60.8 Energia

Tähän ja alaluokkiin energiahuolto, energiapolitiikka sekä energialähteet ja niiden valinta, ominaisuudet ja käyttö energiantuotannossa
Tähän vesivoima, vuorovesivoima, höyryvoima, tuulivoima, auringon energia ja geoterminen energia
Tähän ja alaluokkiin myös energian kulutus, säännöstely ja säästö energiapolitiikan kannalta
Tähän ja alaluokkiin myös lämmitysvoimalat ja niiden tekniikka Tähän ja alaluokkiin myös teokset, jotka koskevat sekä lämmitys- että sähkövoimaloita
Tähän energia- ja voimalatekniikan yleisteokset