38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE

Tähän kasvatuksen, kasvatusopin, kasvatustieteen, pedagogiikan, kasvatuspsykologian ja kasvatussosiologian yleisteokset
Tähän myös yleinen kasvatus- ja koulutuspolitiikka sekä eri maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä koskevat yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin myös yhteisö-, luovuus- ja empatiakasvatus
Tähän ja alaluokkiin myös opintotuki ja opintojen rahoitus
Erikoisaloihin liittyvä kasvatus luokitetaan alan mukaan