01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät

Tutkimusvälineet. Metodit. Metodologia
Ei käytetä luokissa: 10+, 11+, 12+, 16-16.7, 17+, 20-26+, 28.1-29+, 51+, 53.1+, 54.1+, 80-85+, 78-78.29, 90.1
Voittaa muotoluokat: 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 05+, 06+, 07, 08+

02 Kartat. Kartastot

Karttalehdet. Taitettavat kartat. Kirjanmuotoiset kartat ja kartastot.
Seinäkartat. Karttapallot. Mikromuotoiset kartat.
Teemakartat. Merikortit. Ilmakuvakartat
Kartaksi katsotaan myös kirja, jonka sivuista vähintään puolet on karttasivuja
Ei käytetä luokissa: 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 03+, 04, 05+, 06+, 07, 08+, 09
Häviää muotoluokille: -

03 Hakuteokset

Aakkosellisesti, kronologisesti tai systemaattisesti järjestetyt hakuteokset
Tietosanakirjat. Hakemistot
Ei käytetä luokissa: 03, 80-85+, 99.2+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 05+, 06+, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 08, 081

038 Sanakirjat. Sanastot

Eri kielten sanakirjat ja sanastot. Yksi-, kaksi- ja monikieliset sanakirjat ja sanastot
Sivistys-, synonyymi-, slangi-, frekvenssi-, lyhenne- ja etymologiset sanakirjat ja sanastot
Eri alojen sanakirjat ja sanastot, joissa sanojen tai termien merkitykset on esitetty lyhyin määritelmin
Ei käytetä luokissa: 03, 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 03, 04, 05+, 06+, 07, 081, 09
Häviää muotoluokille: 02, 08

04 Kokoomateokset. Kokoelmat

Useamman tekijän artikkeli-, essee-, luento-, esitelmä- novelli- ja puhekokoelmat
Antologiat. Juhlakirjat. Muistokirjat
Ei käytetä luokissa: 04, 10+, 80+
Voittaa muotoluokat: -
Häviää muotoluokille: 01, 02, 03+, 05+, 06+, 07, 08+, 09

05 Kausijulkaisut

Tähän ja alaluokkiin säännöllisesti tai epäsäännöllisesti toistuvasti ilmestyvät, periaatteessa päättymättömät julkaisut, jotka on luetteloitu kausijulkaisun yhteisnimekkeelle
Muotoluokkaa 05 ja sen alaluokkia ei käytetä, jos kyseessä on päättyvä tai päättyväksi suunniteltu
moniosainen teos tai kausijulkaisun yksittäinen osa, joka on luetteloitu monografiana
Ei käytetä luokissa: 05+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 06+, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 051, 052, 053, 054, 08+

051 Aikakauslehdet

Yksittäiset aikakauslehtinumerot ja aikakauslehtien vuosikerrat, jotka on luetteloitu lehden yhteisnimekkeelle
Ei käytetä luokissa: 05+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 05, 052, 06+, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 053, 054, 08+

052 Sarjat

Sarjan nimekkeelle luetteloidut julkaisut
Sarjaksi katsotaan erillisten teosten muodostama joukko, jolla on omien nimekkeidensä lisäksi myös yhteinen sarjan nimeke
Ei käytetä luokissa: 05+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 05, 06+, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 051, 053, 054, 08+

053 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat

Vuosikirjat, kalenteri ja almanakat, jotka on luetteloitu vuosikirjan, kalenterin tai almanakan yhteisnimekkeelle
Ei käytetä luokissa: 05+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 05, 051, 052, 054, 06+, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 08+

054 Sanomalehdet

Yksittäiset sanomalehtinumerot ja sanomalehtien vuosikerrat, jotka on luetteloitu lehden yhteisnimekkeelle
Ei käytetä luokissa: 05+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 05, 051, 052, 06+, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 053, 08+

06 Järjestöt

Yhdistykset. Seurat. Kerhot. Säätiöt. Rahastot. Apurahat. Palkinnot
Ei käytetä luokissa: 06, 36.133, 38.63, 38.71, 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 05+, 062, 063, 064, 065, 08+

062 Museot. Museonhoito

Ei käytetä luokissa: 06.2, 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 06, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 05+, 063, 064, 065, 08+

063 Näyttelyt. Messut

Ei käytetä luokissa: 06.3, 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 06, 062, 065, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 05+, 08+

064 Arkistot. Arkistonhoito

Ei käytetä luokissa: 06.4, 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 06, 062, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 05+, 063, 065, 08+

065 Kokoukset

Kongressit. Seminaarit. Symposiumit
Käytetään myös teoksista, joihin on koottu kokouksen, kongressin, seminaarin tai symposiumin esitelmiä
Ei käytetä luokissa: 06.5, 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 06, 062, 064, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 05+, 063, 08+

07 Oppikirjat. Harjoituskirjat. Musiikin oppimateriaalit

Oppi-, harjoitus- ja työkirjat sekä niihin liittyvät opettajan kirjat, ei kuitenkaan yliopistojen
tai korkeakoulujen kurssikirjat
Käytetään myös laulamisen ja soittamisen oppaista sekä muusta musiikin oppimateriaalista
Ei käytetä eri alojen harrasteoppaista
Ei käytetä luokissa: 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 04, 09
Häviää muotoluokille: 02, 03+, 05+, 06+, 08+

08 Taulukot. Tilastot

Taulukko- tai tilastojulkaisuksi katsotaan teos, josta vähintään puolet on taulukoita tai tilastoja
Ei käytetä luokissa: 31.3+, 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 03+, 04, 05+, 06+, 07, 081, 09
Häviää muotoluokille: 02

081 Standardit. Normit

Ei käytetä luokissa: 60.3, 80-85+
Voittaa muotoluokat: 01, 03, 04, 05+, 06+, 07, 09
Häviää muotoluokille: 02, 038, 08

09 Historia

Ei käytetä luokissa: 11+, 41-48+, 70-77+, 80-86+, 90-99+
Voittaa muotoluokat: 04
Häviää muotoluokille: 01, 02, 03+, 05+, 06+, 07, 08+