Klasser 0+

0 ALLMÄNNA VERK. BOKBRANSCHEN BIBLIOTEKSVERKSAMHET. ALLMÄN KULTURPOLITIK. MASSKOMMUNIKATION
00 BOKBRANSCHEN
00.1 Skrift
00.109 Skriftens historia. Paleografi. Epigrafi
00.2 Symboler. Koder. Teckensystem
00.4 Boktryckarkonst. Grafisk industri
00.5 Bokbindning
00.6 Förlagsverksamhet. Bokhandel
00.8 Boksamlande. Bibliofili
01 BIBLIOGRAFI
01.2 Allmänna bibliografier. Nationalbibliografier
01.21 Förlags- och bokhandelskataloger
01.22 Kataloger över lärdomsprov och akademiska avhandlingar
01.3 Lokalbibliografier
01.4 Personbibliografier
01.5 Kataloger för specialområden
01.51 Filosofi. Psykologi. Paranormala fenomen
01.52 Religion
01.53 Samhälle
01.54 Geografi. Resor. Etnologi
01.55 Naturvetenskaper. Matematik. Medicin
01.56 Teknik. Industri. Hantverk och handarbete. Jord- och skogsbruk. Hushåll
01.57 Konst. Sport
01.58 Skönlitteratur. Litteraturvetenskap. Språkvetenskap
01.59 Historia
01.7 Samkataloger för bibliotek
01.8 Enskilda biblioteks kataloger
02 BIBLIOTEKSVERKSAMHET. BIBLIOTEKSVETENSKAP. INFORMATIK
02.1 Administration och planering av bibliotek
02.3 Biblioteksarbete. Biblioteksteknik
02.31 Biblioteksautomatisering
02.32 Biblioteksmedier. Skötsel av samlingarna
02.321 Innehållsanalys
02.323 Katalogisering
02.33 Låneverksamhet
02.36 Informationstjänst
02.38 Utvidgad biblioteksverksamhet
02.4 Musikbibliotek
02.6 Barnbiblioteksarbete. Ungdomsbiblioteksarbete
02.64 Skolbibliotek
02.7 Biblioteksservice för särskilda befolkningsgrupper
02.8 Enskilda bibliotek
03 INFORMATIONSSÖKNING. ALLMÄNNA UPPSLAGSVERK. ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER
04 ALLMÄNNA SAMLINGSVERK
05 ALLMÄNNA PERIODISKA PUBLIKATIONER
05.1 Tidskrifter
05.2 Seriella publikationer
05.3 Årsböcker. Kalendrar. Almanackor
05.4 Tidningar
06 ALLMÄN KULTURPOLITIK
06.1 Föreningar. Stiftelser. Sällskap. Klubbar
06.2 Museer
06.3 Utställningar
06.4 Arkiv
06.5 Möten. Kulturevenemang
06.6 Stipendier
06.8 Kultur för barn och unga
07 KOMMUNIKATION. MASSKOMMUNIKATION
07.01 Kommunikationsteori
07.1 Journalistik
07.2 Radio och television: programverksamhet
07.21 Programverksamhet i radio
07.22 Programverksamhet i television

01.3 Lokalbibliografier

Hit allmänna lokala och regionala bibliografier oberoende av bibliografins och
dess föremåls medietyp
Kataloger och urvalskataloger över publikationer om en bestämd ort eller ett bestämt område
Hit också lokalbibliografier som innehåller seriella publikationer, ljudinspelningar
eller bildupptagningar

Termer som refererar till denna klass

Lokalbibliografier 01.3
Regionala bibliografier 01.3
Abstraktpublikationer 01.2 - 01.8
Barnlitteratur, bibliografier 01.2 - 01.8
Bibliografiska databaser 01.2 - 01.8
Bildkassetter, kataloger 01.2 - 01.8
Bildskivor, kataloger 01.2 - 01.8
Bokkataloger 01.2 - 01.8
CD-ROM, kataloger 01.2 - 01.8
CD-skivor, kataloger 01.2 - 01.8
Databanker, bibliografiska 01.2 - 01.8
Databaser, bibliografiska 01.2 - 01.8
Diabildkataloger 01.2 - 01.8
DVD-ROM-skivor, kataloger 01.2 - 01.8
DVD-R-skivor, kataloger 01.2 - 01.8
DVD-skivor, kataloger 01.2 - 01.8
E-böcker, kataloger 01.2 - 01.8
Elektroniska böcker, kataloger 01.2 - 01.8
Elektroniska publikationer, kataloger 01.2 - 01.8
E-publikationer, kataloger 01.2 - 01.8
E-tidskrifter, kataloger 01.2 - 01.8
Faktalitteraturkataloger 01.2 - 01.8
Grammofonskivkataloger 01.2 - 01.8
Indexpublikationer 01.2 - 01.8
Kassetter, kataloger 01.2 - 01.8
Kassettkataloger 01.2 - 01.8
Kataloger, bibliografiska 01.2 - 01.8
Laserskivor, kataloger 01.2 - 01.8
Litteraturförteckningar 01.2 - 01.8
Litteraturöversikter 01.2 - 01.8
Ljudband, kataloger 01.2 - 01.8
Ljudkassetter, kataloger 01.2 - 01.8
Ljudupptagningar, kataloger 01.2 - 01.8
Ljudupptagningskataloger 01.2 - 01.8
Nätböcker, kataloger 01.2 - 01.8
Nättidskrifter, kataloger 01.2 - 01.8
Optiska dokument, kataloger 01.2 - 01.8
Optiska skivor, kataloger 01.2 - 01.8
Periodica, kataloger 01.2 - 01.8
Recenserande kataloger 01.2 - 01.8
Referatpublikationer 01.2 - 01.8
Referatpublikationer 01.2 - 01.8
Register, bibliografiska 01.2 - 01.8
Register, bibliografiska 01.2 - 01.8
SACD-skivor, kataloger 01.2 - 01.8
Seriella publikationer, förteckningar 01.2 - 01.8
Talböcker, kataloger 01.2 - 01.8
Tidningar och tidskrifter, kataloger 01.2 - 01.8
Tidningskataloger 01.2 - 01.8
Tidningskataloger 01.2 - 01.8
Tidskriftsindex 01.2 - 01.8
Ungdomslitteratur, bibliografier 01.2 - 01.8
Upptagningar, kataloger 01.2 - 01.8
Urvalskataloger 01.2 - 01.8
Webbpublikationer, kataloger 01.2 - 01.8
Videogram, kataloger 01.2 - 01.8
Videoinspelningar, kataloger 01.2 - 01.8
Videokassetter, katalog 01.2 - 01.8
Videoskivor, förteckningar 01.2 - 01.8
Bibliografi 01+