87.3 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi

Tähän kieliopin, kielen muoto-opin ja sanaopin yleisteokset
Vertaileva kieli-, muoto- ja sanaoppi
Sanaluokat. Sananmuodostus. Taivutus
Lauseoppi eli syntaksi
Tiettyä kieltä tai kieliryhmää koskeva kieli-, muoto- ja sanaoppi luokitetaan ko. kielen tai kieliryhmän luokkaan 88-89+

Viittaukset muihin luokkiin

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Adjektiivit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Adverbit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Affiksit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Asemosanat, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Demonstratiivipronominit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Indefiniittipronominit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Interjektiot, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Konjunktiot, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Lauseoppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Liitepartikkelit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Lukusanat, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Morfologia, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87.3
Muoto-oppi, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87.3
Nominit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Numeraalit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Partikkelit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Persoonapronominit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Possessiivipronominit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Possessiivisuffiksit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Postpostitiot, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Prefiksit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Prepostitiot, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Pronominit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Relatiivipronominit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Sanaluokat (Ks. myös kielittäin) 87.3
Sananmuodostus (Ks. myös kielittäin) 87.3
Sanaoppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Sijamuodot, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Substantiivit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Suffiksit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Syntaksi, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87.3
Taivutus, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87.3
Verbit, kielioppi (Ks. myös kielittäin) 87.3
Ammattikieli (Ks. myös kielittäin) 87+
Slangi (Ks. myös kielittäin) 87+
Ammattislangit (Ks. myös kielittäin) 87+
Filologia (Ks. myös kielittäin) 87+
Kielenhuolto (Ks. myös kielittäin) 87+
Kielet, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Kielitaito (Ks. myös kielittäin) 87+
Kieliteknologia, kielitiede 87+
Kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Kielitiede, vertaileva (Ks. myös kielittäin) 87+
Kirjakielet (Ks. myös kielittäin) 87+
Kirjallinen viestintä, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Leksikologia (Ks. myös kielittäin) 87+
Lingvistiikka (Ks. myös kielittäin) 87+
Murteet (Ks. myös kielittäin) 87+
Oikeakielisyys (Ks. myös kielittäin) 87+
Puhekielet (Ks. myös kielittäin) 87+
Puheteknologia, kielitiede 87+
Sanasto-oppi (Ks. myös kielittäin) 87+
Selkokieli (Ks. myös kielittäin) 87+
Tietokonelingvistiikka, kielitiede 87+
Tyylioppi, kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Vertaileva kielitiede (Ks. myös kielittäin) 87+
Lukemistot, kielten opiskeluun tarkoitetut 87 - 89+