Klasser 5+

5 NATURVETENSKAPER. MATEMATIK. MEDICIN
50 NATURVETENSKAPER
50.1 Miljövård. Naturskydd
50.11 Utrotningshotade arter. Naturskyddsområden
50.12 Luftvård
50.13 Vattenskydd
50.14 Markvård
50.19 Djurskydd
51 MATEMATIK
51.1 Talteori. Aritmetik. Algebra
51.2 Geometri
51.3 Analys
51.4 Sannolikhetskalkyl
51.5 Särskilda kalkylmetoder
51.8 Matematik som hobby och tidsfördriv
52 ASTRONOMI. GEODESI
52.1 Teoretisk astronomi. Celest mekanik
52.2 Världsalltet. Stjärnor. Stjärnsystem
52.21 Solsystemet
52.3 Astronomiska instrument
52.4 Rymdforskning. Rymdflygningar
52.6 Geodesi. Lantmäteri. Kartering
52.8 Tideräkning
53 FYSIK
53.1 Allmän och teoretisk fysik
53.11 Relativitetsteorin
53.12 Kärnfysik. Atomfysik. Molekylfysik
53.13 Kvantteori. Kvantmekanik
53.3 Mekanik
53.4 Ljudlära. Mekaniska svängningar
53.5 Värmelära
53.6 Optik. Strålningslära
53.66 Färglära
53.7 Elektricitetslära. Magnetism
53.8 Fysik som hobby och tidsfördriv
54 KEMI
54.1 Teoretisk och fysikalisk kemi
54.2 Oorganisk kemi
54.3 Organisk kemi. Plasternas kemi
54.4 Analytisk kemi
54.8 Kemi som hobby och tidsfördriv
55 FYSISK GEOGRAFI. GEOLOGI
55.2 Geologi. Geomorfologi
55.3 Mineralogi. Petrologi. Kristallografi
55.4 Paleontologi
55.5 Meteorologi. Klimatologi
55.6 Hydrologi
56 BIOLOGI
56.1 Cytologi. Cellbiologi
56.2 Biokemi. Biofysik. Molekylbiologi
56.3 Allmän mikrobiologi
56.4 Ärftlighetslära
56.41 Utvecklingslära. Evolution
56.411 Biologisk antropologi
56.8 Naturhandböcker
56.9 Ekologi. Biogeografi
57 BOTANIK
57.1 Kärlväxter
57.11 Träd. Buskar
57.3 Alger. Lavar. Svampar. Mossor
57.8 Växtanatomi. Växtfysiologi. Växtmorfologi
57.9 Växtekologi. Växtgeografi
58 ZOOLOGI
58.1 Ryggradsdjur
58.11 Däggdjur
58.12 Fåglar
58.13 Kräldjur. Groddjur
58.14 Fiskar
58.2 Ryggradslösa djur
58.21 Insekter
58.8 Djuranatomi. Djurfysiologi. Djurmorfologi
58.9 Djurens beteende. Djurekologi. Djurgeografi
59 MEDICIN. HÄLSOVÅRD
59.1 Medicinsk biologi
59.11 Människans anatomi
59.12 Människans fysiologi
59.13 Medicinsk mikrobiologi. Immunologi
59.2 Allmän hälsovård
59.21 Vårdvetenskap. Vårdarbete. Vårdpersonal
59.22 Vårdanstalter
59.221 Sjukhusteknik
59.23 Förebyggande av olyckor. Första hjälpen
59.24 Socialmedicin. Miljömedicin
59.241 Personalhälsovård. Studenthälsovård. Skolhälsovård
59.27 Rättsmedicin
59.28 Idrottsmedicin
59.3 Personlig hälsovård. Friskvård
59.31 Skönhetsvård. Utseende
59.32 Bad. Bastu
59.33 Avslappning. Sömn. Sömnlöshet
59.331 Yoga
59.34 Näringslära. Dieter
59.35 Sexologi
59.4 Behandlingsmetoder
59.41 Fysioterapi. Fysiologiska behandlingsmetoder
59.411 Akupunktur. Akupressur. Zonterapi
59.42 Hjälpmedel för sjuka och handikappade
59.43 Behandling med läkemedel. Farmakologi
59.48 Kirurgi. Kirurgisk vård
59.49 Lindringsvård. Terminalvård
59.5 Organ. Sjukdomar
59.51 Smittsamma sjukdomar
59.511 Könssjukdomar
59.52 Rörelseorgan. Sjukdomar i rörelseorganen
59.53 Inre organ. Invärtes sjukdomar
59.532 Andningsorgan. Sjukdomar i andningsorganen
59.533 Inresekretoriska körtlar. Ämnesomsättningssjukdomar
59.534 Blod. Blodsjukdomar. Cirkulationsorgan. Sjukdomar i cirkulationsorganen
59.535 Matsmältningsorgan. Sjukdomar i matsmältningsorganen
59.536 Urinvägsorganen. Sjukdomar i urinvägsorganen
59.54 Cancersjukdomar
59.55 Nervsystemet. Neurologi
59.56 Psykiatri
59.561 Psykiska sjukdomar
59.5612 Ätstörningar
59.562 Psykoterapi. Mentalhygien
59.5622 Psykoanalys
59.5623 Familje-, grupp- och miljöterapi
59.5624 Kreativitets- och aktivitetsterapi
59.563 Mental hälsa. Störningar i känslolivet
59.564 Krispsykologi. Katastrofpsykologi. Sorgearbete
59.565 Självmord och förebyggandet av dem
59.567 Bruk av rusmedel och stimulantia
59.5671 Rökning
59.5672 Alkoholism. Alkoholanvändning
59.5673 Narkomani
59.57 Gynekologi
59.571 Graviditet. Fosterutveckling. Förlossning
59.58 Allergiska sjukdomar. Huden. Hudsjukdomar
59.59 Sinnesorgan. Ögonsjukdomar. Öron-, näs- och halssjukdomar
59.6 Hälso- och sjukvård för barn. Barnsjukdomar
59.8 Hälso- och sjukvård för äldre. Geriatriska sjukdomar
59.9 Odontologi

5 NATURVETENSKAPER. MATEMATIK. MEDICIN