35 HALLINTO

Tähän ja alaluokkiin eri maiden hallintoa tai hallintojärjestelmiä koskevat yleisteokset
Tähän julkisen hallinnon yleisteokset
Tähän myös yleisteokset, jotka koskevat sekä valtion- että kunnallishallinnon organisaatiota, byrokratiaa, hallintoelimiä tai palveluja
Jos teos kuitenkin painottuu joko valtion- tai kunnallishallintoon, annetaan etusija luokille 35.1+ ja 35.4+
Erikoisalojen hallinnolliset kysymykset luokitetaan alan mukaan