Pikahaku:

Haettu sanalla "Eläinlääketieteelliset korkeakoulut"

Eläinlääketieteelliset korkeakoulut38.4+

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut

Tähän eri maiden yliopisto- tai korkeakoululaitosta koskevat yleisteokset
Yliopistojen ja korkeakoulujen lainsäädäntö, hallinto ja organisaatio
Yliopistojen ja korkeakoulujen eri alojen tutkimus- ja opetustoiminta
Yliopisto- ja korkeakouluopinnot ja niiden rahoitus
Tähän ja alaluokkiin myös yliopistojen ja korkeakoulujen tarjoama aikuis- ja jatkokoulutus, avoimet yliopistot, kesäyliopistot, ammattikorkeakoulut, erillinen arvosanaopetus ja muu laajennettu toiminta
Opettajankoulutus
Yksittäistä yliopistoa tai korkeakoulua koskevat teokset 38.41

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Opettajat, korkea-asteen koulutus 38.4+
Opiskelumotivaatio, korkea-asteen koulutus 38.4+
Aikuiskoulutus, korkea-aste 38.4+
Ammattikorkeakoulut 38.4+
Auskultointi 38.4+
Avoin yliopisto 38.4+
Eläinlääketieteelliset korkeakoulut 38.4+
Harjoittelu, korkeakouluopiskelu 38.4+
Jatkokoulutus, korkea-aste 38.4+
Kansainvälinen opiskelijavaihto 38.4+
Kauppakorkeakoulut 38.4+
Kesäyliopistot 38.4+
Korkea-asteen koulutus 38.4+
Korkeakouluhallinto 38.4+
Korkeakoululainsäädäntö 38.4+
Korkeakouluopinnot 38.4+
Korkeakouluopinnot, rahoitus 38.4+
Korkeakoulupolitiikka 38.4+
Korkeakoulut 38.4+
Koulutuspolitiikka, yliopistot ja korkeakoulut 38.4+
Opettajankoulutus 38.4+
Opetusharjoittelu 38.4+
Opiskelijajärjestöt, yliopistot ja korkeakoulut 38.4+
Opiskelijatoiminta, yliopistot ja korkeakoulut 38.4+
Opiskelu ulkomailla, korkeakoulut 38.4+
Opiskelu, korkeakoulut 38.4+
Oppilaitokset, yliopistot ja korkeakoulut 38.4+
Osakunnat 38.4+
Taidekoulut, korkeakoulut 38.4+
Taideopinnot, korkeakoulut 38.4+
Teatterikoulut, korkea-asteen koulutus 38.4+
Teknilliset korkeakoulut 38.4+
Työharjoittelu, korkeakouluopiskelu 38.4+
Täydennyskoulutus, korkea-aste 38.4+
Uudelleenkoulutus, korkea-aste 38.4+
Yliopistohallinto 38.4+
Yliopistolainsäädäntö 38.4+
Yliopisto-opinnot 38.4+
Yliopisto-opinnot, rahoitus 38.4+
Yliopistot 38.4+
Ylioppilasjärjestöt 38.4+
Ylioppilasosakunnat 38.4+
Eettinen kasvatus 38+
Kannustus, kasvatus 38+
Kansalaiskasvatus 38+
Kasvatus 38+
Konservatoriot 38+
Opinto-ohjaajan työ 38+
Opinto-ohjaus 38+
Oppimisympäristö 38+
Palvelut, koulutuspalvelut 38+
Työssä oppiminen, koulutus 38+
Työssäoppiminen, koulutus 38+
Empatiakasvatus 38+
Harjoittelu, opiskelu 38+
Koulutustarve 38+
Luovuuskasvatus 38+
Opintojen rahoitus 38+
Opintolainat 38+
Opintotuki 38+
Opiskelijavaihto 38+
Opiskelu ulkomailla 38+
Syrjäytyminen, koulutuspolitiikka 38+
Työharjoittelu, opiskelu 38+
Työhönsijoittuminen, oppilaitokset 38+
Virikekasvatus 38+
Yhteisökasvatus 38+