01 BIBLIOGRAFI

Hit utarbetande av bibliografiska publikationer oavsett materialtyp
Hit utarbetande av bibliografier, litteraturförteckningar, urvalskataloger, index-, referat- och abstraktpublikationer samt litteraturöversikter och sammandrag
Hit också sammanställning av bibliografiska register och databaser
Hit också utarbetande av förteckningar över seriella publikationer, ljudinspelningar och bildupptagningar
Hit och till underklasserna också bibliografier som forskningsobjekt