Pikahaku:

Haettu sanalla "ä"

Äidinkieli, opetusoppi38.298
Äidit, perhesosiologia30.15
Äiti ja lapsi -voimistelu79.2
Äitienpäivä, juhlien järjestäminen30.81
Äitienpäivä, kansatiede49+
Äitienpäivä, suom.-ugr. kansatiede49.262
Äitiys, terveydenhoito59.571
Äitiysavustus37.4
Äitiyshuolto59.571
Äitiysloma, lainsäädäntö33.44
Äitiysloma, perhepolitiikka37.4
Äitiysneuvolat59.571
Äitiysvapaa, lainsäädäntö33.44
Äitiysvapaa, perhepolitiikka37.4
Äitiysvoimistelu59.571
Älykellot61.4
Älykkyys, psykologia14.13
Älykkyyspelit79.81+
Älykkyystestit14.1301
Älykortit, yl.61+
Älypelit79.81+
Älypuhelimet61.73
Älypuhelimet, valokuvauksen tekniikka75.72
Änkyttäminen, puheterapia38.551
Änkytys, puheterapia38.551
Äyriäiset58.2
Äyriäisruoat68.23
Äänenhuolto, yl.77.2
Äänenhuolto, ergonomia37.1+
Äänenhuolto, puhetaito77.2
Äänenkäsittely61.741
Äänenkäyttö, yl.77.2
Äänenkäyttö, puhetaito77.2
Äänenmuodostus, puhetaito77.2
Äänenpainot, psykologia14.14
Äänentallennus61.741
Äänentallennuslaitteet61.741
Äänentoisto, yl.61.741
Äänentoisto, akustiikka66.36
Äänentoistolaitteet, yl.61.741
Äänentoistolaitteet, soitinrakennus64.54
Äänentoistotekniikka61.741
Äänestäminen, europarlamenttivaalit32.51
Äänestäminen, kunnallisvaalit35.4
Äänestäminen, valtiolliset vaalit, yl.32.1
Äänestäminen, valtiolliset vaalit, muut maat32.18
Äänestäminen, valtiolliset vaalit, Suomi32.1821
Äänet, eläinten äänet58+
Äänet, laulu78.3+
Äänet, lintujen äänet58.12
Äänet, luonnonäänet, yl.50
Äänet, psykologia14.14
Ääni, fysiikka53.4
Ääniaallot, fysiikka53.4
Äänielokuvatekniikka77.41+
Äänieristys, talonrakennus66.36
Äänifysiologia, yl. (Ks. myös kielittäin)87.4
Äänihoito59.41
Äänihuulet, ihminen59.59
Äänikasetit, kustantaminen00.6
Äänikasetit, luettelot01.2 - 01.8
Äänikasetit, tekniikka61.741
Äänikirjat, kaunokirjallisuus80 - 85+
Äänikirjat, kirjallisuudentutkimus86+
Äänikirjat, kustantaminen00.6
Äänikirjat, luettelot01.2 - 01.8
Äänikirjat, tekniikka61.741
Äänikortit, atk, yl.61.44
Äänilehdet, yl.05+
Äänilehdet, toimittaminen07.21
Äänilevyluettelot01.2 - 01.8
Äänilevyluettelot, musiikkibibliografiat01.57
Äänilevyt, kustantaminen00.6
Äänilevyt, musiikkibibliografiat01.57
Äänilevyt, musiikkikirjastotyö02.4
Äänilevyt, tekniikka61.741
Äänimaisema, yl.50
Äänimaisema, meluntorjunta59.24+
Äänimaisema, ympäristönsuojelu50.1+
Äänimaisema, ympäristösuunnittelu34.5+
Ääninauhat, kustantaminen00.6
Ääninauhat, luettelot01.2 - 01.8
Ääninauhat, tekniikka61.741
Äänioikeus, muut maat32.18
Äänioikeus, Suomi32.1821
Äänioikeus, vaalijärjestelmät, yl.32.1
Äänioikeus, vaalilainsäädäntö33.21
Äänioikeus, valtiofilosofia, yl.32.01
Äänioppi, fysiikka53.4
Äänitekniikka61.741
Ääniteluettelot01.2 - 01.8
Ääniteluettelot, laatiminen01
Ääniteluettelot, musiikkibibliografiat01.57
Ääniteteknologian historia62.67609
Ääniteteollisuus61.741
Äänitteet, kaunokirjallisuus80 - 85+
Äänitteet, kirjastoaineisto02.3+
Äänitteet, kustantaminen00.6
Äänitteet, luettelot01.2 - 01.8
Äänitteet, musiikkibibliografiat01.57
Äänitteet, musiikkikirjastotyö02.4
Äänitteet, opetusvälineet, yl.38.22
Äänitteet, tekniikka61.741
Äänitteiden historia, painopiste musiikissa78.9
Äänitteiden historia, painopiste ääniteteknologiassa62.67609
Äänitys, elokuvatekniikka77.41+
Äänitystekniikka61.741
Ääniympäristö, yl.50
Ääniympäristö, meluntorjunta59.24+
Ääniympäristö, ympäristömelu meluntorjunta59.24+
Ääniympäristö, ympäristönsuojelu50.1+
Ääniympäristö, ympäristönsuunnittelu34.5+
Äänneoppi, yl. (Ks. myös kielittäin)87.4
Äänneoppi, ruotsi89.314
Äänneoppi, suomi88.24
Äänteenmuutokset, yl. (Ks. myös kielittäin)87.4
Äänteet, yl. (Ks. myös kielittäin)87.4
Ääntäminen, kielitiede, yl. (Ks. myös kielittäin)87.4
Ääreishermosto, ihminen59.55
Äärilajit79+
Ääriliikkeet, poliittiset32.01
Ääriurheilu79+

38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi

Tähän pääluokkaan 8 kuuluvien erikoisalojen opetusoppi
Lukemisen ja kirjoittamisen opetusoppi
Äidinkielen ja vieraiden kielten opetusoppi
Kielistudiot. Kielikylpy

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Informaatiolukutaito, opetusoppi, äidinkieli 38.298
Kielet, opetusoppi 38.298
Kielikylpy 38.298
Kielilaboratoriot 38.298
Kielistudiot 38.298
Kirjallisuus, opetusoppi 38.298
Kirjoittaminen, opetusoppi 38.298
Lukeminen, opetusoppi 38.298
Lukemisvaikeudet, äidinkielen opetusoppi 38.298
Lukutaito, opetusoppi, äidinkieli 38.298
Medialukutaito, opetusoppi, äidinkieli 38.298
Oikeinkirjoitus, opetusoppi 38.298
Vieraat kielet, opetusoppi 38.298
Äidinkieli, opetusoppi 38.298
Tiedonhaku, opetusoppi 38.29+
Draamakasvatus 38.2+
Draamapedagogiikka 38.2+
Informaatiolukutaito, opetusoppi 38.2+
Kotiopetus 38.2+
Lukutaito, opetusoppi 38.2+
Medialukutaito, opetusoppi 38.2+
Opettaminen, opetusoppi 38.2+
Opetus, opetusoppi 38.2+
Opiskelumotivaatio, opetusoppi 38.2+
Oppiminen, opetusoppi 38.2+
Alkuopetus, opetusoppi 38.2+
Didaktiikka 38.2+
Erityisopetus, opetusoppi 38.2+
Esiopetus, opetusoppi 38.2+
Havainto-opetus 38.2+
Opetusmenetelmät 38.2+
Opetusoppi 38.2+
Opetussuunnitelmat 38.2+
Oppilasarvostelu 38.2+
Ryhmätyö, opetusmenetelmät 38.2+
Suggestopedia, opetusmenetelmät 38.2+
Tuntikehysjärjestelmä 38.2+
Vieraskielinen opetus 38.2+
Väittely, didaktiikka 38.2+
Eettinen kasvatus 38+
Kannustus, kasvatus 38+
Kansalaiskasvatus 38+
Kasvatus 38+
Konservatoriot 38+
Opinto-ohjaajan työ 38+
Opinto-ohjaus 38+
Oppimisympäristö 38+
Palvelut, koulutuspalvelut 38+
Työssä oppiminen, koulutus 38+
Työssäoppiminen, koulutus 38+
Empatiakasvatus 38+
Harjoittelu, opiskelu 38+
Koulutustarve 38+
Luovuuskasvatus 38+
Opintojen rahoitus 38+
Opintolainat 38+
Opintotuki 38+
Opiskelijavaihto 38+
Opiskelu ulkomailla 38+
Syrjäytyminen, koulutuspolitiikka 38+
Työharjoittelu, opiskelu 38+
Työhönsijoittuminen, oppilaitokset 38+
Virikekasvatus 38+
Yhteisökasvatus 38+