78.29 Musiikin tulkinta

Agogiikka. Artikulaatio. Dynamiikka. Fraseeraus Intonaatio. Improvisointi. Johtaminen. Ornamentiikka. Tyylioppi. Vapaa säestys