76 MUOTOILU. TAIDETEOLLISUUS. TAIDEKÄSITYÖ

Tähän taideteollisuuden, taideteollisen muotoilun, teollisen muotoilun ja taidekäsityön yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin teokset, jotka koskevat taideteollisuutta taidehistorian kannalta tai esittelevät taideteollisuuden ja taidekäsityön tuotteita
Jos teoksessa on sekä taideteollisuuden tai taidekäsityön tuotteiden esittelyä että käsityöohjeita, annetaan etusija luokalle 65+
Teollinen muotoilu ja suunnittelu alan mukaan luokkiin 76+ ja 60-64+
Muotoluokkaa 09 ei käytetä luokkien 70-77.4985 yhteydessä