67.49 Eläinlääketiede

Tähän eläinlääketieteen yleisteokset
Eläinlääkärin ja eläinhoitajan työ yleensä
Eläinlääkkeet yleensä
Koe-eläinten hoito. Eläintarhaeläinten hoito
Kotieläinten sairaudet ja niiden hoito
Tähän myös villieläinten sairauksien hoito
sekä eläimistä ihmiseen tarttuvien tautien torjunta
Tietyn eläimen tai eläinryhmän sairaudet ja niiden hoito luokitetaan ko. eläimen tai eläinryhmän luokkaan

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Doping, eläinlääketiede 67.49
Eläimet, lääkkeet 67.49
Eläimet, sairaudet, eläinlääketiede 67.49
Eläinhoitajan työ 67.49
Eläinlääketiede 67.49
Eläinlääkkeet 67.49
Eläinlääkärin työ 67.49
Eläintarhat, eläinten hoito 67.49
Eläintaudit, eläinlääketiede 67.49
Eläinten lääkkeet 67.49
Karanteeni, eläinlääketiede 67.49
Koe-eläimet, hoito 67.49
Loiset, eläinlääketiede 67.49
Lääkkeet, eläimet 67.49
Parasitologia, eläinlääketiede 67.49
Puutostaudit, eläinlääketiede 67.49
Sairaudet, eläinlääketiede 67.49
Taudit, eläinlääketiede 67.49
Villieläimet, eläinlääketiede 67.49
Zoonoosit, eläinlääketiede 67.49
Agility 67.4+
Lihantuotanto, tuotantoeläimet 67.4+
Aitaukset, kotieläinten hoito 67.4+
Eläimet, jalostus 67.4+
Eläimet, kotieläimet 67.4+
Eläimet, käyttäytyminen, kotieläimet 67.4+
Eläinkauppa, kotieläimet 67.4+
Eläinlajit, kotieläimet 67.4+
Eläinsuojat, eläinten hoito 67.4+
Jalostus, kotieläimet 67.4+
Karjanhoito 67.4+
Karjanjalostus 67.4+
Karjasuojat, eläinten hoito 67.4+
Karjatalous 67.4+
Keinohedelmöitys, kotieläimet 67.4+
Keinosiemennys, kotieläimet 67.4+
Kesytys, kotieläimet 67.4+
Kloonaus, kotieläinjalostus 67.4+
Kotieläimet 67.4+
Kotieläimet, hoito ja sairaudet 67.4+
Kotieläinjalostus 67.4+
Kotieläinlajit ja -rodut 67.4+
Kotieläinrakennukset, eläinten hoito 67.4+
Kotieläintalous 67.4+
Laidunnus, kotieläinten hoito 67.4+
Laitumet, kotieläinten hoito 67.4+
Maatalous, karjatalous 67.4+
Maatalousrakennukset, karjatalous 67.4+
Nisäkkäät, kotieläimet 67.4+
Rehut, karjanhoito 67.4+
Risteytys, kotieläimet 67.4+
Rodut, kotieläimet 67.4+
Ruokinta, kotieläinten hoito 67.4+
Sorkkaeläimet, kotieläimet 67.4+
Alkutuotanto, maataloustuotanto 67+
Asutustilat, maa- ja metsätalous 67+
Elintarviketuotanto 67+
Aitat, maatalous 67+
FAO 67+
Keräilytalous 67+
Luontaiselinkeinot 67+
Maatalous 67+
Maatalouskoneet, käyttö 67+
Maatalouslomittajat 67+
Maatalousneuvonta 67+
Maataloustuotteet 67+
Maataloustyövälineet 67+
Maatilat, hoito 67+
Maatilatalous 67+
Perustuotantoelinkeinot 67+
Traktorit, maatalous 67+