Klasser 78+

78 MUSIK
78.1 Musikforskning
78.11 Musikfilosofi
78.114 Musikpsykologi
78.12 Forskning i liturgisk musik
78.13 Musiksociologi
78.14 Etnomusikologi
78.15 Forskning i musikfysiologi
78.16 Musikindustri. Musikteknologi
78.17 Musikestetik
78.18 Forskning i populärmusik
78.19 Musikhistorisk forskning
78.2 Musikteori
78.21 Rytmlära
78.22 Melodik
78.23 Harmonilära
78.24 Kompositionslära
78.25 Formlära
78.26 Instrumentationslära
78.27 Notation
78.28 Tonträffning
78.29 Tolkning av musik
78.3 Vokalmusik. Scenmusik. Liturgisk musik
78.31 Samlingar av sånger
78.311 Barnvisor. Musik för barn
78.3112 Finska barnvisor
78.3113 Svenska barnvisor
78.3114 Tyska barnvisor
78.3115 Engelska barnvisor
78.3116 Franska, italienska, spanska och portugisiska barnvisor
78.3117 Ryska barnvisor
78.3118 Barnvisor på andra språk
78.312 Finska sångsamlingar med blandat innehåll
78.313 Svenska sångsamlingar med blandat innehåll
78.314 Tyska sångsamlingar med blandat innehåll
78.315 Engelska sångsamlingar med blandat innehåll
78.316 Franska, italienska, spanska och portugisiska sångsamlingar med blandat innehåll
78.317 Ryska sångsamlingar med blandat innehåll
78.318 Sångsamlingar med blandat innehåll på andra språk
78.32 Solosång
78.321 Solosång utan ackompanjemang
78.322 Solosång till ackompanjemang av piano eller annat ackordinstrument
78.323 Solosång till ackompanjemang av något annat musikinstrument eller en instrumentalensemble
78.324 Solosång till ackompanjemang av orkester
78.33 Sångensembler (2-9 sångare)
78.331 Sångensembler utan ackompanjemang
78.332 Sångensembler till ackompanjemang av piano eller annat instrument
78.333 Sångensembler till ackompanjemang av något annat instrument eller någon annan instrumental ensemble
78.334 Sångensembler till ackompanjemang av orkester
78.34 Körer (fler än 9 sjungare)
78.341 Körer utan ackompanjemang
78.3411 Blandade körer
78.3412 Manskörer
78.3413 Damkörer
78.3414 Barn- och ungdomskörer
78.342 Körer till ackompanjemang av piano eller annat ackordinstrument
78.343 Körer till ackompanjemang av något annat instrument eller någon annan instrumentalensemble
78.344 Körer till ackompanjemang av orkester
78.35 Scenmusik
78.351 Operor
78.3511 Instrumentalpartier i operor
78.3512 Solistiska vokalpartier i operor
78.3513 Körpartier i operor
78.352 Operetter. Musikaler. Musikskådespel
78.355 Filmmusik. TV-musik. Videomusik
78.356 Spelmusik
78.36 Oratorier. Passioner. Mässor. Kantater. Motetter
78.361 Oratorier
78.362 Passioner
78.363 Mässor. Rekviem
78.364 Kantater
78.365 Motetter
78.37 Liturgisk musik
78.371 Liturgisk musik av protestantiska kyrkor
78.372 Liturgisk musik av romersk-katolska kyrkan
78.373 Liturgisk musik av ortodoxa kyrkan och österländska kyrkor
78.374 Judisk musik
78.375 Islamisk musik
78.376 Buddhistisk, hinduisk och shintoistisk musik
78.379 Övriga religioners liturgiska musik
78.38 Melodramor
78.4 Traditionell musik. Folkmusik
78.41 Europa
78.42 Finland
78.421 Finsk traditionell musik
78.4213 Finska folkvisor
78.4215 De finskspråkiga regionernas spelmansmusik
78.422 Finlandssvensk traditionell musik
78.4223 Finlandssvenska folkvisor
78.4225 De svenskspråkiga regionernas spelmansmusik
78.43 Norden
78.431 Sverige
78.432 Norge
78.433 Danmark
78.434 Island
78.44 Mellaneuropa
78.441 Tyskland
78.443 Tjeckien. Slovakien
78.444 Österrike
78.445 Ungern
78.446 Schweiz. Liechtenstein
78.448 Nederländerna. Belgien. Luxemburg
78.45 Brittiska öarna
78.451 England
78.452 Wales
78.453 Skottland
78.457 Irland
78.46 Sydeuropa
78.461 Frankrike
78.462 Italien
78.463 Spanien
78.464 Portugal
78.465 Malta
78.468 Balkanregionen
78.4681 Bulgarien
78.4682 Rumänien
78.4683 Jugoslaviens område
78.4684 Albanien
78.4685 Grekland
78.47 Östeuropa
78.471 Ryssland
78.4711 Traditionell musik av de finskättade folken i Ryssland
78.472 Baltikum
78.473 Polen
78.474 Vitryssland. Ukraina. Moldova
78.475 Armenien. Azerbajdzjan. Georgien
78.48 Asien. Afrika. Amerika. Australien
78.481 Asien
78.4811 Främre Asien
78.48111 Turkiet
78.48112 Israel
78.48113 Syrien. Jordanien. Libanon. Irak. Kuwait
78.48114 Iran. Afghanistan
78.48115 Saudi-Arabien. Bahrain. Jemen. Oman. Qatar
78.4812 Sydasien
78.48121 Indien. Kashmir
78.48122 Pakistan. Bangladesh
78.48123 Himalaya
78.48124 Sri Lanka. Maldiverna
78.4813 Sydostasien
78.48131 Burma
78.48132 Thailand. Laos. Kambodja. Vietnam
78.48133 Indonesien. Malaysia. Brunei
78.48134 Filippinerna
78.4814 Centralasien
78.48141 Mongoliet
78.48142 Kazakstan. Kirgisien. Tadzjikistan. Turkmenistan. Uzbekistan
78.4815 Sibirien
78.4816 Ostasien
78.48161 Kina
78.48162 Korea
78.48163 Japan
78.482 Afrika
78.4821 Nordafrika
78.4825 Västafrika
78.4826 Centralafrika
78.4827 Östafrika
78.4828 Sydafrika
78.4829 Öarna kring Afrika
78.483 Amerika
78.4831 Nordamerika
78.48312 Förenta staterna
78.48313 Kanada
78.4835 Mellanamerika
78.48351 Mexico
78.48355 Andra länder i Mellanamerika
78.48356 Karibiska öarna
78.4838 Sydamerika
78.48381 Venezuela. Guyana. Surinam. Fransk Guyana
78.48382 Colombia
78.48383 Ecuador. Peru. Bolivia
78.48385 Chile
78.48386 Argentina. Uruguay. Paraguay
78.48388 Brasilien
78.485 Australien och Oceanien
78.4851 Australien. Tasmanien
78.4854 Nya Zeeland
78.4856 Nya Guinea
78.4857 Stillahavsöar
78.48575 Hawaii
78.49 Etniska musikkulturer som utsträcker sig på flera staters område
78.491 Samer
78.492 Zigenare
78.493 Judar
78.494 Tatarer
78.495 Kurder
78.496 Indianer
78.497 Eskimåer
78.499 Musikkulturer som utsträcker sig på flera staters område
78.5 Orkestermusik och musik för ensembler
78.51 Ensembler (2-9 musiker)
78.511 Duor utan piano eller annat tangentinstrument
78.5111 Två olika tangent- och/eller knäppinstrument
78.5112 Två olika stråkinstrument
78.5113 Två olika blåsinstrument
78.5119 Övriga sammansättningar med två instrument
78.512 Trior
78.5121 Ett tangentinstrument och två stråkinstrument
78.5122 Tre stråkinstrument
78.5123 Tre blåsinstrument

Klasser: 1 - 200 / 412

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]

78.48351 Mexico

Termer som refererar till denna klass