Klasser 4+

4 GEOGRAFI. RESOR. ETNOLOGI
40 GEOGRAFI
40.02 Världskartor och kartverk
40.1 Allmän kulturgeografi
40.7 Resor. Turism
40.71 Allmänna reseguider
40.8 Reseskildringar
41 EUROPA
42 FINLAND
42.1 Egentliga Finland
42.2 Åland
42.3 Nyland
42.31 Västra Nyland
42.33 Huvudstadsregionen
42.34 Östra Nyland
42.4 Tavastland. Mellersta Finland
42.41 Centrala Tavastland
42.42 Östra Tavastland
42.43 Birkaland
42.45 Mellersta Finland
42.5 Satakunda
42.6 Savolax
42.61 Södra Savolax
42.62 Norra Savolax
42.7 Karelen
42.74 Södra Karelen
42.75 Kymmenedalen
42.76 Norra Karelen
42.8 Österbotten
42.81 Vasa kustregion
42.82 Norra Österbotten
42.83 Mellersta Österbotten
42.84 Södra Österbotten
42.85 Kajanaland
42.9 Lappland
43 NORDEN
43.1 Sverige
43.11 Stockholm
43.2 Norge
43.21 Oslo
43.3 Danmark
43.31 Köpenhamn
43.32 Färöarna
43.4 Island
43.5 Nordkalotten
44 MELLANEUROPA
44.1 Tyskland
44.11 Berlin
44.3 Tjeckien. Slovakien
44.31 Tjeckien
44.32 Slovakien
44.4 Österrike
44.5 Ungern
44.6 Schweiz
44.7 Liechtenstein
44.8 Beneluxländerna
44.81 Belgien
44.82 Nederländerna
44.83 Luxemburg
45 BRITTISKA ÖARNA
45.1 Storbritannien
45.11 London
45.15 Wales
45.16 Skottland
45.7 Irland
45.71 Irländska republiken
45.72 Nordirland
46 SYDEUROPA
46.1 Frankrike
46.11 Paris
46.19 Monaco
46.2 Italien
46.21 Rom
46.22 Vatikanstaten
46.23 San Marino
46.3 Spanien
46.32 Andorra
46.4 Portugal
46.5 Malta
46.8 Balkanländerna
46.81 Bulgarien
46.82 Rumänien
46.83 F.d. Jugoslavien
46.831 Bosnien och Hercegovina
46.832 Kosovo
46.833 Kroatien
46.834 Makedonien (Den före detta jugoslaviska republiken Makedonien)
46.835 Montenegro
46.836 Serbien
46.837 Slovenien
46.84 Albanien
46.85 Grekland
47 ÖSTEUROPA
47.1 Ryssland
47.11 Moskva
47.12 S:t Petersburg
47.14 Karelska republiken. Det avträdda Karelen
47.2 Baltikum
47.21 Estland
47.22 Lettland
47.23 Litauen
47.3 Polen
47.4 Ukraina
47.5 Vitryssland
47.6 Moldova
48 ÖVRIGA VÄRLDSDELAR
48.1 Asien
48.11 Främre Asien
48.111 Turkiet
48.112 Cypern
48.114 Israel. Palestina
48.13 Sydasien
48.132 Indien
48.14 Sydostasien
48.17 Armenien. Azerbajdzjan. Georgien. Kazakstan. Kirgizistan. Tadjikistan. Turkmenistan. Uzbekistan
48.18 Central- och Ostasien
48.183 Kina
48.184 Japan
48.2 Afrika
48.21 Nordafrika
48.25 Västafrika
48.26 Centralafrika
48.27 Östafrika
48.28 Sydafrika
48.29 Öar kring Afrika
48.3 Amerika
48.31 Nordamerika
48.312 Förenta Staterna
48.3121 New York
48.313 Kanada
48.314 Mexico
48.35 Mellanamerika
48.355 Centralamerika
48.356 Karibien
48.38 Sydamerika
48.381 Venezuela
48.382 Colombia
48.383 Peru
48.385 Chile
48.386 Argentina
48.388 Brasilien
48.5 Australien och Oceanien
48.51 Australien
48.54 Nya Zeeland
48.56 Nya Guinea
48.57 Öarna i Stilla Havet
48.575 Hawaii
48.6 Polarländerna
48.61 Nordliga Polarländerna. Arktis
48.62 Sydliga polarländerna. Antarktis
49 ETNOLOGI. KULTURANTROPOLOGI
49.1 De europeiska folkens etnologi
49.2 Finländsk och finsk-ugrisk etnologi
49.22 Byggnader
49.24 Textilier. Folkdräkter. Smycken
49.25 Näringar. Arbete. Redskap
49.26 Folkseder
49.262 Festtraditioner. Mat- och dryckestraditioner
49.5 Övriga folk
49.51 Asiatiska folk
49.52 Afrikanska folk
49.53 Amerikanska folk
49.55 Australiska och oceaniska folk och polarfolk

4 GEOGRAFI. RESOR. ETNOLOGI

Termer som refererar till denna klass