Pikahaku:

Haettu sanalla "y"

Yajurveda29.52
Ydinaseet, aseteknologia ja asevarustelu39.1
Ydinaseet, avaruuden sotilaallinen käyttö39.6
Ydinaseet, valvonta ja rajoitus32.7
Ydinaseeton Pohjola32.7
Ydinaseettomat alueet32.7
Ydinenergia, energialähteet60.85
Ydinenergia, energiapolitiikka60.85
Ydinenergia, käyttö, yl.60.85
Ydinenergia, sotilaallinen käyttö39.1
Ydinenergia, ydinvoimalat60.85
Ydinfysiikka53.12
Ydinjätteet, käsittelytekniikka60.85
Ydinjätteet, ympäristönsuojelu50.1+
Ydinjätteet, ympäristöterveys59.24+
Ydinkäyttöiset laivat, yl.62.542
Ydinkäyttöiset laivat, sotalaivat39.5
Ydinonnettomuudet, yl.60.85
Ydinonnettomuudet, ensiapu59.23
Ydinonnettomuudet, säteilysairaus59.5
Ydinonnettomuudet, säteilysuojelu35.6
Ydinonnettomuudet, säteilyvammat59.23
Ydinonnettomuudet, voimalatekniikka60.85
Ydinonnettomuudet, ympäristönsuojelu50.1+
Ydinonnettomuudet, ympäristöterveys59.24+
Ydinreaktiot, ydinfysiikka53.12
Ydinreaktiot, ydintekniikka60.85
Ydinsukellusveneet, yl.62.542
Ydinsukellusveneet, sotilaalliset39.5
Ydintekniikka, yl.60.85
Ydinturvallisuus, yl.60.85
Ydinturvallisuus, ympäristöterveys59.24
Ydinvoima, energialähteet60.85
Ydinvoima, energiapolitiikka60.85
Ydinvoima, käyttö, yl.60.85
Ydinvoima, sotilaallinen käyttö39.1
Ydinvoima, ydinvoimalat60.85
Ydinvoimalat60.85
Yhdisteeet, kemia, yl.54.1
Yhdisteet, epäorgaaninen kemia54.2
Yhdisteet, kemia, yl.54.1
Yhdisteet, kemianteollisuus, yl.63.5
Yhdisteet, kumi- ja muoviteollisuus, yl.63.7
Yhdisteet, lääkeaineoppi, yl.59.43
Yhdisteet, orgaaninen kemia54.3
Yhdistetty, hiihtourheilu79.12
Yhdistetyt kuljetukset, logistiikka, yl.69.33
Yhdistykset, yl.06.1
Yhdistykset, järjestötekniikka30.7
Yhdistykset, lainsäädäntö33.3
Yhdistykset, talous, yl.69.2+
Yhdistymisvapaus, yl.32.2+
Yhdistymisvapaus, lainsäädäntö33.2
Yhdistyneet Kansakunnat, yl.32.68
Yhdistyneet Kansakunnat, rauhanturvajoukot39+
Yhdistyneet Kansakunnat, tilastot, yl.31.3
Yhdistynyt kuningaskunta45.1+
Yhdistynyt kuningaskunta, historia95.1+
Yhdistyslainsäädäntö33.3
Yhdistystoiminta, yl.30.7
Yhdyskuntapolitiikka, yl.34.5+
Yhdyskuntasuunnittelu, yl.34.5+
Yhdyskuntatekniikka, yl.66
Yhdyskuntatekniikka, ympäristönhuolto66.9
Yhdysvallat48.312+
Yhdysvallat, etnomusiikki78.48312
Yhdysvallat, historia98.312+
Yhdysvallat, perinnemusiikki78.48312
Yhteensopivuus, atk, yl.61+
Yhteensopivuus, tietoliikennetekniikka, yl.61.7+
Yhteishuolto, lapsenhuoltolainsäädäntö33.31
Yhteishuolto, perhesosiologia30.15
Yhteiskoulut38.52
Yhteiskunnallinen futurologia, yl.30.111
Yhteiskunnalliset aatesuunnat32.01
Yhteiskunnalliset elokuvat84+
Yhteiskunnalliset elokuvat, tutkimus77.43+
Yhteiskunnalliset romaanit84+
Yhteiskunnalliset romaanit, tutkimus86.12
Yhteiskunta, yl.30+
Yhteiskuntaelämän edustajat, elämäkerralliset hakuteokset99.23
Yhteiskuntaelämän edustajat, elämäkerrat ja muistelmat99.13
Yhteiskuntaetiikka, yl.17.1
Yhteiskuntaetiikka, kristillinen23.8
Yhteiskuntafilosofia, yl.30.01
Yhteiskuntahistoria, yl. (Ks. myös maittain)91+
Yhteiskuntahistoria, Suomi, yl.92+
Yhteiskuntajärjestelmät, sosiologia, yl.30.11+
Yhteiskuntajärjestelmät, taloustiede36+
Yhteiskuntakritiikki, yl.30+
Yhteiskuntakritiikki, poliittiset ideologiat32.01
Yhteiskuntakritiikki, sisäpolitiikka, Suomi32.182+
Yhteiskuntakuvaus, yl. (Ks. myös maittain)4+
Yhteiskuntaluokat, sosiologia, yl.30.11+
Yhteiskuntaoppi, opetusoppi38.293
Yhteiskuntaoppi, oppikirjat30.07
Yhteiskuntapolitiikka, yl.30+
Yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka37+
Yhteiskuntatalous36+
Yhteiskuntatieteet, yl.30+
Yhteiskuntatieteet, opetusoppi38.293
Yhteiskuntatieto, oppikirjat30.07
Yhteiskuntatutkimukset, sosiologiset, yl.30.1+
Yhteiskuntavastuu, yl.17.1
Yhteiskuntavastuu, yritystoiminta, yl.69.1
Yhteisluettelot, kirjastot, yl.01.7
Yhteismaa, maaoikeus33.41
Yhteismaa, maapolitiikka36.111
Yhteismarkkinat36.6+
Yhteisomistus, lainsäädäntö33.33
Yhteistoimintalaki33.44
Yhteistoimintamenettely, työelämä36.131
Yhteistoimintamenettely, työoikeus33.44
Yhteistyö, kansainvälinen, yl.32.6+
Yhteistyö, kansainvälinen politiikka32.5+
Yhteistyö, kehitysyhteistyö, yl.36.68
Yhteisverotus36.52
Yhteisöasuminen37.5
Yhteisökasvatus38+
Yhteisölliset työtilat, arkkitehtuuri72.2+
Yhteisölliset työtilat, työn sosiologia, yl.36.13
Yhteisötaide71+
Yhteisöviestintä, yl.69.1+
Yhtenäiskoulut38.52
Yhtenäisteoria, teoreettinen fysiikka53.1
Yhteyttäminen, kasvifysiologia, yl.57.8
Yhtiökokoukset, kokoustekniikka30.7
Yhtiökokoukset, yhtiölainsäädäntö33.364
Yhtiökokous, kokoustekniikka30.7
Yhtiökokous, yhtiölainsäädäntö33.364
Yhtiölainsäädäntö33.364
Yhtiöoikeus33.364
Yhtye, taidemusiikkisoittimet78.51+
Yhtyemusiikki, taidemusiikki78.51+
Yhtälöoppi51.1
YK, yl.32.68
YK, rauhanturvajoukot39+
YK, tilastot, yl.31.3
YK, turvallisuusneuvosto32.5
YK, yleiskokous32.68
Yksilöetiikka, yl.17.1
Yksilöetiikka, kristillinen23.8
Yksilön oikeusturva32.2+
Yksilönkehitys, eläimet, yl.58.8
Yksilönkehitys, ihminen, yl.59.1+
Yksilönkehitys, ihmisen sikiönkehitys59.571
Yksilönkehitys, ihmisen vanheneminen, yl.59.8
Yksilönkehitys, kasvit, yl.57.8
Yksilönkehitys, lapsen kehitys, yl.59.6
Yksilönsuoja, lainsäädäntö33.2
Yksilöpsykologia, yl.14.4+
Yksilöterapiat, psykoterapia59.562+
Yksineläjät, sosiologia30.15
Yksinhuoltajat, perhepolitiikka37.4+
Yksinhuoltajat, sosiologia30.15
Yksinlaulu, taidemusiikki78.32+
Yksinvalta, poliittiset järjestelmät32.1+
Yksinäisyys, sosiaalipsykologia30.13
Yksityinen avustustyö, yl.37.7
Yksityinen huoltotyö, yl.37.7
Yksityinen turvallisuuspalvelu35.7
Yksityinen vartiointipalvelu35.7
Yksityisautoilu, liikenne69.62
Yksityisautoilu, liikennesuunnittelu34.56
Yksityiset avustusjärjestöt, yl.37.706
Yksityiset kirjastot02+
Yksityiset kirjastot, yksittäiset, yl.02.8
Yksityisetsivät35.7
Yksityismetsälaki33.42
Yksityisoikeus33.3+
Yksityisoikeus, kansainvälinen, yl.33.1
Yksityistäminen, maa, kiinteistöt, tontit36.111
Yksityistäminen, tuotantovälineet, yl.36.11
Yleinen mielipide, sosiaalipsykologia30.13
Yleinen musiikkitiede78.1+
Yleinen turvallisuus, lainsäädäntö, yl.33.2
Yleinen turvallisuus, poliisitoimi, yl.35.7
Yleisbibliografiat01.2
Yleisbiologia56+
Yleisbiologia, ihminen59.1+
Yleiset kirjastot02+
Yleiset kirjastot, yksittäiset, yl.02.8
Yleiskaavat34.5+
Yleismaantiede, yl. (Ks. myös maittain)40+
Yleisradio, yl.07.2
Yleisradio, radiotoiminta07.21
Yleisradio, televisiotoiminta07.22
Yleisurheilu79.11
Yleisötilaisuudet, järjestäminen, yl.30.81
Yleisötilaisuudet, kirjastot02.38
Yleisötutkimus, joukkoviestintä07+
Yleisötutkimus, kulttuuritapahtumat, yl.06.5
Yleisötutkimus, sosiologia30.1+
Yleisötutkimus, tieteen metodit, yl.16.7
Yleisötutkimus, yleinen mielipide30.13
Ylikulkuväylät, tienrakennus66.6
Yliluonnolliset ilmiöt, rajatieto15+
Yliopistoalueet, aluesuunnittelu34.5
Yliopistohallinto38.4+
Yliopistolainsäädäntö38.4+

Hakutulokset: 1 - 200 / 338

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

29.52 Intian uskonnot ja mytologiat

Hindulaisuus. Brahmalaisuus. Jainalaisuus. Vedalaisuus. Sikhiläisyys
Tähän myös jooga, askeesi ja meditaatio Intian uskontojen kannalta
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 20-26.5 ja 28.1-29.9 yhteydessä

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Askeesi, Intian uskonnot 29.52
Atharvaveda 29.52
Bhagavad Gita 29.52
Brahmalaisuus 29.52
Hindulaisuus 29.52
Intia, uskonnot ja mytologiat 29.52
Jainalaisuus 29.52
Jooga, Intian uskonnot 29.52
Jälleensyntyminen, Intian uskonnot ja mytologiat 29.52
Kastit, hindulaisuus 29.52
Mahabharata 29.52
Meditaatio, Intian uskonnot 29.52
Meditaatio, jooga, Intian uskonnot 29.52
Mietiskely, Intian uskonnot 29.52
Mietiskely, jooga, Intian uskonnot 29.52
Ramayana 29.52
Reinkarnaatio, Intian uskonnot ja mytologiat 29.52
Rigveda 29.52
Samaveda 29.52
Sielunvaellus, Intian uskonnot ja mytologiat 29.52
Sikhiläisyys, uskonto 29.52
Tantra 29.52
Upanisadit 29.52
Veda-kirjat 29.52
Vedalaisuus 29.52
Yajurveda 29.52
Aasia, itämaiset uskonnot 29.5+
Askeesi, itämaiset uskonnot 29.5+
Itämaiset uskonnot 29.5+
Jumalaistarut, itämaiset uskonnot 29.5+
Meditaatio, itämaiset uskonnot 29.5+
Mietiskely, itämaiset uskonnot 29.5+
Muinaisuskonnot, itämaiset 29.5+
Mytologiat, itämaisten uskontojen 29.5+
Uskonnot, itämaiset 29.5+
Enkelit, ei-kristilliset uskonnot 29+
Esoterismi, ei-kristilliset uskonnot 29+
Hautauspalvelut, muut uskonnot 29+
Hengellinen elämä, ei-kristilliset uskonnot 29+
Kääntymys, ei-kristilliset uskonnot 29+
Profetiat, ei-kristilliset uskonnot 29+
Pyhiinvaellukset, ei-kristilliset uskonnot 29+
Pyhäinjäännökset, ei-kristilliset 29+
Retriitit, ei-kristilliset uskonnot 29+
Spiritualiteetti, ei-kristilliset uskonnot 29+
Uskonnolliset kokemukset, ei-kristilliset uskonnot 29+
Uskontokasvatus, ei-kristilliset uskonnot 29+
Animistiset uskonnot, yksittäiset 29+
Demonit, ei-kristilliset uskonnot 29+
Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat 29+
Fetisistiset uskonnot, yksittäiset 29+
Jumalaistarut, ei-kristilliset uskonnot 29+
Jumalat, ei-kristilliset 29+
Kuolemanjälkeinen elämä, ei-kristilliset uskonnot 29+
Luostarit, ei-kristilliset 29+
Lähetystyö, ei-kristilliset uskonnot 29+
Maailmanloppu, ei-kristilliset uskonnot 29+
Munkkijärjestöt, ei-kristilliset uskonnot 29+
Mystiikka, ei-kristilliset uskonnot 29+
Mytologiat, ei-kristillisten uskontojen 29+
Myytit, ei-kristilliset uskonnot 29+
Paholaiset, ei-kristilliset uskonnot 29+
Polyteistiset uskonnot, yksittäiset 29+
Pyhät ajat, ei-kristilliset 29+
Pyhät henkilöt, ei-kristilliset 29+
Pyhät kirjat, ei-kristilliset 29+
Pyhät paikat, ei-kristilliset 29+
Samanistiset uskonnot, yksittäiset 29+
Shamanistiset uskonnot, yksittäiset 29+
Sielu, ei-kristilliset uskonnot 29+
Symbolit, ei-kristilliset uskonnot 29+
Tabut, ei-kristilliset uskonnot 29+
Totemistiset uskonnot, yksittäiset 29+
Usko, ei-kristilliset uskonnot 29+
Uskonnonfilosofia, ei-kristilliset uskonnot 29+
Uskonnot, ei-kristilliset 29+
Uskontoantropologia, ei-kristilliset uskonnot 29+
Uskontofenomenologia, ei-kristilliset uskonnot 29+
Uskontopsykologia, ei-kristilliset uskonnot 29+
Uskontososiologia, ei-kristilliset uskonnot 29+
Uskoon tuleminen, ei-kristilliset uskonnot 29+
Ympärileikkaus, uskontotiede, eri uskonnot 29+
Uskonnollinen identiteetti, eri uskonnot 28 - 29+