Pikahaku:

Haettu sanalla "Jyväskylän yliopisto"

Jyväskylän yliopisto38.41

38.41 Yksittäiset yliopistot ja korkeakoulut

Tähän teokset, jotka koskevat jotakin yksittäistä yliopistoa tai korkeakoulua, sen lainsäädäntöä, hallintoa, organisaatiota, tiedekuntia tai laitoksia
Tähän myös yksittäisen yliopiston tai korkeakoulun harjoittama eri alojen tutkimus- ja opetustoiminta sekä opettajankoulutus
Tähän myös yksittäisen yliopiston tai korkeakoulun opiskelijatoiminta ja kansainvälinen opiskelijavaihto
Tähän myös yksittäisen yliopiston tai korkeakoulun tarjoama aikuis- ja jatkokoulutus, avoin yliopisto, kesäyliopisto, erillinen arvosanaopetus ja muu laajennettu toiminta
Tietyn yliopiston tai korkeakoulun yleiset sarjajulkaisut 38.41052
Erikoisalojen sarjajulkaisut ja tutkimukset luokitetaan alan mukaan
Tietyn yliopiston tai korkeakoulun osakunnat ja yleiset ylioppilasjärjestöt 38.4106

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aalto-yliopisto 38.41
Helsingin yliopisto 38.41
Joensuun yliopisto 38.41
Jyväskylän yliopisto 38.41
Kauppakorkeakoulu 38.41
Lapin yliopisto 38.41
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 38.41
Oulun yliopisto 38.41
Sibelius-Akatemia 38.41
Svenska handelshögskolan 38.41
Taideteollinen korkeakoulu 38.41
Tampereen yliopisto 38.41
Teatterikorkeakoulu 38.41
Teknillinen korkeakoulu 38.41
Turun yliopisto 38.41
Åbo akademi 38.41
Opettajat, korkea-asteen koulutus 38.4+
Opiskelumotivaatio, korkea-asteen koulutus 38.4+
Aikuiskoulutus, korkea-aste 38.4+
Ammattikorkeakoulut 38.4+
Auskultointi 38.4+
Avoin yliopisto 38.4+
Eläinlääketieteelliset korkeakoulut 38.4+
Harjoittelu, korkeakouluopiskelu 38.4+
Jatkokoulutus, korkea-aste 38.4+
Kansainvälinen opiskelijavaihto 38.4+
Kauppakorkeakoulut 38.4+
Kesäyliopistot 38.4+
Korkea-asteen koulutus 38.4+
Korkeakouluhallinto 38.4+
Korkeakoululainsäädäntö 38.4+
Korkeakouluopinnot 38.4+
Korkeakouluopinnot, rahoitus 38.4+
Korkeakoulupolitiikka 38.4+
Korkeakoulut 38.4+
Koulutuspolitiikka, yliopistot ja korkeakoulut 38.4+
Opettajankoulutus 38.4+
Opetusharjoittelu 38.4+
Opiskelijajärjestöt, yliopistot ja korkeakoulut 38.4+
Opiskelijatoiminta, yliopistot ja korkeakoulut 38.4+
Opiskelu ulkomailla, korkeakoulut 38.4+
Opiskelu, korkeakoulut 38.4+
Oppilaitokset, yliopistot ja korkeakoulut 38.4+
Osakunnat 38.4+
Taidekoulut, korkeakoulut 38.4+
Taideopinnot, korkeakoulut 38.4+
Teatterikoulut, korkea-asteen koulutus 38.4+
Teknilliset korkeakoulut 38.4+
Työharjoittelu, korkeakouluopiskelu 38.4+
Täydennyskoulutus, korkea-aste 38.4+
Uudelleenkoulutus, korkea-aste 38.4+
Yliopistohallinto 38.4+
Yliopistolainsäädäntö 38.4+
Yliopisto-opinnot 38.4+
Yliopisto-opinnot, rahoitus 38.4+
Yliopistot 38.4+
Ylioppilasjärjestöt 38.4+
Ylioppilasosakunnat 38.4+
Eettinen kasvatus 38+
Kannustus, kasvatus 38+
Kansalaiskasvatus 38+
Kasvatus 38+
Konservatoriot 38+
Opinto-ohjaajan työ 38+
Opinto-ohjaus 38+
Oppimisympäristö 38+
Palvelut, koulutuspalvelut 38+
Työssä oppiminen, koulutus 38+
Työssäoppiminen, koulutus 38+
Empatiakasvatus 38+
Harjoittelu, opiskelu 38+
Koulutustarve 38+
Luovuuskasvatus 38+
Opintojen rahoitus 38+
Opintolainat 38+
Opintotuki 38+
Opiskelijavaihto 38+
Opiskelu ulkomailla 38+
Syrjäytyminen, koulutuspolitiikka 38+
Työharjoittelu, opiskelu 38+
Työhönsijoittuminen, oppilaitokset 38+
Virikekasvatus 38+
Yhteisökasvatus 38+