66.7 Vesirakennus

Vesiliikenneväylien rakentaminen
Tähän myös rakennusstatiikka, tekninen rakennussuunnittelu sekä geotekniikka ja maatyöt vesirakennuksen kannalta
Satamien, aallonmurtajien, satama-altaiden, laitureiden, telakoiden, satamalaitteiden, kanavien, sulkujen, patojen ja penkereiden rakentaminen ja kunnossapito
Vesien säännöstely ja kuivatus vesirakennuksen kannalta
Tekojärvien rakentaminen. Tulvasuojelu
Vesistöjen, vesireittien ja koskien perkaus ja ruoppaus