89.31 Ruotsin kieli

Tähän ruotsin kieltä tai sen tutkimusta koskevat yleisteokset
Kirjakieli. Puhekieli. Selkokieli
Oikeakielisyys. Kielenhuolto
Oikeakielisyysoppaat. Ainekirjoitusoppaat
Tyylioppi ja tyylintutkimus kielitieteen kannalta
Leksikologia
Kielisosiologia. Sosiolingvistiikka. Kielipolitiikka
Tähän myös ruotsin kielen opiskeluun liittyvät selityksillä tai sanastolla varustetut lukemistot ja lukukirjat
Tähän ja alaluokkiin myös suomenruotsi
Ruotsin kielen yleiset sanakirjat 89.31038
Ruotsin kielen ainekokoelmat 89.3104
Ruotsin kielen yleiset oppi- ja harjoituskirjat 89.3107
Ruotsin kielen ja sen tutkimuksen yleinen historia 89.3109