Klasser 7+

7 KONST. MOTION. IDROTT
70 KONST. KONSTHISTORIA
70.01 Konstens estetik
70.03 Uppslagsverk om konst. Konstnärsmatriklar
70.062 Konstmuseer. Konstsamlingar
70.063 Konstutställningar
70.1 Konstpsykologi. Konstsociologi. Konstpolitik
70.2 Konsthandel
70.3 Folkkonst. Ursprungsfolkens konst
70.9 Allmän konsthistoria
70.91 Västerländsk konst. Europeisk konst
70.911 Förhistorisk konst. Gamla tidens konst
70.912 Medeltida konst
70.913 Nya tidens konst
70.9131 Renässansens konst
70.9132 Barockens och rokokons konst
70.9133 1800-talets och sekelskiftets konst
70.9134 Nutida konst
70.92 Finland
70.93 Norden
70.94 Mellaneuropa
70.941 Tyskland
70.95 Storbritannien. Irland
70.96 Sydeuropa
70.961 Frankrike
70.962 Italien
70.963 Spanien
70.97 Östeuropa
70.971 Ryssland. Ukraina. Vitryssland. Moldova
70.981 Asien
70.982 Afrika
70.983 Amerika
70.985 Australien. Oceanien
71 NYA KONSTFORMER
71.3 Installationer. Miljökonst
71.5 Tatuering. Kroppskonst
71.7 Performance
71.8 Gatukonst. Graffitikonst
72 ARKITEKTUR
72.2 Byggnader. Byggnadstyper
72.22 Bostadshus
72.24 Kyrkor och andra religiösa byggnader
72.26 Slott. Fästningar. Palats. Herrgårdar
72.29 Kulturbyggnader
72.9 Arkitekturens historia
72.91 Europeisk arkitektur
72.911 Förhistorisk arkitektur och gamla tidens arkitektur
72.912 Medeltidens arkitektur
72.913 Nya tidens arkitektur
72.9131 Renässansens arkitektur
72.9132 Barockens och rokokons arkitektur
72.9133 1800-talets och sekelskiftets arkitektur
72.9134 Nutida arkitektur
72.92 Finland
72.93 Norden
72.94 Mellaneuropa
72.941 Tyskland
72.95 Storbritannien. Irland
72.96 Sydeuropa
72.961 Frankrike
72.962 Italien
72.963 Spanien
72.97 Östeuropa
72.971 Ryssland. Ukraina. Vitryssland. Moldova
72.981 Asien
72.982 Afrika
72.983 Amerika
72.985 Australien. Oceanien
73 SKULPTUR
73.1 Skulpturens material och teknik
73.9 Skulpturens historia
73.91 Europeisk skulptur
73.911 Den förhistoriska tidens och gamla tidens skulptur
73.912 Medeltida skulptur
73.913 Nya tidens skulptur
73.9131 Renässansens skulptur
73.9132 Barockens och rokokons skulptur
73.9133 1800-talets och sekelskiftets skulptur
73.9134 Modern skulptur
73.92 Finland
73.93 Norden
73.94 Mellaneuropa
73.941 Tyskland
73.95 Storbritannien. Irland
73.96 Sydeuropa
73.961 Frankrike
73.962 Italien
73.963 Spanien
73.97 Osteuropa
73.971 Ryssland. Ukraina. Vitryssland. Moldova
73.981 Asien
73.982 Afrika
73.983 Amerika
73.985 Australien. Oceanien
74 MÅLARKONST. TECKNINGSKONST
74.1 Teckningskonst
74.11 Teckningsteknik
74.12 Textning. Kalligrafi
74.17 Skämtteckningar. Karikatyrer
74.2 Målarkonst
74.21 Målarkonstens material och teknik
74.3 Tecknings- och målarkonstens motiv
74.9 Tecknings- och målarkonstens historia
74.91 Europeisk tecknings- och målarkonst
74.911 Tecknings- och målarkonst under förhistorisk tid och gamla tiden
74.912 Medeltidens tecknings- och målarkonst
74.913 Nya tidens tecknings- och målarkonst
74.9131 Renässansens tecknings- och målarkonst
74.9132 Barockens och rokokons tecknings- och målarkonst
74.9133 1800-talets tecknings- och målarkonst
74.9134 Nutidens tecknings- och målarkonst
74.92 Finland
74.93 Norden
74.94 Mellaneuropa
74.941 Tyskland
74.948 Nederländerna. Belgien
74.95 Storbritannien. Irland
74.96 Sydeuropa
74.961 Frankrike
74.962 Italien
74.963 Spanien
74.97 Östeuropa
74.971 Ryssland. Ukraina. Vitryssland. Moldova
74.981 Asien
74.982 Afrika
74.983 Amerika
74.985 Australien. Oceanien
75 GRAFIK. FOTOGRAFI
75.1 Grafik
75.11 Grafikens material och grafisk teknik
75.12 Illustrationskonst
75.13 Bruksgrafik
75.19 Grafikens historia
75.192 Finland
75.7 Fotografi. Fotokonst
75.71 Motiv i fotokonsten
75.72 Fotografisk teknik. Fotohandböcker
75.79 Fotografins och fotokonstens historia
75.792 Finland
75.793 Norden
75.794 Mellaneuropa
75.7941 Tyskland
75.795 Storbritannien. Irland
75.796 Sydeuropa
75.7961 Frankrike
75.7962 Italien
75.7963 Spanien
75.797 Östeuropa
75.7971 Ryssland. Ukraina. Vitryssland. Moldova
75.7981 Asien
75.7982 Afrika
75.7983 Amerika
75.7985 Australien. Oceanien
76 FORMGIVNING. KONSTINDUSTRI. KONSTHANTVERK
76.1 Inredningskonst. Möbelkonst
76.2 Textilkonst
76.3 Glaskonst. Keramikkonst
76.4 Konstsmide. Smyckeskonst
76.5 Ornamentkonst. Ornament
76.7 Papperskonst
76.8 Antikvitetssamlande
76.9 Konstindustrins och konsthantverkets historia
76.92 Finland
77 SCENKONST. FILMKONST
77.1 Teaterkonst
77.11 Teaterarbete
77.111 Teaterteknik
77.12 Amatörteater
77.14 Barnteater
77.15 Teaterformer
77.153 Dockteater
77.155 Pantomim
77.156 Radio- och TV-teater
77.157 Musikteater
77.19 Teater- och scenkonstens historia
77.192 Finland
77.193 Norden
77.194 Mellaneuropa
77.1941 Tyskland
77.195 Storbritannien. Irland
77.196 Sydeuropa
77.1961 Frankrike
77.1962 Italien
77.1963 Spanien
77.197 Östeuropa
77.1971 Ryssland. Ukraina. Vitryssland. Moldova
77.1981 Asien
77.1982 Afrika
77.1983 Amerika
77.1985 Australien. Oceanien
77.2 Talarkonst. Retorik. Recitation
77.3 Dans
77.32 Danskonst
77.37 Sällskapsdans. Danssport
77.38 Folkdans
77.4 Film. Filmkonst
77.41 Filmteknik
77.411 Video- och smalfilmningsteknik
77.43 Filmgenrer. Genrer inom TV-serier
77.433 Animationsfilm

Klasser: 1 - 200 / 674

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]

7 KONST. MOTION. IDROTT