60.82 Orgaaniset ja fossiiliset polttoaineet

Orgaaniset ja fossiiliset polttoaineet. Biopolttoaineet
Puu, turve, kivihiili, ruskohiili, öljy ja maakaasu energiapolitiikan ja energiahuollon sekä energia- ja voimalatekniikan kannalta
Fossiilisia polttoaineita koskeva geologia
Fossiilisten polttoaineiden etsintä, louhinta, poraus, kuljetus ja jalostus
Fossiilisten polttoaineiden kauppa
Polttoaineteollisuus ja -teknologia
Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden valmistus ja teknologia
Kivi- ja ruskohiilen teknologia
Puuhiili. Koksi. Polttoainebriketit
Öljynjalostusteollisuus. Petrokemianteollisuus
Raakaöljy. Polttoöljyt. Bensiinit. Dieselöljy
Öljypohjaiset rasvat ja kaasut
Maakaasuteknologia
Turpeen teknologia. Turpeennosto
Energiametsät energiapolitiikan kannalta

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Avolouhokset, kivi- ja ruskohiilen louhinta 60.82
Bensiinit, öljynjalostusteollisuus 60.82
Bioenergia, energiatalous 60.82
Biopolttoaineet 60.82
Dieselöljy, öljynjalostusteollisuus 60.82
Fossiiliset polttoaineet 60.82
Fossiiliset polttoaineet, energiapolitiikka 60.82
Fossiiliset polttoaineet, etsintä, louhinta ja poraus 60.82
Fossiiliset polttoaineet, jalostustekniikka 60.82
Geologia, fossiiliset polttoaineet 60.82
Geotekniikka, fossiiliset polttoaineet 60.82
Hake, energialähteet 60.82
Halot, energialähteet 60.82
Jalostus, fossiiliset polttoaineet 60.82
Kaasumaiset polttoaineet 60.82
Kaasut, polttoaineteknologia 60.82
Kaasut, öljynjalostusteollisuus 60.82
Kaasuvoimalat 60.82
Kaivannaiset, fossiiliset polttoaineet 60.82
Kaivokset, kivi- ja ruskohiili 60.82
Kaivuutekniikka, kivi- ja ruskohiili 60.82
Kansainvälinen öljykauppa 60.82
Kiinteät polttoaineet 60.82
Kivihiili, energialähteet 60.82
Kivihiili, energiapolitiikka 60.82
Kivihiili, etsintä ja louhinta 60.82
Kivihiili, geologia 60.82
Kivihiili, polttoaineteollisuus 60.82
Kivihiili, teknologia 60.82
Kivihiili, voimalat 60.82
Koksi, polttoaineteollisuus 60.82
Louhinta, fossiiliset polttoaineet 60.82
Maakaasu, energialähteet 60.82
Maakaasu, energiapolitiikka 60.82
Maakaasu, etsintä ja poraus 60.82
Maakaasu, geologia 60.82
Maakaasuteknologia 60.82
Maakaasuvoimalat 60.82
Nestekaasu, öljynjalostusteollisuus 60.82
Nestemäiset polttoaineet, öljynjalostusteollisuus 60.82
OPEC 60.82
Orgaaniset polttoaineet, energiapolitiikka 60.82
Petrokemianteollisuus 60.82
Polttoainebriketit, polttoaineteollisuus 60.82
Polttoaineet 60.82
Polttoaineteknologia 60.82
Polttoaineteollisuus 60.82
Polttohake 60.82
Polttopuu 60.82
Polttoturve 60.82
Polttoöljyt 60.82
Poraus, öljyn ja maakaasun poraus 60.82
Puu, energialähteet 60.82
Puu, polttoaineet 60.82
Puuhake, energialähteet 60.82
Raakaöljy, öljynjalostusteollisuus 60.82
Rasvat, öljynjalostusteollisuus 60.82
Ruskohiili, energiapolitiikka 60.82
Ruskohiili, etsintä ja louhinta 60.82
Ruskohiili, teknologia 60.82
Taloudellinen geologia, fossiiliset polttoaineet 60.82
Turpeennosto 60.82
Turve, energialähteet 60.82
Turve, energiapolitiikka 60.82
Turve, polttoaineet 60.82
Turve, teknologia ja teollisuus 60.82
Turve, turpeennosto 60.82
Turve, voimalat 60.82
Vedenalainen poraus, öljy ja maakaasu 60.82
Vuoriteollisuus, fossiiliset polttoaineet 60.82
Vuorityö, fossiiliset polttoaineet 60.82
Öljy, energialähteet 60.82
Öljy, energiapolitiikka 60.82
Öljy, etsintä ja poraus 60.82
Öljy, geologia 60.82
Öljy, teknologia, teollisuus ja kauppa 60.82
Öljynjalostusteollisuus 60.82
Öljynporaus 60.82
Öljyvoimalat 60.82
Öljy-yhtiöt 60.82
Energiahuolto 60.8+
Energialähteet 60.8+
Energiankulutus, energiapolitiikka 60.8+
Energiansäästö, energiapolitiikka 60.8+
Energiapolitiikka 60.8+
Energiatalous 60.8+
Energiateknologia 60.8+
Energiavaihtoehdot, energiapolitiikka 60.8+
Energiavarat 60.8+
Lämmitys, energiapolitiikka 60.8+
Lämmitys, voimalatekniikka 60.8+
Lämmitysvoimalat 60.8+
Lämmitysvoimalatekniikka 60.8+
Sähköenergia, energiapolitiikka 60.8+
Sähkönkulutus, energiapolitiikka 60.8+
Sähkönsäästö, energiapolitiikka 60.8+
Voimalat, lämpövoimalat 60.8+
Teollinen muotoilu, aloittain 60 - 64+