0
YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS
00
KIRJA-ALA
01
BIBLIOGRAFIA
02
KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA
03
TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET
04
YLEISET KOKOOMATEOKSET
05
YLEISET KAUSIJULKAISUT
06
YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
07
VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ
1
FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO
10
YLEISTEOKSET
11
FILOSOFIA
12
LOGIIKKA
14
PSYKOLOGIA
15
RAJATIETO
16
TIETOTEORIA. TIEDEOPPI
17
ETIIKKA. ELÄMÄNFILOSOFIA. ESTETIIKKA
2
USKONTO
20
YLEINEN USKONTOTIEDE
21
USKONNONFILOSOFIA
22
RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
23
DOGMATIIKKA. KRISTILLINEN ETIIKKA
24
KRISTILLINEN HARTAUSKIRJALLISUUS
25
KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
26
KRISTILLINEN LÄHETYSTYÖ
28
KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA
29
EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
3
YHTEISKUNTA
30
YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE
31
TILASTOTIEDE
32
VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
33
OIKEUSTIEDE
34
ALUESUUNNITTELU. ALUEPOLITIIKKA
35
HALLINTO
36
TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
37
SOSIAALIPOLITIIKKA
38
KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
39
MAANPUOLUSTUS
4
MAANTIEDE. MATKAT. KANSATIEDE
40
MAANTIEDE
41
EUROOPPA
42
SUOMI
43
POHJOISMAAT
44
KESKI-EUROOPPA
45
BRITTEIN SAARET
46
ETELÄ-EUROOPPA
47
ITÄ-EUROOPPA
48
MUUT MAANOSAT
49
KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
5
LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE
50
LUONNONTIETEET
51
MATEMATIIKKA
52
TÄHTITIEDE. GEODESIA
53
FYSIIKKA
54
KEMIA
55
FYYSINEN MAANTIEDE. GEOLOGIA
56
BIOLOGIA
57
KASVITIEDE
58
ELÄINTIEDE
59
LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
6
TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE
60
SOVELLETUT TIETEET
61
ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA
62
METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET SÄHKÖTEKNIIKKA
63
KAIVANNAISTEOLLISUUS. KEMIANTEOLLISUUS
64
PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS
65
KÄSITYÖ. KOTITEOLLISUUS
66
RAKENNUSTEKNIIKKA
67
MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS. BIOTEKNIIKKA
68
KOTITALOUS. LAITOSTALOUS
69
LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE
7
TAITEET. LIIKUNTA
70
TAIDE. TAIDEHISTORIA
71
UUDET TAIDEMUODOT
72
ARKKITEHTUURI
73
KUVANVEISTOTAIDE
74
MAALAUSTAIDE. PIIRUSTUSTAIDE
75
GRAFIIKKA. VALOKUVAUS
76
MUOTOILU. TAIDETEOLLISUUS. TAIDEKÄSITYÖ
77
NÄYTTÄMÖTAIDE. ELOKUVATAIDE
78
MUSIIKKI
79
LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT
8
KAUNOKIRJALLISUUS. KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE
80
KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET
81
KANSANRUNOUS
82
RUNOT
83
NÄYTELMÄT
84
KERTOMAKIRJALLISUUS
85
SADUT. KUVAKIRJAT. SARJAKUVAT
86
KIRJALLISUUSTIEDE
87
KIELITIEDE
88
SUOMALAIS-UGRILAISET KIELET
89
INDOEUROOPPALAISET KIELET. MUUT KIELET
9
HISTORIA
90
HISTORIANTUTKIMUS. YLEINEN KULTTUURIHISTORIA YLEINEN SOTAHISTORIA. YLEINEN ARKEOLOGIA
91
MAAILMANHISTORIA. EUROOPAN HISTORIA
92
SUOMEN HISTORIA
93
POHJOISMAIDEN HISTORIA
94
KESKI-EUROOPAN HISTORIA
95
BRITTEIN SAARTEN HISTORIA
96
ETELÄ-EUROOPAN HISTORIA
97
ITÄ-EUROOPAN HISTORIA
98
MUIDEN MAANOSIEN HISTORIA
99
HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA