Klasser 2+

2 RELIGION
20 ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP
20.2 Kristendom. Teologi
21 RELIGIONSFILOSOFI
21.5 Teosofi
21.51 Antroposofi
22 BIBELN. BIBELFORSKNING. EXEGETIK
22.1 Gamla testamentet
22.11 Gamla testamentets historiska böcker
22.12 Gamla testamentets poetiska böcker
22.13 Gamla testamentets profetiska böcker
22.2 Nya testamentet
22.21 Evangelierna
22.22 Apostlagärningarna. Apostlabreven
22.3 Bibliska personer
23 DOGMATIK. KRISTEN ETIK
23.1 Gudsbegreppet. Guds verksamhet
23.2 Kristologi. Jesu liv
23.3 Frälsningslära
23.31 Omvändelse. Att bli troende
23.6 Eskatologi
23.7 Trosbekännelser. Katekeser
23.8 Kristen etik
24 KRISTEN ANDAKTSLITTERATUR
24.1 Andakt
24.11 Bön. Andaktsövning
24.12 Ord för dagen. Kristna morgonsamlingar
24.2 Predikningar. Postillor
24.21 Predikolära. Homiletik
24.3 Psalmer. Andliga sånger
24.31 Psalmlära. Hynmologi
25 PRAKTISK TEOLOGI
25.2 Sakralteologi
25.25 Sakrament. Kyrkliga förrättningar
25.26 Kyrkliga föremål och symboler
25.3 Kristen undervisning och fostran
25.4 Själavård
25.5 Diakoni. Inre mission. Evangelisation
26 KRISTEN MISSION
26.1 Asien
26.2 Afrika
26.3 Amerika
26.5 Australien. Oceanien
28 KRISTNA KYRKOR OCH SAMFUND. KYRKOHISTORIA
28.1 Romersk-katolska kyrkan
28.2 Ortodoxa kyrkan
28.4 Österländska kyrkor
28.7 Protestantiska kyrkor och samfund
28.71 Finlands evangelisk-lutherska kyrka
28.7109 Finlands kyrkohistoria
28.714 Väckelserörelserna i Finland
28.8 Andra samfund av kristet ursprung
29 ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
29.2 De finsk-ugriska folkens fornreligioner och mytologier
29.3 Antikens religioner och mytologi
29.4 Forngermanska, fornbaltiska, fornnordiska, fornslaviska och fornkeltiska religioner och mytologier
29.5 Österländska religioner och mytologier
29.51 Östasiatiska religioner och mytologier
29.52 Indiska religioner och mytologier
29.53 Buddhism och buddhistisk mytologi
29.6 Judisk religion och mytologi
29.7 Islam och islamisk mytologi
29.9 Ursprungsfolkens religioner och deras mytologi

2 RELIGION