Klasser

0 ALLMÄNNA VERK. BOKBRANSCHEN BIBLIOTEKSVERKSAMHET. ALLMÄN KULTURPOLITIK. MASSKOMMUNIKATION
00 BOKBRANSCHEN
00.1 Skrift
00.109 Skriftens historia. Paleografi. Epigrafi
00.2 Symboler. Koder. Teckensystem
00.4 Boktryckarkonst. Grafisk industri
00.5 Bokbindning
00.6 Förlagsverksamhet. Bokhandel
00.8 Boksamlande. Bibliofili
01 BIBLIOGRAFI
01.2 Allmänna bibliografier. Nationalbibliografier
01.21 Förlags- och bokhandelskataloger
01.22 Kataloger över lärdomsprov och akademiska avhandlingar
01.3 Lokalbibliografier
01.4 Personbibliografier
01.5 Kataloger för specialområden
01.51 Filosofi. Psykologi. Paranormala fenomen
01.52 Religion
01.53 Samhälle
01.54 Geografi. Resor. Etnologi
01.55 Naturvetenskaper. Matematik. Medicin
01.56 Teknik. Industri. Hantverk och handarbete. Jord- och skogsbruk. Hushåll
01.57 Konst. Sport
01.58 Skönlitteratur. Litteraturvetenskap. Språkvetenskap
01.59 Historia
01.7 Samkataloger för bibliotek
01.8 Enskilda biblioteks kataloger
02 BIBLIOTEKSVERKSAMHET. BIBLIOTEKSVETENSKAP. INFORMATIK
02.1 Administration och planering av bibliotek
02.3 Biblioteksarbete. Biblioteksteknik
02.31 Biblioteksautomatisering
02.32 Biblioteksmedier. Skötsel av samlingarna
02.321 Innehållsanalys
02.323 Katalogisering
02.33 Låneverksamhet
02.36 Informationstjänst
02.38 Utvidgad biblioteksverksamhet
02.4 Musikbibliotek
02.6 Barnbiblioteksarbete. Ungdomsbiblioteksarbete
02.64 Skolbibliotek
02.7 Biblioteksservice för särskilda befolkningsgrupper
02.8 Enskilda bibliotek
03 INFORMATIONSSÖKNING. ALLMÄNNA UPPSLAGSVERK. ALLMÄNNA ENCYKLOPEDIER
04 ALLMÄNNA SAMLINGSVERK
05 ALLMÄNNA PERIODISKA PUBLIKATIONER
05.1 Tidskrifter
05.2 Seriella publikationer
05.3 Årsböcker. Kalendrar. Almanackor
05.4 Tidningar
06 ALLMÄN KULTURPOLITIK
06.1 Föreningar. Stiftelser. Sällskap. Klubbar
06.2 Museer
06.3 Utställningar
06.4 Arkiv
06.5 Möten. Kulturevenemang
06.6 Stipendier
06.8 Kultur för barn och unga
07 KOMMUNIKATION. MASSKOMMUNIKATION
07.01 Kommunikationsteori
07.1 Journalistik
07.2 Radio och television: programverksamhet
07.21 Programverksamhet i radio
07.22 Programverksamhet i television
1 FILOSOFI. PSYKOLOGI PARANORMALA FENOMEN
10 ALLMÄNNA VERK
10.8 Aforism- och citatsamlingar
11 FILOSOFI
11.1 Gamla tidens filosofi
11.2 Medeltida filosofi
11.3 Renässansen och nya tidens filosofi
11.4 Nyare tidens filosofi
11.5 Nutida filosofi
11.9 Österländsk filosofi
12 LOGIK
14 PSYKOLOGI
14.01 Psykologisk teori och filosofi. Psykologiska forskningsmetoder
14.1 Psykets struktur och funktion
14.11 Perceptionspsykologi
14.12 Inlärningspsykologi
14.13 Tänkande, intelligens, kreativitet och begåvning ur psykologisk
14.14 Språk-, kommunikations- och uttryckspsykologi
14.141 Grafologi
14.16 Känsla och vilja
14.4 Personlighetspsykologi
14.45 Djuppsykologi. Det omedvetna själslivet
14.451 Sömn och drömmar
14.459 Hypnos
14.6 Utvecklingspsykologi
14.61 Barn- och ungdomspsykologi
14.62 Vuxenpsykologi och åldrandets psykologi
14.8 De mänskliga relationernas psykologi
15 PARANORMALA FENOMEN
15.1 Parapsykologi
15.7 Ufon
15.9 Ockultism. Spiritism. Andevärlden
15.91 Astrologi
15.92 Drömböcker
15.93 Spådomskonst
16 KUNSKAPSTEORI. VETENSKAPSTEORI
16.1 Kunskapsteori
16.7 Vetenskapsteori. Vetenskapsfilosofi
16.8 Vetenskapspolitik
17 ETIK. LEVNADSFILOSOFI. ESTETIK
17.1 Etik. Moralfilosofi
17.3 Livsfilosofi. Levnadskonst
17.5 Allmän estetik
2 RELIGION
20 ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP
20.2 Kristendom. Teologi
21 RELIGIONSFILOSOFI
21.5 Teosofi
21.51 Antroposofi
22 BIBELN. BIBELFORSKNING. EXEGETIK
22.1 Gamla testamentet
22.11 Gamla testamentets historiska böcker
22.12 Gamla testamentets poetiska böcker
22.13 Gamla testamentets profetiska böcker
22.2 Nya testamentet
22.21 Evangelierna
22.22 Apostlagärningarna. Apostlabreven
22.3 Bibliska personer
23 DOGMATIK. KRISTEN ETIK
23.1 Gudsbegreppet. Guds verksamhet
23.2 Kristologi. Jesu liv
23.3 Frälsningslära
23.31 Omvändelse. Att bli troende
23.6 Eskatologi
23.7 Trosbekännelser. Katekeser
23.8 Kristen etik
24 KRISTEN ANDAKTSLITTERATUR
24.1 Andakt
24.11 Bön. Andaktsövning
24.12 Ord för dagen. Kristna morgonsamlingar
24.2 Predikningar. Postillor
24.21 Predikolära. Homiletik
24.3 Psalmer. Andliga sånger
24.31 Psalmlära. Hynmologi
25 PRAKTISK TEOLOGI
25.2 Sakralteologi
25.25 Sakrament. Kyrkliga förrättningar
25.26 Kyrkliga föremål och symboler
25.3 Kristen undervisning och fostran
25.4 Själavård
25.5 Diakoni. Inre mission. Evangelisation
26 KRISTEN MISSION
26.1 Asien
26.2 Afrika
26.3 Amerika
26.5 Australien. Oceanien
28 KRISTNA KYRKOR OCH SAMFUND. KYRKOHISTORIA
28.1 Romersk-katolska kyrkan
28.2 Ortodoxa kyrkan
28.4 Österländska kyrkor
28.7 Protestantiska kyrkor och samfund
28.71 Finlands evangelisk-lutherska kyrka
28.7109 Finlands kyrkohistoria
28.714 Väckelserörelserna i Finland
28.8 Andra samfund av kristet ursprung
29 ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
29.2 De finsk-ugriska folkens fornreligioner och mytologier
29.3 Antikens religioner och mytologi
29.4 Forngermanska, fornbaltiska, fornnordiska, fornslaviska och fornkeltiska religioner och mytologier
29.5 Österländska religioner och mytologier
29.51 Östasiatiska religioner och mytologier
29.52 Indiska religioner och mytologier
29.53 Buddhism och buddhistisk mytologi
29.6 Judisk religion och mytologi
29.7 Islam och islamisk mytologi
29.9 Ursprungsfolkens religioner och deras mytologi
3 SAMHÄLLE
30 ALLMÄN SAMHÄLLSVETENSKAP
30.1 Sociologi
30.11 Sociala system
30.111 Samhällsfuturologi
30.112 Organisationssociologi
30.114 Regional sociologi
30.12 Levnadssättens sociologi. Kultursociologi
30.13 Socialpsykologi
30.15 Familjesociologi
30.16 Kriminologi. Kriminalsociologi
30.7 Medborgaraktivitet. Organisationsverksamhet. Mötesteknik
30.8 Umgängesformer och etikett
30.81 Anordnande av fester
31 STATISTIK
31.3 Allmän statistik
31.32 Allmän finländsk statistik
31.5 Demografi. Befolkningspolitik
31.508 Befolkningsstatistik
32 STATSLÄRA. POLITIK
32.01 Statsfilosofi. Politiska ideologier
32.1 Politiska system
32.18 Politiska system och inrikespolitik i olika länder
32.182 Finlands politiska system och inrikespolitik
32.1821 Finlands regeringsform och författning
32.1826 Finlands riksdagshandlingar
32.1828 Finlands partier
32.2 Mänskliga rättigheter. Medborgarens ställning i samhället
32.21 Invandrare. Flyktingar
32.3 Kvinnans och mannens ställning i samhället
32.4 Åldersgruppernas ställning i samhället

Klasser: 1 - 200 / 2352

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [>] [>|]

0 ALLMÄNNA VERK. BOKBRANSCHEN BIBLIOTEKSVERKSAMHET. ALLMÄN KULTURPOLITIK. MASSKOMMUNIKATION