63 KAIVANNAISTEOLLISUUS. KEMIANTEOLLISUUS

Tähän teokset, jotka koskevat sekä kaivannaisteollisuutta että kemianteollisuutta
Tähän ja alaluokkiin myös kaivannais- ja kemianteollisuuden liiketalous, tuotantomenetelmät, rationalisointi ja kauppa

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa