60.2 Aineoppi. Aineenkoetus. Tekninen mekaniikka

Tähän aineopin, aineenkoetuksen ja teknisen mekaniikan yleisteokset
Aineiden mekaanisten ominaisuuksien ja rakenteen tutkimus ja testaus
Lujuuskokeet. Lujuuslaskelmat
Tekninen lujuus- ja kimmo-oppi
Aineensuojelu. Aineviat. Pintaviat. Korroosio ja sen esto
Erikoisalojen aineoppi, aineenkoetus ja tekninen mekaniikka luokitetaan alan mukaan