Djur | ErotikFantasy | Historia | Humor | IdrottKrig | Noveller | Religion | Romantik | Scifi | Skräck | Spänning | Vildmark

Djur

Skönlitteratur med djur som huvudtema. Fiktiva djurfilmer
Djurromaner. Djurberättelser. Djursagor. Fabler. Djurdikter
Används bara i samband med klasser 80-85+

Erotik

Erotiska romaner, noveller och berättelser
Erotiska filmer
Används bara i samband med klasser 80-85+

Fantasy

Fantasylitteratur. Fantasyfilmer
Fantasyromaner. Fantasyberättelser. Fantasynoveller. Fantasydramer. Fantasyserier
Svärd och magilitteratur. Romantisk fantasy
Används bara i samband med klasser 80-85+

Historia

Historiska romaner. Historiska filmer
Historiska äventyrsböcker. Historiska äventyrsfilmer
Historiska berättelser. Historiska sägner. Historiska noveller. Historiska serier. Historiska dramer
Används bara i samband med klasser 80-85+

Humor

Humoristisk skönlitteratur. Humoristiska filmer
Humoristiska romaner. Humoristiska berättelser. Humoristiska sägner. Humoristiska noveller. Humoristiska dikter
Humoristiska skådespel. Komik. Farser. Sketcher. Stå-upp-komik
Anekdoter. Vitsar
Används bara i samband med klasser 80-85+

Idrott

Fiktion med idrott som huvudtema. Idrottsromaner. Idrottsfilmer
Används bara i samband med klasser 80-85+

Krig

Fiktion med krig som huvudtema. Krigslitteratur. Krigsfilmer
Krigsromaner. Krigsberättelser. Krigsnoveller. Krigsserier. Krigsdikter. Krigsskådespel
Används bara i samband med klasser 80-85+

Noveller

Noveller. Kortnoveller. Berättelser. Sägner. Kåserier. Kortprosa
Används bara i samband med klasser 80-85+
Tilläggsklass "Noveller" kan användas även i samband med de andra tilläggsklasserna, t.ex. Spänning, Noveller

Religion

Oavsett religionssamfund fiktion som har religion eller religiositet som huvudtema
Religiös litteratur. Religiösa filmer
Religiösa romaner. Religiösa noveller. Religiösa berättelser. Religiösa sagor. Religiösa skådespel. Religiös lyrik. Religiösa serier
Används bara i samband med klasser 80-85+

Romantik

Fiktion ofta med underhållningskaraktär som berskriver romantik och kärlek
Kärlesksromaner. Kärleksberättelser. Kärlekssägner. Historiska kärleksromaner. Kärleksdikter
Romantiska herrgårds- och läkarromaner
Kärleksfilmer. Historiska kärlesksfilmer. Romantiska komedier. Tvåloperor. Askungeberättelser
Används bara i samband med klasser 80-85+

Scifi

Fiktiva utopier, dystopier och alternativa historier. Science fiction-litteratur. Science fiction-filmer
Science fiction-romaner. Science fiction-noveller. Science fiction-berättelser. Science fiction-serier
Skådespel och dikter med science fiction som huvudtema. Kyberpunk
Används bara i samband med klasser 80-85+

Skräck

Skräcklitteratur. Skräckfilmer
Skräckromaner. Skräckberättelser. Skräcknoveller. Skräckserier
Gotiska romaner. Psykologisk skräcklitterattur. Spökhistorier. Splatter
Används bara i samband med klasser 80-85+

Spänning

Thriller. Spänningslitteratur. Spänningsfilmer
Spänningsromaner. Historiska thriller. Hårdkokt kriminalfiktion. Brottmålsromaner. Polisromaner. Psykologiska thriller. Romantisk thriller. Kriminalfiktion. Detektivlitteratur. Äventyrslitteratur. Låsta rummet-litteratur. Spionromaner
Spänningsnoveller. Spänningsberättelser. Thrillerserier
Thrillerfilmer. Rysare. Psykologiska rysare. Gangsterfilmer. Kampsportsfilmer. Katastroffilmer. Rättegångsfilmer. Polisfilmer. Kriminalfilmer. Detektivfilmer. Äventyrsfilmer. Actionfilmer. Spionfilmer
Används bara i samband med klasser 80-85+

Vildmark

Fiktiva skildringar om vildmarksliv, jakt och fiske
Fiktiv ödemarkslitteratur. Fiktiva filmer om vildmarksliv
Vildmarksromaner. Vildmarksnoveller. Berättelser och sägner om vildmarksliv
Används bara i samband med klasser 80-85+