Webb-KAB

Webb-KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och registret - även musikregistret.

 

 

Senaste ändringar

7.12.2016
Ny klass: 71.8 Gatukonst. Graffitikonst (motsvarande ändringar i indextermer och hänvisningar)
7.12.2016
Klass 37.23: Korrigerat terminologi: "Socialt arbete med vuxna" i stället för "Vuxenvård"
7.12.2016
Tillägg till texten i klass 14.1201 och klass 14.1301: "uppgifter"
7.12.2016
Nya indextermer: Pashto 89.83, Pashto, litteraturhistoria 86.83, Pashtunska 89.83 och Pashtunska, litteraturhistoria 86.83
7.12.2016
Nya indextermer: Dari 89.83+ och Dari, litteraturhistoria 86.83+