88.2 Suomen kieli

Tähän suomen kieltä tai sen tutkimusta koskevat yleisteokset
Kirjakieli. Puhekieli. Selkokieli
Oikeakielisyys. Kielenhuolto
Oikeakielisyysoppaat. Ainekirjoitusoppaat
Tyylioppi ja tyylintutkimus kielitieteen kannalta
Leksikologia
Kielisosiologia. Sosiolingvistiikka. Kielipolitiikka
Tähän myös suomen kielen opiskeluun liittyvät selityksillä tai sanastolla varustetut lukemistot ja lukukirjat
Suomen kielen yleiset sanakirjat 88.2038
Suomen kielen ainekokoelmat 88.204
Suomen kielen yleiset oppi- ja harjoituskirjat 88.207
Suomen kielen ja sen tutkimuksen yleinen historia 88.209