klickar på ”visa även underklasser” eventuella underklasser till den klass du sökt.

2) Sök klass och dess underklasser, skriv t.ex. 58.12+ eller 95+

Resultat: Klassen och dess underklasser öppnas i spalten till höger. I spalten till vänster ser du klassen du sökt med eventuella underklasser.

3) Sök intervallen mellan två klasser, skriv t.ex. 56-58+ eller 86-97.3

Resultat: I spalten till höger öppnas den första klassen. Till vänster ser du klasserna som finns mellan sökningens två angivna klasser. Om du skrivit in +-tecknet efter sökningens sista klass syns även den klassens underklasser. Om listan är lång skrivs slutet ut på flera sidor.

4) Sök en hel huvudklass i systemet, skriv t.ex. 5+
Resultat: I högra spalten syns huvudklassens rubrik. Till vänster öppnas hela huvudklassen..

5) Sök en hel decimalklass i systemet, skriv t.ex. 60-69+ eller 80-85+.

Resultat: I spalten till höger syns decimalklassen första klass. Till vänster öppnas en lista över hela decimalklassen.

6) Sök på klass och formtillägg, skriv t.ex. 58.1209 eller 95.063
Resultat: I högra spalten syns klassen du söker. Under rubriken på klassen ges en beskrivning av formtillägget.

Sök ord

1) Skriv in sökordet t.ex. fågel
Resultat: Ordsökningen har automatisk trunkering till höger. I vänstra spalten listas alla termer som börjar med fågel och ordens klass. Till höger visas klassen som motsvarar första träffen.

2) Skriv in sökordet t.ex. *fåglar
Resultat: Ordsökningen har trunkering till vänster som fungerar med tecknet *. I vänstra spalten listas alla termer i vilka ingår ordet
fåglar. Till höger visas klassen för den första träffen.

3) Skriv in sökordet t.ex.sa
Resultat: Sökresultat är så omfattande att det skrivs ut på flera sidor.

4) Att byta språk efter sökning med sökord. Sök t.ex. på ordet fåglar. Klicka på ”Suomeksi”.
Resultat: Orden man fått på den ursprungliga sökningen visas på finska i deras ursprungliga ordning. Systemet gör inte automatiskt en ny sökning på ordet ”linnut”. Systemet har inte ett engelskspråkigt register.

Klasserna

Funktionen klasser visar i spalten till vänster numret och rubriken för systemets alla klasser. Listan är flersidig. Klassernas numror och rubriker är länkar till motsvarande klassposter, som öppnar sig i högra spalten.

I klassposten hittar man alltid:
 - Klassens nummer och rubrik, t.ex. 58.12 Fåglar
 - Varje klass har en egen, konstant URL-adress, till vilken man kan skapa en länk utanför systemet.

I klassposten kan ingå:
 - Förklaringstext för klassen
 - Hänvisningar till klasser relaterade till ämnet. Hänvisningarna är länkar på vilka man kan klicka för att öppna uppgifter om ifrågavarande klass.
 - En lista över termer som refererar till klassen. Överst på listan är termer som refererar exakt till ifrågavarande klass. Under dessa visas termer som refererar till klassen genom klassintervallen

Termer

Funktionen Termer ger i vänstra spalten en lista över systemets alla termer. Listan är flersidig. Termerna och relaterade klasser eller klassintervaller är länkar till ifrågavarande klasser.

Den alfabetiska snabbsökningen ger en lista med termer som börjar på en bestämd bokstav. Om orden är många är listan flersidig.

Formtilläggen och tilläggsklasserna för fiktivt material

Med dessa funktioner ser du formtilläggen och tilläggsklasserna för fiktivt material samt anvisningar och begränsningar för användningen av dem.

Ändringar

På första sidan du de senast gjorda ändringarna i systemet..

Till tidigare gjorda ändringar kommer du:
1) Via länken mera efter de senaste ändringarna på första sidan
2)Via funktionen ändringar i övre balken

Länken Mera ordnar gjorda ändringar enligt datum. Alla anmälda ändringar i den förra versionen av systemet är flyttade hit.

Huvudklasserna

Med funktionen Huvudklasserna kan du se en lista över systemets huvudklasser. Numrorna för klasserna är länkar till huvudklassen.

Feedback

Ge gärna feedback. Uppge namn och e-postadress om du önskar svar.

KAB som öppen data

Creative Commons -lisenssi

Webb-KAB, som produceras av UKM / Biblioteken.fi är licenserat med Creative Commons Erkännande, dela lika 3.0 licens. Verket är en modifierad version av ykl.kirjastot.fi/sv-FI/ Klassifikations -data uppdateras kontinuerligt månadens första dag.

 

  • Excel 1.11.2018 (~ 2,0 MB)
  • XML 1.11.2018 (~ 3,5 MB)