Klasser 6+

6 TEKNIK. INDUSTRI HANTVERK OCH HANDARBETE JORD- OCH SKOGSBRUK. HUSHÅLLNING FÖRETAGSEKONOMI. TRAFIK
60 TILLÄMPADE VETENSKAPER
60.1 Teknisk ritning
60.2 Materiallära. Materialprovning. Teknisk mekanik
60.3 Standarder. Normer. Måttenheter
60.4 Innovationer. Uppfinningar. Patent
60.7 Teknik och tillämpade vetenskaper som hobby
60.8 Energi
60.82 Organiska och fossila bränslen
60.85 Kärnenergi
61 ADB. DATATEKNIK. DATAKOMMUNIKATION. KOMMUNIKATIONSTEKNIK
61.2 Systemarbete. Informatonshantering
61.3 Programmering. Programmeringsspråk
61.4 Datorer
61.44 Kringutrustning för datorer
61.6 Regler- och systemteknik. Industriell automation
61.7 Datakommunikation. Kommunikationsteknik. Multimedia
61.72 Internet. Intranät. Extranät
61.721 Nätgemenskaper. E-post. Chatt
61.722 Webbpublicering
61.73 Mobilkommunikationstjänster. Telefontrafik
61.74 Audiovisuell teknik
61.741 Ljudteknik. Radioteknik
61.742 Bildåtergivningsteknik. TV-teknik
62 METALLINDUSTRI. MASKINTEKNIK. TRANSPORTMEDEL ELTEKNIK
62.1 Mekanisk teknologi. Bearbetning av metaller
62.2 Maskinteknik. Smörjteknik
62.21 Maskinkomponenter. Maskindelar
62.22 Tryckluftsteknik. Vakuumteknik. Köldteknik
62.3 Kraftmaskiner. Motorer
62.4 Lyft- och transportanläggningar. Hydraulik
62.5 Trafikmedel
62.51 Motorfordon
62.511 Bilar
62.5112 Enskilda bilmärken och bilmodeller
62.512 Motorcyklar. Mopeder. Snöskotrar. Terränghjulingar
62.52 Tåg. Spårvagnar. Metrovagnar
62.53 Cyklar
62.54 Vattenfarkoster
62.542 Fartyg
62.544 Småbåtar
62.55 Luftfarkoster
62.56 Rymdfarkoster. Rymdteknologi
62.58 Miniatyrmodeller av trafikmedel
62.6 Elektroteknik
62.61 Produktion av elenergi
62.62 Omvandling, transformation, distribution och överföring av elenergi
62.67 Elektronik
63 GRUVINDUSTRI. KEMISK INDUSTRI
63.1 Gruvindustri
63.12 Metallurgi
63.3 Keramisk industri. Glasindustri. Cementindustri
63.5 Kemisk industri
63.7 Plast- och gummiindustri
64 TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRI. TEXTILINDUSTRI. LÄDER- OCH PÄLSVARUINDUSTRI. FINMEKANISK INDUSTRI
64.1 Träförädlingsindustri
64.11 Träindustri
64.12 Möbelindustri
64.13 Pappers- och massaindustri
64.3 Textil- och beklädnadsindustri
64.4 Läder- och pälsvaruindustri. Skoindustri
64.5 Finmekanisk industri
64.52 Optiska och medicinska instrument och apparater
64.54 Instrumentbyggnad
64.57 Urindustri
65 HANDARBETE. HEMSLÖJD
65.1 Träarbete
65.11 Möbelsnickeri
65.2 Metallarbete
65.3 Läderarbete
65.4 Textilarbete
65.41 Vävning
65.411 Mattvävning
65.42 Sömnad
65.421 Broderi
65.424 Framställning av barnkläder som hantverk
65.43 Stickning
65.433 Virkning. Knyppling
65.434 Knytning. Makramé. Fransflätning
65.44 Tygtryck
65.45 Spinning. Kardning. Färgning
65.5 Pappers- och papparbeten
65.6 Ler- och keramikarbete. Modellering
65.7 Glasmålning. Porslinsmålning
65.8 Leksaker
65.9 Övriga handarbeten
65.91 Pärlarbeten
65.92 Bast-, halm-, korg-, kork-, näver-, rot-, rotting-, spån-, säv-, tändsticks- och videarbeten
65.93 Betong- och gipsarbete
66 BYGGNADSTEKNIK
66.1 Byggnadsstatik. Byggnadsplanering
66.2 Geoteknik. Mark- och anläggningsarbeten
66.3 Husbyggnad
66.32 Konstruktionsdelar
66.33 Byggmaterial. Byggnadsarbeten
66.34 VVS-arbeten. Elarbeten
66.341 Uppvärmning
66.35 Särskilda utrymmen i byggnader
66.36 Rumsakustik
66.4 Underhåll av byggnader
66.6 Vägbyggnad
66.7 Vattenbyggnad
66.9 Kommunalteknisk miljövård
66.93 Vattenförsörjning och avloppsvattenhantering
66.94 Avfallshantering. Återvinning
67 JORD- OCH SKOGSBRUK. LIVSMEDELSINDUSTRI. BIOTEKNIK
67.1 Lantbrukspolitik
67.3 Jordbruk. Trädgårdsskötsel. Nyttoväxter
67.31 Grönsaker och rotfrukter
67.32 Frukter och bär
67.33 Prydnadsväxter
67.331 Rumsväxter. Blomsterarrangemang
67.34 Sädes- och gräsväxter
67.35 Örter och kryddväxter
67.36 Andra nyttoväxter
67.38 Odlingsmetoder
67.39 Växtskydd
67.4 Husdjursekonomi. Husdjursskötsel
67.41 Hästskötsel
67.42 Skötsel av nötkreatur, får och getter
67.43 Svinuppfödning
67.44 Uppfödning av fjäderfä
67.45 Sällskapsdjur
67.451 Hundar
67.452 Katter
67.453 Burfåglar
67.454 Akvarier
67.455 Små däggdjur
67.456 Kräldjur. Groddjur
67.46 Renskötsel
67.47 Biodling. Upfödning av insekter
67.48 Pälsdjursuppfödning
67.49 Veterinärmedicin
67.5 Skogsbruk
67.51 Skogsvård
67.52 Drivning. Virkeshandel. Skogstaxering
67.58 Mångsidigt utnyttjande av skogen
67.581 Bärplockning. Vilda bär
67.582 Svampplockning
67.6 Jakt. Fiske
67.61 Jakt
67.62 Fiske
67.7 Livsmedelsindustri
67.73 Njutningsmedelsindustri
67.8 Bioteknik
68 PRIVATHUSHÅLL. STORHUSHÅLL
68.2 Matlagning. Matkultur
68.21 Konservering
68.22 Vegetariska rätter. Svamprätter
68.221 Veganrätter
68.23 Kött-, fågel- och fiskrätter
68.24 Bakning. Sötsaker. Efterrätter
68.25 Maträtter och matkultur i olika länder och regioner
68.252 Finland
68.26 Servering
68.27 Drycker
68.3 Skötsel av lägenheter och lösöre
68.31 Skötsel och tvätt av kläder
68.33 Städning
68.4 Inredningshandböcker
68.8 Hotell- och restaurangverksamhet. Storkök. Måltidsservice
69 FÖRETAGSEKONOMI. MARKNADSFÖRING. HANDEL. TRAFIK
69.1 Företagsekonomisk administration
69.11 Ledarskap. Teknik och metoder
69.12 Organisation och planering av produktion
69.13 Personalpolitik
69.15 Arbetsstudier. Arbetsanalys. Planering av arbete
69.16 Kontorsarbete. Kontorsteknik
69.162 Maskinskrivning. Textbehandling. Stenografi
69.163 Handelskorrespondens
69.2 Företagsekonomisk redovisning
69.21 Företagsekonomisk bokföring och revision
69.3 Marknadsföring. Handel
69.32 Varukunskap
69.33 Materialadministration
69.34 Kundtjänst. Försäljningsarbete
69.35 Reklam
69.6 Trafik
69.62 Landtrafik
69.63 Sjöfart
69.64 Lufttrafik
69.7 Post
69.71 Frimärkssamlande

6 TEKNIK. INDUSTRI HANTVERK OCH HANDARBETE JORD- OCH SKOGSBRUK. HUSHÅLLNING FÖRETAGSEKONOMI. TRAFIK