Webb-KAB

Webb-KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och registret - även musikregistret.

 

 

Senaste ändringar

13.3.2018
Nya indextermer: pysselböcker för barn 79.8; pysselböcker för barn, tidsfördriv, allm. 79.8+; pysselböcker för vuxna 79.8; pysselböcker för vuxna, tidsfördriv, allm. 79.8+
13.3.2018
Nya indextermer: flygare 99.16 och militärflygare 99.13
13.3.2018
Nyformulerad titel på klass 37.232: Äldreservice (tidigare: Äldreomsorg)
13.3.2018
Nyformulerad titel på klass 37.233: Handikappservice (tidigare: Vård av handikappade)
13.3.2018
Nya indextermer: motiverande samtal, allm. 30.13 och motiverande samtal, socialt arbete 37+