Klasser 8+

8 SKÖNLITTERATUR. LITTERATURVETENSKAP SPRÅKVETENSKAP
80 SKÖNLITTERÄRA VERK MED BLANDAT INNEHÅLL
80.2 Skönlitterära verk på finska med blandat innehåll
80.23 Skönlitterära verk på estniska med blandat innehåll
80.24 Skönlitterära verk på övriga östersjöfinska språk med blandat innehåll
80.25 Skönlitterära verk på övriga finsk-ugriska språk med blandat innehåll
80.251 Skönlitterära verk på ungerska med blandat innehåll
80.252 Skönlitterära verk på samiska med blandat innehåll
80.3 Skönlitterära verk på nordiska språk med blandat innehåll
80.31 Skönlitterära verk på svenska med blandat innehåll
80.32 Skönlitterära verk på norska med blandat innehåll
80.33 Skönlitterära verk på danska med blandat innehåll
80.34 Skönlitterära verk på isländska med blandat innehåll
80.35 Skönlitterära verk på färöiska med blandat innehåll
80.4 Skönlitterära verk på tyska med blandat innehåll
80.43 Skönlitterära verk på frisiska med blandat innehåll
80.48 Skönlitterära verk på holländska med blandat innehåll
80.5 Skönlitterära verk på engelska med blandat innehåll
80.6 Skönlitterära verk på romanska språk med blandat innehåll
80.61 Skönlitterära verk på franska med blandat innehåll
80.62 Skönlitterära verk på italienska med blandat innehåll
80.63 Skönlitterära verk på spanska med blandat innehåll
80.64 Skönlitterära verk på portugisiska med blandat innehåll
80.65 Skönlitterära verk på rumänska med blandat innehåll
80.67 Skönlitterära verk på övriga romanska språk med blandat innehåll
80.7 Skönlitterära verk på slaviska och baltiska språk med blandat innehåll
80.71 Skönlitterära verk på ryska med blandat innehåll
80.72 Skönlitterära verk på ukrainska och vitryska med blandat innehåll
80.73 Skönlitterära verk på polska med blandat innehåll
80.74 Skönlitterära verk på tjeckiska med blandat innehåll
80.75 Skönlitterära verk på slovakiska med blandat innehåll
80.76 Skönlitterära verk på sydslaviska språk med blandat innehåll
80.761 Skönlitterära verk på bulgariska med blandat innehåll
80.762 Skönlitterära verk på makedonska med blandat innehåll
80.763 Skönlitterära verk på slovenska med blandat innehåll
80.764 Skönlitterära verk på serbiska med blandat innehåll
80.765 Skönlitterära verk på kroatiska med blandat innehåll
80.766 Skönlitterära verk på bosniska med blandat innehåll
80.78 Skönlitterära verk på baltiska språk med blandat innehåll
80.781 Skönlitterära verk på lettiska med blandat innehåll
80.782 Skönlitterära verk på litauiska med blandat innehåll
80.8 Skönlitterära verk på övriga indoeuropeiska med blandat innehåll
80.81 Skönlitterära verk på grekiska med blandat innehåll
80.812 Skönlitterära verk på nygrekiska med blandat innehåll
80.82 Skönlitterära verk på latin med blandat innehåll
80.83 Skönlitterära verk på indoiranska med blandat innehåll
80.831 Skönlitterära verk på persiska med blandat innehåll
80.832 Skönlitterära verk på kurdiska med blandat innehåll
80.84 Skönlitterära verk på albanska med blandat innehåll
80.88 Skönlitterära verk på keltiska språk med blandat innehåll
80.9 Skönlitterära verk på övriga språk med blandat innehåll
80.91 Skönlitterära verk på turkiska med blandat innehåll
80.92 Skönlitterära verk på semitiska språk med blandat innehåll
80.922 Skönlitterära verk på hebreiska med blandat innehåll
80.923 Skönlitterära verk på arabiska med blandat innehåll
80.93 Skönlitterära verk på hamitiska språk med blandat innehåll. Skönlitterära verk på somaliska med blandat innehåll
80.94 Skönlitterära verk på tibeto-burmanska med blandat innehåll
80.943 Skönlitterära verk på kinesiska med blandat innehåll
80.946 Skönlitterära verk på thailändska med blandat innehåll
80.948 Skönlitterära verk på vietnamesiska med blandat innehåll
80.95 Skönlitterära verk på japanska och koreanska med blandat innehåll
80.951 Skönlitterära verk på japanska med blandat innehåll
80.955 Skönlitterära verk på koreanska med blandat innehåll
80.96 Skönlitterära verk på afrikanska språk med blandat innehåll
80.98 Skönlitterära verk på eskimåiska och indianska språk med blandat innehåll
80.99 Skönlitterära verk på övriga icke-indoeuropeiska språk med blandat innehåll
80.991 Skönlitterära verk på artificiella språk med blandat innehåll
81 FOLKDIKTNING
81.2 Folksagor. Folksägner
81.3 Ordspråk. Gåtor. Parabler. Anekdoter
81.4 Folkepos
82 POESI
82.2 Poesi på finska
82.23 Poesi på estniska
82.24 Poesi på övriga östersjöfinska språk
82.25 Poesi på övriga finsk-ugriska språk
82.251 Poesi på ungerska
82.252 Poesi på samiska
82.3 Poesi på nordiska språk
82.31 Poesi på svenska
82.32 Poesi på norska
82.33 Poesi på danska
82.34 Poesi på isländska
82.35 Poesi på färöiska
82.4 Poesi på tyska
82.43 Poesi på frisiska
82.48 Poesi på holländska
82.5 Poesi på engelska
82.6 Poesi på romanska språk
82.61 Poesi på franska
82.62 Poesi på italienska
82.63 Poesi på spanska
82.64 Poesi på portugisiska
82.65 Poesi på rumänska
82.67 Poesi på övriga romanska språk
82.7 Poesi på slaviska och baltiska språk
82.71 Poesi på ryska
82.72 Poesi på ukrainska. Poesi på vitryska
82.73 Poesi på polska
82.74 Poesi på tjeckiska
82.75 Poesi på slovakiska
82.76 Poesi på sydslaviska språk
82.761 Poesi på bulgariska
82.762 Poesi på makedonska
82.763 Poesi på slovenska
82.764 Poesi på serbiska
82.765 Poesi på kroatiska
82.766 Poesi på bosniska
82.78 Poesi på baltiska språk
82.781 Poesi på lettiska
82.782 Poesi på litauiska
82.8 Poesi på övriga indoeuropeiska språk
82.81 Poesi på grekiska
82.812 Poesi på nygrekiska
82.82 Poesi på latin
82.83 Poesi på indoiranska språk
82.831 Poesi på persiska
82.832 Poesi på kurdiska
82.84 Poesi på albanska
82.88 Poesi på keltiska språk
82.9 Poesi på övriga språk
82.91 Poesi på turkiska
82.92 Poesi på semitiska språk
82.922 Poesi på hebreiska
82.923 Poesi på arabiska
82.93 Poesi på hamitiska språk. Poesi på somaliska
82.94 Poesi på tibeto-burmanska språk
82.943 Poesi på kinesiska
82.946 Poesi på thailändska
82.948 Poesi på vietnamesiska
82.95 Poesi på japanska. Poesi på koreanska
82.951 Poesi på japanska
82.955 Poesi på koreanska
82.96 Poesi på afrikanska språk
82.98 Poesi på eskimå- och indianspråk
82.99 Poesi på övriga icke-indoeuropeiska språk
82.991 Poesi på artificiella språk
83 DRAMATIK
83.2 Dramatik på finska
83.23 Dramatik på estniska
83.24 Dramatik på övriga östersjöfinska språk
83.25 Dramatik på övriga finsk-ugriska språk
83.251 Dramatik på ungerska
83.252 Dramatik på samiska
83.3 Dramatik på nordiska språk
83.31 Dramatik på svenska
83.32 Dramatik på norska
83.33 Dramatik på danska
83.34 Dramatik på isländska
83.35 Dramatik på färöiska
83.4 Dramatik på tyska
83.43 Dramatik på frisiska
83.48 Dramatik på holländska
83.5 Dramatik på engelska
83.6 Dramatik på romanska språk
83.61 Dramatik på franska
83.62 Dramatik på italienska
83.63 Dramatik på spanska
83.64 Dramatik på portugisiska
83.65 Dramatik på rumänska
83.67 Dramatik på övriga romanska språk
83.7 Dramatik på slaviska och baltiska språk
83.71 Dramatik på ryska
83.72 Dramatik på ukrainska. Dramatik på vitryska
83.73 Dramatik på polska
83.74 Dramatik på tjeckiska
83.75 Dramatik på slovakiska
83.76 Dramatik på sydslaviska språk
83.761 Dramatik på bulgariska
83.762 Dramatik på makedonska
83.763 Dramatik på slovenska
83.764 Dramatik på serbiska
83.765 Dramatik på kroatiska
83.766 Dramatik på bosniska
83.78 Dramatik på baltiska språk
83.781 Dramatik på lettiska
83.782 Dramatik på litauiska
83.8 Dramatik på övriga indoeuropeiska språk
83.81 Dramatik på grekiska
83.812 Dramatik på nygrekiska
83.82 Dramatik på latin
83.83 Dramatik på indoiranska språk
83.831 Dramatik på persiska
83.832 Dramatik på kurdiska
83.84 Dramatik på albanska
83.88 Dramatik på keltiska språk
83.9 Dramatik på övriga språk
83.91 Dramatik på turkiska
83.92 Dramatik på semitiska språk
83.922 Dramatik på hebreiska
83.923 Dramatik på arabiska
83.93 Dramatik på hamitiska språk. Dramatik på somaliska
83.94 Dramatik på tibeto-burmanska språk
83.943 Dramatik på kinesiska
83.946 Dramatik på thailändska
83.948 Dramatik på vietnamesiska
83.95 Dramatik på japanska. Dramatik på koreanska
83.951 Dramatik på japanska
83.955 Dramatik på koreanska
83.96 Dramatik på afrikanska språk

Klasser: 1 - 200 / 638

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]

8 SKÖNLITTERATUR. LITTERATURVETENSKAP SPRÅKVETENSKAP