Pikahaku:

Hakemistosanat

AAC-menetelmät, erityisopetus38.55+
AAC-menetelmät, viittomakieli89.999
Aakkoset00.1
Aakkostussäännöt, kirjastonhoito02.32
AA-liike37.61
Aallonmurtajat66.7
Aaltoenergia, energialähteet60.8
Aaltoenergia, energiapolitiikka60.8
Aaltoenergia, sähkövoimalat62.61
Aaltoliike, mekaaniset värähtelyt53.4
Aaltoliike, sähköoppi53.7
Aaltoliike, valo-oppi53.6+
Aaltoliike, äänioppi53.4
Aaltomekaniikka53.13
Aalto-yliopisto38.41
Aamoksen kirja22.13
Aamuhartaudet, kristilliset24.12
Aamunavaukset, yl.38.5+
Aamunavaukset, kristilliset24.12
Aapiset80+
Aariat, ooppera-78.3512
Aasia48.1+
Aasia, alkuperäiskansojen uskonnot29.9
Aasia, etnomusiikki78.481+
Aasia, historia98.1+
Aasia, itämaiset uskonnot29.5+
Aasia, kristillinen lähetystyö26.1
Aasia, perinnemusiikki78.481+
Aasian kansat, kansatiede49.51
Aasit, eläintiede58.11
Aasit, kotieläimet67.41
Aatehistoria, yl. (Ks. myös maittain)90.2
Aatehistoria, historianfilosofia90.1
Aateliskalenterit99.31
Aatelisto, sosiologia, yl.30.11+
Aatteelliset vähemmistöt, asema yhteiskunnassa, yl.32.2+
Aaveet15.9
Aavikkorotat, eläintiede58.11
Aavikkorotat, lemmikkieläimet67.455
Aavikoituminen50.14
Aavikot, aluemaantiede48+
Aavikot, ekologia ja eliömaantiede, yl.56.9
Abessinia48.27
Abessinia, historia98.27
Abnormipsykologia14.4+
Aboriginaalit (Australia), perinnemusiikki78.4851
Aboriginaalit (Australia), etnomusiikki78.4851
Aboriginaalit, Australian historia98.51
Aboriginaalit, Australian kansatiede49.55
Abortti, etiikka, yl.17.1
Abortti, kristillinen etiikka23.8
Abortti, lääketiede59.571
Abortti, perhepolitiikka37.4
Aborttilainsäädäntö33.24
Absolutismi, raittiuskysymys37.61
Absorptio, valo-oppi53.6+
Abstrakti taide, kuvanveisto, yl. (Ks. myös maittain)73.9134
Abstrakti taide, maalaustaide, yl. (Ks. myös maittain)74.9134
Abstrakti taide, taidehistoria, yl. (Ks. myös maittain)70.9134
Abstrakti taide, uudet taidemuodot71+
Abstraktijulkaisut01.2 - 01.8
Abstraktijulkaisut, laatiminen01
Access, tietokantaohjelma61.2
Accordéon78.66+
Acid house78.8911
Acid rock78.8911
Acrobat Reader, atk-ohjelmat, yl.61.3
Acrobat, atk-ohjelmat, yl.61.3
Addiktiot, alkoholi59.5672
Addiktiot, huumeet59.5673
Addiktiot, lääkeaineet59.5673
Addiktiot, pelit59.561
Addiktiot, psykiatria, yl.59.561
Addiktiot, psykoterapia, yl.59.562
Addiktiot, päihteet59.567+
Addiktiot, seksi59.35
Addiktiot, tupakka59.5671
ADHD59.55
Adjektiivit, kielioppi, yl. (Ks. myös kielittäin)87.3
Adoptio, lainsäädäntö33.31
Adoptio, perhepolitiikka37.4+
Adrenaliini, sisäeritys59.533
ADSL, tiedonsiirto, yl.61.7+
Adventismi28.7
Adventti, kansatiede49+
Adventti, kirkkovuosi25.2
Adventti, suom.-ugr. kansatiede49.262
Adverbit, kielioppi, yl. (Ks. myös kielittäin)87.3
Aerobic79.2
Aerobiologia, yl.56+
Aerodynamiikka, fysiikka53.3
Aerodynamiikka, tekniikka, yl.60.2
Aerologia55.5
Aeromekaniikka, fysiikka53.3
Aeromekaniikka, tekniikka, yl.60.2
Aerostatiikka, fysiikka53.3
Aerostatiikka, tekniikka, yl.60.2
Afasia59.55
Affektioppi78.24
Affektit, psykologia14.16
Affiinit geometriat51.2
Affiksit, kielioppi, yl. (Ks. myös kielittäin)87.3
Afgaanin kieli89.83
Afgaanin kieli, kirjallisuudenhistoria86.83
Afganistan48.11
Afganistan, etnomusiikki78.48114
Afganistan, historia98.11
Afganistan, perinnemusiikki78.48114
Aforismit, yl.10.8
Aforismit, kirjoittaminen86.07
Aforismit, tutkimus, yl.10.8
Afrikaansin kieli89.48
Afrikaansin kieli, kirjallisuudenhistoria86.48
Afrikan kansat, kansatiede49.52
Afrikan saaret48.29
Afrikan saaret, etnomusiikki78.4829
Afrikan saaret, historia98.29
Afrikan saaret, perinnemusiikki78.4829
Afrikan sarven alue, etnomusiikki78.4827
Afrikan sarven alue, perinnemusiikki78.4827
Afrikka48.2+
Afrikka, alkuperäiskansojen uskonnot29.9
Afrikka, alkuperäiskielet89.96
Afrikka, alkuperäiskielet, kirjallisuudenhistoria86.96
Afrikka, etnomusiikki78.482+
Afrikka, historia98.2+
Afrikka, kristillinen lähetystyö26.2
Afrikka, perinnemusiikki78.482+
Afrikkalainen kirjallisuus, historia ja tutkimus, yl.86.96
Afroamerikkalainen populaarimusiikki78.89+
Afrokuubalainen jazz78.89223
Afro-rock78.8911
Agenttiohjelmat, yl.61.3
Aggressio, etologia, yl.58.9
Aggressio, psykologia14.16
Aggressio, sosiobiologia56.411
Agility67.4+
Agility, koirat67.451
Agnostisismi, tietoteoria, yl.16.1
Agnostisismi, uskonnonfilosofia21
Agogiikka78.29
Agronomia67.3+
Ahdistus, tunne-elämän häiriöt59.563
Ahmimishäiriö59.5612
Ahtaaminen69.63
Ahvenanmaa42.2
Ahvenanmaa, etnomusiikki78.422
Ahvenanmaa, historia92.82
Ahvenanmaa, itsehallinto, yl.32.1821
Ahvenanmaa, kansainvälisoikeudellinen asema33.1
Ahvenanmaa, kansatiede49.2+
Ahvenanmaa, perinnemusiikki78.422
Aidat, rakentaminen66.35
AIDS59.51
Aigeialainen kulttuuri, yl.91.172
Aigeianmeren saaret46.85
Aigeianmeren saaret, antiikin historia91.172
Aigeianmeren saaret, arkeologia91.172
Aigeianmeren saaret, nykyhistoria96.85
Aika, yl.52.8
Aika, psykologia14.11
Aika, tietoteoria, yl.16.1
Aikakauslehdet, yl.05.1
Aikakauslehti-indeksit01.2 - 01.8
Aikakauslehti-indeksit, laatiminen01
Aikakirjat, Vanha Testamentti22.11
Aikasarja-analyysi, yl.31.01
Aikataulut, ilmaliikenne69.6403
Aikataulut, liikenne, yl.69.603
Aikataulut, maaliikenne69.6203
Aikataulut, vesiliikenne69.6303
Aikido79.181
Aikuiset, asema yhteiskunnassa, yl.32.4
Aikuishuolto37.23+
Aikuisiän psykologia, yl.14.62
Aikuiskasvatus, yl.38.6+
Aikuiskasvatus, kristillinen25.3
Aikuiskoulutus, yl.38.6+
Aikuiskoulutus, ammatillinen, yl.38.542
Aikuiskoulutus, keskiaste, yl.38.54+
Aikuiskoulutus, korkea-aste, yl.38.4+
Aikuiskoulutus, lukio38.541
Aikuisopetus, yl.38.6+
Aikuispedagogiikka, yl.38.6+
Aikuissosiaalityö37.23+
Aikuisten puuhakirjat79.8
Aikuisten puuhakirjat, ajanviete, yl.79.8+
Aikuistuminen, psykologia, yl.14.61
Aine, metafysiikka11+
Aine, olomuodot54.1
Aineellinen kulttuuri, kulttuurihistoria, yl. (Ks. myös maittain)90.2+
Aineenkoetus, yl.60.2
Aineensuojelu, yl.60.2
Aineenvaihdunta, biokemia, yl.56.2
Aineenvaihdunta, eläimet, yl.58.8
Aineenvaihdunta, ihminen, yl.59.12
Aineenvaihdunta, kasvit, yl.57.8
Aineenvaihdunta, mikrobit56.3
Aineenvaihduntataudit59.533
Ainekirjoitusoppaat, ruotsi89.31

Hakutulokset: 1 - 200 / 1352

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 [>] [>|]

50.14 Maaperänsuojelu

Maankuoren aineksen suojelu
Elottomien ja eloperäisten maalajien suojelu
Geologisten muodostumien ja kerrostumien suojelu
Harjujen suojelu
Maankäytön aiheuttama eroosio ja maaperän köyhtyminen
Aavikoituminen. Maaperän happamoituminen

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aavikoituminen 50.14
Eloperäiset maalajit, maaperänsuojelu 50.14
Elottomat maalajit, maaperänsuojelu 50.14
Eroosio, maaperänsuojelu 50.14
Geologiset kerrostumat, suojelu 50.14
Geologiset muodostumat, suojelu 50.14
Happamoituminen, maaperä 50.14
Harjut, suojelu 50.14
Hiekkakuopat, maaperänsuojelu 50.14
Maalajit, maaperänsuojelu 50.14
Maankäyttö, maaperänsuojelu 50.14
Maaperä, happamoituminen 50.14
Maaperä, köyhtyminen 50.14
Maaperäekologia, maaperänsuojelu 50.14
Maaperänsuojelu 50.14
Sorakuopat, maaperänsuojelu 50.14
Ennallistaminen, luonnonsuojelu 50.1+
Maailmanloppu, ympäristötuhot 50.1+
Metsien suojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Metsiensuojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Metsänsuojelu, luonnonsuojelu 50.1+
Napa-alueet, suojelu 50.1+
Soiden suojelu 50.1+
Soidensuojelu 50.1+
Suot, suojelu 50.1+
Tulokaslajit, ympäristöongelmat 50.1+
Vaaratilanteet, ympäristöonnettomuudet 50.1+
Vieraslajit, ympäristöongelmat 50.1+
Ympäristökysymykset 50.1+
Ympäristötalous, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöteknologia 50.1+
Ympäristövaikutukset 50.1+
Äänimaisema, ympäristönsuojelu 50.1+
Ääniympäristö, ympäristönsuojelu 50.1+
Arot, suojelu 50.1+
Avohakkuu, metsien suojelu 50.1+
Biodiversiteetti, luonnonsuojelu 50.1+
Biosfääri, ympäristönsuojelu 50.1+
Biosidit, ympäristönsuojelu 50.1+
Ekologia, ihminen 50.1+
Ekologia, ympäristönsuojelu 50.1+
Ekosysteemit, ympäristönsuojelu 50.1+
Elinympäristöt, ympäristönsuojelu 50.1+
Erämaat, suojelu 50.1+
Hakkuut, metsien suojelu 50.1+
Happamoituminen, ympäristönsuojelu 50.1+
Happosateet 50.1+
Hyönteismyrkyt, ympäristönsuojelu 50.1+
Ihminen, ekologia 50.1+
Jätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Kasvinsuojeluaineet, ympäristönsuojelu 50.1+
Katastrofit, ympäristökatastrofit 50.1+
Kestävä kehitys 50.1+
Koralliriutat, suojelu 50.1+
Kosteikot, suojelu 50.1+
Luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu 50.1+
Luonnon saastuminen 50.1+
Luonnon tasapaino, ympäristönsuojelu 50.1+
Luonnonmaisema, suojelu 50.1+
Luonnonsuojelu 50.1+
Luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Luontokeskukset, luonnonsuojelu 50.1+
Maaekosysteemit, suojelu 50.1+
Maisemansuojelu, luonnonmaisema 50.1+
Metsäkuolemat 50.1+
Metsät, suojelu 50.1+
Ojitus, luonnonsuojelu 50.1+
Onnettomuudet, ympäristöonnettomuudet 50.1+
PCB-muovit, ympäristönsuojelu 50.1+
Preeriat, suojelu 50.1+
Raskasmetallit, ympäristöongelmat 50.1+
Ravintoketjut, ympäristömyrkyt 50.1+
Saasteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Saastuminen 50.1+
Sademetsät, suojelu 50.1+
Savannit, suojelu 50.1+
Taiga, suojelu 50.1+
Talousmetsät, metsien suojelu 50.1+
Teollisuusjätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Tundra-alueet, suojelu 50.1+
Uusiutumattomat luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Uusiutuvat luonnonvarat, ympäristönsuojelu 50.1+
Vuoristot, suojelu 50.1+
Ydinjätteet, ympäristönsuojelu 50.1+
Ydinonnettomuudet, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöekologia 50.1+
Ympäristökasvatus 50.1+
Ympäristökatastrofit 50.1+
Ympäristömerkinnät 50.1+
Ympäristömyrkyt, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristön saastuminen 50.1+
Ympäristön tila 50.1+
Ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristöonnettomuudet 50.1+
Ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristörikokset, ympäristönsuojelu 50.1+
Ympäristötieteet 50.1+
Ympäristötutkimus 50.1+
Ympäristövalistus 50.1+
Ympäristövauriot 50.1+

Viittaukset: 1 - 100 / 102

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]