Klasser 9+

9 HISTORIA
90 HISTORIEFORSKNING. ALLMÄN KULTURHISTORIA ALLMÄN KRIGSIHISTORIA. ALLMÄN ARKEOLOGI
90.02 Historiska världskartor och kartverk
90.1 Historiefilosofi. Kulturfilosofi
90.2 Allmän kulturhistoria
90.21 Mode och modets historia
90.22 Erotikens historia
90.3 Allmän krigshistoria
90.34 Första världskriget 1914-1918
90.35 Andra världskriget 1939-1945
90.4 Allmän arkeologi
90.5 Historiska hjälpvetenskaper
90.51 Allmän kronologi och kronografi
90.52 Numismatik
90.53 Heraldik. Sigillograri
90.54 Ordnar. Titlar
91 VÄRLDSHISTORIA. EUROPAS HISTORIA
91.1 Gamla tiden
91.11 Egypten
91.17 Antiken
91.172 Grekland
91.173 Rom
91.6 Medeltiden
91.7 Nya tiden 1500-1788
91.8 Nya tiden 1789-
91.81 Nutiden
92 FINLANDS HISTORIA
92.1 Förhistoria och tidigare historia
92.2 Medeltiden
92.3 Reformationstiden
92.4 Svenska stormaktstiden
92.5 Frihetstiden och gustavianska tiden
92.6 Autonomins tid
92.68 Självständighetsrörelsen. Självständigheten
92.7 Självständighetstiden
92.71 Åren 1917-1920
92.72 Åren 1921-1938
92.73 Åren 1939-1945
92.74 Tiden från 1946 framåt
92.8 Lokalhistoria
92.81 Egentliga Finland
92.82 Åland
92.83 Nyland
92.831 Västra Nyland
92.833 Huvudstadsregionen
92.834 Östra Nyland
92.84 Tavastland. Mellersta Finland
92.841 Centrala Tavastland
92.842 Östra Tavastland
92.843 Birkaland
92.845 Mellersta Finland
92.85 Satakunta
92.86 Savolax
92.861 Södra Savolax
92.862 Norra Savolax
92.87 Karelen
92.874 Södra Karelen
92.875 Kymmenedalen
92.876 Norra Karelen
92.88 Österbotten
92.881 Vasa kustregion
92.882 Norra Österbotten
92.883 Mellersta Österbotten
92.884 Södra Österbotten
92.885 Kajanaland
92.89 Lappland
92.9 Finlandssvenskarnas historia
93 NORDENS HISTORIA
93.1 Sverige
93.11 Till år 1523
93.12 Åren 1524-1718
93.13 Åren 1719-1809
93.14 Åren 1810-1905
93.15 Från år 1906 framåt
93.2 Norge
93.3 Danmark
93.32 Färöarna
93.4 Island
93.5 Nordkalotten
94 MELLANEUROPAS HISTORIA
94.1 Tyskland
94.11 Gamla tiden och medeltiden
94.12 Nya tiden
94.13 Nutiden
94.3 Tjeckien. Slovakien
94.31 Tjeckien
94.32 Slovakien
94.4 Österrike
94.5 Ungern
94.6 Schweiz
94.7 Liechtenstein
94.8 Beneluxländerna
94.81 Belgien
94.82 Nederländerna
94.83 Luxemburg
95 BRITTISKA ÖARNAS HISTORIA
95.1 Storbritannien
95.11 Gamla tiden och medeltiden
95.12 Nya tiden
95.13 Nutiden
95.7 Irland
95.71 Irländska republiken
95.72 Nordirland
96 SYDEUROPAS HISTORIA
96.1 Frankrike
96.11 Gamla tiden och medeltiden
96.12 Nya tiden
96.13 Nutiden
96.19 Monaco
96.2 Italien
96.22 Vatikanstaten
96.23 San Marino
96.3 Spanien
96.32 Andorra
96.4 Portugal
96.5 Malta
96.8 Balkanländerna
96.81 Bulgarien
96.82 Rumänien
96.83 F.d. Jugoslavien
96.831 Bosnien och Hercegovina
96.832 Kosovo
96.833 Kroatien
96.834 Makedonien (Den före detta jugoslaviska republiken Makedonien)
96.835 Montenegro
96.836 Serbien
96.837 Slovenien
96.84 Albanien
96.85 Grekland
97 ÖSTEUROPAS HISTORIA
97.1 Ryssland. Sovjetunionen
97.13 Ryssland till år 1917
97.14 Sovjetunionen 1917-1991
97.141 Åren 1917-1938
97.142 Åren 1939-1945
97.143 Från år 1946
97.15 Ryssland från år 1992
97.2 De baltiska länderna
97.21 Estland
97.22 Lettland
97.23 Litauen
97.3 Polen
97.4 Ukraina
97.5 Vitryssland
97.6 Moldova
98 ÖVRIGA VÄRLDSDELARS HISTORIA
98.1 Asiens historia
98.11 Främre Asien
98.111 Turkiet
98.112 Cypern
98.114 Israel. Palestina
98.13 Sydasien
98.132 Indien
98.14 Sydostasien
98.17 Armenien. Azerbajdzjan. Georgien. Kazakstan. Kirgizistan. Tadjikistan. Turkmenistan. Uzbekistan
98.18 Central- och Östasien
98.183 Kina
98.184 Japan
98.2 Afrikas historia
98.21 Nordafrika
98.25 Västafrika
98.26 Centralafrika
98.27 Östafrika
98.28 Sydafrika
98.29 Öar kring Afrika
98.3 Amerikas historia
98.31 Nordamerika
98.312 Förenta Staterna
98.3121 Till år 1775
98.3122 Åren 1775-1860
98.3123 Åren 1861-1945
98.3124 Från år 1946
98.313 Kanada
98.314 Mexico
98.35 Mellanamerika
98.355 Centralamerika
98.356 Öar i Karibiska havet
98.38 Sydamerika
98.381 Venezuela
98.382 Colombia
98.383 Peru
98.385 Chile
98.386 Argentina
98.388 Brasilien
98.5 Australiens och Oceaniens historia
98.51 Australien
98.54 Nya Zeeland
98.56 Nya Guinea
98.57 Öar i Stilla Havet
98.575 Hawaii
98.6 Polarländernas historia
98.61 Nordliga polarländerna. Arktis
98.62 Sydliga polarländerna.
99 PERSON- OCH SLÄKTHISTORIA
99.1 Biografier. Memoarer
99.11 Filosofer. Psykologer
99.12 Representanter för religioner och kyrkosamfund
99.13 Representanter för samhällsliv, pedagogik och försvar
99.139 Krigsmemoarer
99.14 Geografer. Forskningsresande. Etnologer

Klasser: 1 - 200 / 217

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

9 HISTORIA