Klasser

13.3.2018
Nyformulerad titel på klass 37.232: Äldreservice (tidigare: Äldreomsorg)
13.3.2018
Nyformulerad titel på klass 37.233: Handikappservice (tidigare: Vård av handikappade)
13.3.2018
Tillägg till texten i klass 16.7: systemstänkande.
16.11.2017
Tillägg till texten i klass 00.09: "bokrariteter" .
16.3.2017
Nya klasser: Japanska 89.951 och Koreanska 89.955
16.3.2017
Nya klasser: 86.951 Litteraturhistoria och -forskning som rör litteratur på japanska och 86.955 Litteraturhistoria och -forskning som rör litteratur på koreanska
16.3.2017
Nya klasser: 80.951 Skönlitterära verk på japanska med blandat innehåll och 80.955 Skönlitterära verk på koreanska med blandat innehåll
16.3.2017
Nya klasser: 82.951 Poesi på japanska och 82.955 Poesi på koreanska
16.3.2017
Nya klasser: 83.951 Dramatik på japanska och 83.955 Daramatik på koreanska
16.3.2017
Nya klasser: 84.951 Prosa på japanska och 84.955 Prosa på koreanska

Orden

13.3.2018
Nya indextermer: pysselböcker för barn 79.8; pysselböcker för barn, tidsfördriv, allm. 79.8+; pysselböcker för vuxna 79.8; pysselböcker för vuxna, tidsfördriv, allm. 79.8+
13.3.2018
Nya indextermer: flygare 99.16 och militärflygare 99.13
13.3.2018
Nya indextermer: motiverande samtal, allm. 30.13 och motiverande samtal, socialt arbete 37+
13.3.2018
Ny indexterm: systemstänkande, allm. 16.7 (Se även resp. område)
13.3.2018
Ny indexterm: vilda grönsaker 67.35
13.3.2018
Ny indexterm: stadsmiljö, skyddande 34.5+
20.11.2017
Nya indextermer: Frankfurtskolan, filosofi 11.5 och Frankfurtskolan, sociologi 30.01
17.11.2017
Ny indexterm: skådespelare, TV-teater 77.49+
17.11.2017
Nya indextermer: arv och arvskifte till klasser 33.2, 33.32 och 36.52
17.11.2017
Nya indextermer:församlingshistoriker, lutherska kyrkan 28.7109 och församlingshistoriker, ortodoxa kyrkan 28.209, församlingshistoriker, romerska-katolska kyrkan 28.109

Formtilläg

19.11.2015

Tillägg till texten i formklass 04: novellsamlingar

29.5.2015

Formklasser 05-054 används enbart när verk har förts till den seriella publikationens gemensamma titel. 

 

Tilläggsklass för fiktivt material

13.10.2014

Ny tilläggsklass för fiktivt material: Erotik

28.10.2011

Ny term i tilläggsklass Spänning: Historiska thriller

2.5.2011

Ny tilläggsklass för fiktivt material: Djur

7.10.2009

Ny tilläggsklass för fiktivt material: Idrott