20.2 Kristendom. Teologi

Hit allmänna verk om kristendom, kristen teologi, kristen mytologi och kristen religionsfilosofi
Hit också verk om kristen religionspsykologi, -sociologi, -antropologi och -fenomenologi samt verk om kristendomens förhållande till andra religioner
Om tyngdpunkten i ett verk om kristendom ligger på något specialområde, ges oavsett kyrkosamfund eller samfund företräde åt klasserna 22-26+
Om ett verk om kristendom passar in såväl i klasserna för kyrkosamfund och kristna samfund som i ämnesklass, ges företräde åt ämnesklassen
Formtillägget 01 används inte i samband med klasserna 20-26.5 och 28.1-29.9