Luokkahaku 8+

8 KAUNOKIRJALLISUUS. KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE
80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET
80.2 Suomenkieliset
80.23 Vironkieliset
80.24 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut
80.25 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut
80.251 Unkarinkieliset
80.252 Saamenkieliset
80.3 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut
80.31 Ruotsinkieliset
80.32 Norjankieliset
80.33 Tanskankieliset
80.34 Islanninkieliset
80.35 Fäärinkieliset
80.4 Saksankieliset
80.43 Friisinkieliset
80.48 Hollanninkieliset
80.5 Englanninkieliset
80.6 Romaanisilla kielillä julkaistut
80.61 Ranskankieliset
80.62 Italiankieliset
80.63 Espanjankieliset
80.64 Portugalinkieliset
80.65 Romaniankieliset
80.67 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut
80.7 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut
80.71 Venäjänkieliset
80.72 Ukrainan- ja valkovenäjänkieliset
80.73 Puolankieliset
80.74 Tsekinkieliset
80.75 Slovakinkieliset
80.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut
80.761 Bulgariankieliset
80.762 Makedoniankieliset
80.763 Sloveeninkieliset
80.764 Serbiankieliset
80.765 Kroaatinkieliset
80.766 Bosniankieliset
80.78 Balttilaisilla kielillä julkaistut
80.781 Latviankieliset
80.782 Liettuankieliset
80.8 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut
80.81 Kreikankieliset
80.812 Nykykreikankieliset
80.82 Latinankieliset
80.83 Indoiraanisilla kielillä julkaistut
80.831 Persiankieliset
80.832 Kurdinkieliset
80.84 Albaniankieliset
80.88 Kelttiläisillä kielillä julkaistut
80.9 Muilla kielillä julkaistut
80.91 Turkinkieliset
80.92 Seemiläisillä kielillä julkaistut
80.922 Hepreankieliset
80.923 Arabiankieliset
80.93 Haamilaisilla kielillä julkaistut. Somalinkieliset
80.94 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut
80.943 Kiinankieliset
80.946 Thainkieliset
80.948 Vietnaminkieliset
80.95 Japanin- ja koreankieliset
80.951 Japaninkieliset
80.955 Koreankieliset
80.96 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut
80.98 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut
80.99 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut
80.991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut
81 KANSANRUNOUS
81.2 Kansansadut. Kansantarinat
81.3 Sananlaskut. Arvoitukset. Vertaukset. Kaskut
81.4 Kansaneepokset
82 RUNOT
82.2 Suomenkieliset runot
82.23 Vironkieliset runot
82.24 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut runot
82.25 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut runot
82.251 Unkarinkieliset runot
82.252 Saamenkieliset runot
82.3 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut runot
82.31 Ruotsinkieliset runot
82.32 Norjankieliset runot
82.33 Tanskankieliset runot
82.34 Islanninkieliset runot
82.35 Fäärinkieliset runot
82.4 Saksankieliset runot
82.43 Friisinkieliset runot
82.48 Hollanninkieliset runot
82.5 Englanninkieliset runot
82.6 Romaanisilla kielillä julkaistut runot
82.61 Ranskankieliset runot
82.62 Italiankieliset runot
82.63 Espanjankieliset runot
82.64 Portugalinkieliset runot
82.65 Romaniankieliset runot
82.67 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut runot
82.7 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut runot
82.71 Venäjänkieliset runot
82.72 Ukrainankieliset runot. Valkovenäjänkieliset runot
82.73 Puolankieliset runot
82.74 Tsekinkinkieliset runot
82.75 Slovakinkieliset runot
82.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut runot
82.761 Bulgariankieliset runot
82.762 Makedoniankieliset runot
82.763 Sloveeninkieliset runot
82.764 Serbiankieliset runot
82.765 Kroaatinkieliset runot
82.766 Bosniankieliset runot
82.78 Balttilaisilla kielillä julkaistut runot
82.781 Latviankieliset runot
82.782 Liettuankieliset runot
82.8 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut runot
82.81 Kreikankieliset runot
82.812 Nykykreikankieliset runot
82.82 Latinankieliset runot
82.83 Indoiraanisilla kielillä julkaistut runot
82.831 Persiankieliset runot
82.832 Kurdinkieliset runot
82.84 Albaniankieliset runot
82.88 Kelttiläisillä kielillä julkaistut runot
82.9 Muilla kielillä julkaistut runot
82.91 Turkinkieliset runot
82.92 Seemiläisillä kielillä julkaistut runot
82.922 Hepreankieliset runot
82.923 Arabiankieliset runot
82.93 Haamilaisilla kielillä julkaistut runot. Somalinkieliset runot
82.94 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut runot
82.943 Kiinankieliset runot
82.946 Thainkieliset runot
82.948 Vietnaminkieliset runot
82.95 Japaninkieliset runot. Koreankieliset runot
82.951 Japaninkieliset runot
82.955 Koreankieliset runot
82.96 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut runot
82.98 Eskimo- ja intiaanikielillä julkaistut runot
82.99 Muilla ei-indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut runot
82.991 Keinotekoisilla kielillä julkaistut runot
83 NÄYTELMÄT
83.2 Suomenkieliset näytelmät
83.23 Vironkieliset näytelmät
83.24 Muilla itämerensuomalaisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.25 Muilla suomalais-ugrilaisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.251 Unkarinkieliset näytelmät
83.252 Saamenkieliset näytelmät
83.3 Pohjoismaisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.31 Ruotsinkieliset näytelmät
83.32 Norjankieliset näytelmät
83.33 Tanskankieliset näytelmät
83.34 Islanninkieliset näytelmät
83.35 Fäärinkieliset näytelmät
83.4 Saksankieliset näytelmät
83.43 Friisinkieliset näytelmät
83.48 Hollanninkieliset näytelmät
83.5 Englanninkieliset näytelmät
83.6 Romaanisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.61 Ranskankieliset näytelmät
83.62 Italiankieliset näytelmät
83.63 Espanjankieliset näytelmät
83.64 Portugalinkieliset näytelmät
83.65 Romaniankieliset näytelmät
83.67 Muilla romaanisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.7 Slaavilaisilla ja balttilaisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.71 Venäjänkieliset näytelmät
83.72 Ukrainankieliset näytelmät. Valkovenäjänkieliset näytelmät
83.73 Puolankieliset näytelmät
83.74 Tsekinkieliset näytelmät
83.75 Slovakinkieliset näytelmät
83.76 Eteläslaavilaisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.761 Bulgariankieliset näytelmät
83.762 Makedoniankieliset näytelmät
83.763 Sloveeninkieliset näytelmät
83.764 Serbiankieliset näytelmät
83.765 Kroaatinkieliset näytelmät
83.766 Bosniankieliset näytelmät
83.78 Balttilaisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.781 Latviankieliset näytelmät
83.782 Liettuankieliset näytelmät
83.8 Muilla indoeurooppalaisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.81 Kreikankieliset näytelmät
83.812 Nykykreikankieliset näytelmät
83.82 Latinankieliset näytelmät
83.83 Indoiraanisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.831 Persiankieliset näytelmät
83.832 Kurdinkieliset näytelmät
83.84 Albaniankieliset näytelmät
83.88 Kelttiläisillä kielillä julkaistut näytelmät
83.9 Muilla kielillä julkaistut näytelmät
83.91 Turkinkieliset näytelmät
83.92 Seemiläisillä kielillä julkaistut näytelmät
83.922 Hepreankieliset näytelmät
83.923 Arabiankieliset näytelmät
83.93 Haamilaisilla kielillä julkaistut näytelmät. Somalinkieliset näytelmät
83.94 Tiibetiläis-burmalaisilla kielillä julkaistut näytelmät
83.943 Kiinankieliset näytelmät
83.946 Thainkieliset näytelmät
83.948 Vietnaminkieliset näytelmät
83.95 Japanin- ja koreankieliset näytelmät
83.951 Japaninkieliset näytelmät
83.955 Koreankieliset näytelmät
83.96 Afrikkalaisilla kielillä julkaistut näytelmät

Luokat: 1 - 200 / 638

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]

80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET

Tähän ja alaluokkiin kaunokirjalliset sekasisältöiset kokoelmat, valikoimat, antologiat, lukemistot, lukukirjat, ohjelmistot ja aapiset
Tähän ja alaluokkiin myös teokset, joissa on sekä kaunokirjallisuutta että kirjallisuudentutkimusta tai kielitiedettä
Teokset luokitetaan julkaisun kielen, ei julkaisumaan tai alkuteoksen kielen mukaan
Jos kaksikielisen teoksen toinen kieli on käännöskieli, luokitetaan teos käännöskielen mukaan
Jos kaksi- tai useampikielisen teoksen tekstit eivät ole toistensa käännöksiä, luokitetaan teos julkaisun pääkielen mukaan
Jos teoksella ei ole pääkieltä, se luokitetaan julkaisun ensimmäisen kielen mukaan
Jos teos painottuu johonkin kaunokirjallisuuden lajiin, annetaan etusija luokille 81-85+
Muotoluokkia 01, 02, 03+, 06+, 07, 08+ ja 09 ei käytetä luokkien 80-85+ yhteydessä
Muotoluokkaa 04 ei käytetä luokkien 80-80.991 yhteydessä

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa