Luokkahaku 6+

6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE
60 SOVELLETUT TIETEET
60.1 Tekninen piirustus
60.2 Aineoppi. Aineenkoetus. Tekninen mekaniikka
60.3 Standardit. Normit. Mittayksiköt
60.4 Innovaatiot. Keksinnöt. Patentit
60.7 Tekniikka ja sovelletut tieteet harrasteena
60.8 Energia
60.82 Orgaaniset ja fossiiliset polttoaineet
60.85 Ydinenergia
61 ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA
61.2 Systeemityö. Tiedonhallinta
61.3 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
61.4 Tietokoneet
61.44 Tietokoneiden lisälaitteet
61.6 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio
61.7 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
61.72 Internet. Intranet. Ekstranet
61.721 Verkkoyhteisöt. Sähköposti. Verkkojuttelu
61.722 Verkkojulkaiseminen
61.73 Matkaviestinpalvelut. Puhelinliikenne
61.74 Audiovisuaalinen tekniikka
61.741 Äänitekniikka. Radiotekniikka
61.742 Kuvantoistotekniikka. Televisiotekniikka
62 METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET SÄHKÖTEKNIIKKA
62.1 Mekaaninen teknologia. Metallin työstö
62.2 Konetekniikka. Voitelutekniikka
62.21 Kone-elimet. Koneen osat
62.22 Paineilmatekniikka. Tyhjötekniikka. Kylmätekniikka
62.3 Voimakoneet. Moottorit
62.4 Nosto- ja kuljetuslaitteet. Hydrauliikka
62.5 Liikennevälineet
62.51 Moottoriajoneuvot
62.511 Autot
62.5112 Yksittäiset automerkit ja -mallit
62.512 Moottoripyörät. Mopedit. Moottorikelkat. Mönkijät
62.52 Junat. Raitiovaunut. Metrovaunut
62.53 Polkupyörät
62.54 Vesikulkuneuvot
62.542 Laivat
62.544 Veneet
62.55 Ilmakulkuneuvot
62.56 Avaruusalukset. Avaruusteknologia
62.58 Liikennevälineiden pienoismallit
62.6 Sähkötekniikka
62.61 Sähköenergian tuottaminen
62.62 Sähköenergian muuttaminen, muuntaminen, jakelu ja siirto
62.67 Elektroniikka
63 KAIVANNAISTEOLLISUUS. KEMIANTEOLLISUUS
63.1 Kaivannaisteollisuus
63.12 Metallurgia
63.3 Keraaminen teollisuus. Lasiteollisuus. Sementtiteollisuus
63.5 Kemianteollisuus
63.7 Muovi- ja kumiteollisuus
64 PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS
64.1 Puunjalostusteollisuus
64.11 Puuteollisuus
64.12 Huonekaluteollisuus
64.13 Paperi- ja selluloosateollisuus
64.3 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
64.4 Nahka- ja jalkineteollisuus
64.5 Hienomekaaninen teollisuus
64.52 Optiset ja lääketieteelliset laitteet
64.54 Soitinrakennus
64.57 Kelloteollisuus
65 KÄSITYÖ. KOTITEOLLISUUS
65.1 Puutyö
65.11 Huonekalujen rakentaminen
65.2 Metallityö
65.3 Nahkatyö
65.4 Tekstiilityö
65.41 Kudonta
65.411 Matonkudonta
65.42 Ompelu
65.421 Koruompelu. Kirjonta
65.424 Lastenvaatteiden valmistus käsityönä
65.43 Neulonta
65.433 Virkkaus. Nypläys
65.434 Solmeilu. Makramee. Fransut
65.44 Kankaanpainanta
65.45 Kehrääminen. Karstaus. Värjäys
65.5 Paperi- ja pahvityöt
65.6 Muovailu. Keramiikkatyöt
65.7 Lasimaalaus. Posliinimaalaus
65.8 Leikkikalut
65.9 Muut käsityöt
65.91 Helmityöt
65.92 Juuri-, kaisla-, kori-, korkki-, lastu-, niini-, olki-, paju-, rottinki-, tuohi- ja tulitikkutyöt
66 RAKENNUSTEKNIIKKA
66.1 Rakennusstatiikka. Rakennussuunnittelu
66.2 Geotekniikka. Maatyöt
66.3 Talonrakennus
66.32 Rakenneosat
66.33 Rakennusaineet. Rakennustyöt
66.34 LVI-työt. Sähkötyöt
66.341 Lämmitys
66.35 Rakennusten erillistilat
66.36 Huoneakustiikka
66.4 Rakennuksen kunnossapito
66.6 Tienrakennus
66.7 Vesirakennus
66.9 Kunnallistekninen ympäristönhuolto
66.93 Vesi- ja jätevesihuolto
66.94 Jätehuolto. Kierrätys
67 MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS. BIOTEKNIIKKA
67.1 Maatalouspolitiikka
67.3 Maanviljely. Puutarhanhoito. Hyötykasvit
67.31 Vihannes- ja juureskasvit
67.32 Hedelmä- ja marjakasvit
67.33 Koristekasvit
67.331 Huonekasvit. Kukka-asetelmat
67.34 Vilja- ja heinäkasvit
67.35 Yrtti- ja maustekasvit
67.36 Muut hyötykasvit
67.38 Viljelymenetelmät
67.39 Kasvinsuojelu
67.4 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito
67.41 Hevosten hoito
67.42 Nautojen, lampaiden ja vuohien hoito
67.43 Sikojen hoito
67.44 Siipikarjan hoito
67.45 Lemmikkieläinten hoito
67.451 Koirat
67.452 Kissat
67.453 Häkkilinnut
67.454 Akvaariot
67.455 Pikkunisäkkäät
67.456 Matelijat. Sammakkoeläimet
67.46 Poronhoito
67.47 Mehiläisten hoito. Hyönteisten kasvatus
67.48 Turkistarhaus
67.49 Eläinlääketiede
67.5 Metsätalous
67.51 Metsänhoito
67.52 Puunkorjuu. Puukauppa. Metsänarviointi
67.58 Metsien monikäyttö
67.581 Marjastus. Luonnonmarjat
67.582 Sienestys
67.6 Metsästys. Kalastus
67.61 Metsästys
67.62 Kalastus
67.7 Elintarviketeollisuus
67.73 Nautintoaineteollisuus
67.8 Biotekniikka
68 KOTITALOUS. LAITOSTALOUS
68.2 Ruoanvalmistus. Ruokakulttuuri
68.21 Säilöntä
68.22 Kasvisruoat. Sieniruoat
68.221 Vegaaniruoat
68.23 Liha-, lintu- ja kalaruoat
68.24 Leipominen. Makeiset. Jälkiruoat
68.25 Eri maiden ja alueiden ruokalajit ja ruokakulttuuri
68.252 Suomi
68.26 Tarjoilu
68.27 Juomat
68.3 Huonetilojen ja irtaimiston hoito
68.31 Vaatteiden pesu ja hoito
68.33 Siivous
68.4 Sisustusoppaat
68.8 Hotelli- ja ravintolatalous. Suurkeittiöt. Ateriapalvelut
69 LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE
69.1 Liiketalouden hallinto
69.11 Johtamisen tekniikka ja menetelmät
69.12 Tuotannon organisointi ja suunnittelu
69.13 Henkilöstöpolitiikka
69.15 Työntutkimukset. Työanalyysi. Työn suunnittelu
69.16 Toimistotyö. Toimistotekniikka
69.162 Konekirjoitus. Tekstinkäsittely. Pikakirjoitus
69.163 Kauppakirjeenvaihto
69.2 Liiketaloudellinen laskentatoimi
69.21 Liiketaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus
69.3 Markkinointi. Kauppa
69.32 Tavaraoppi
69.33 Materiaalitoiminnot
69.34 Asiakaspalvelu. Myyntityö
69.35 Mainonta
69.6 Liikenne
69.62 Maaliikenne
69.63 Vesiliikenne
69.64 Ilmaliikenne
69.7 Posti
69.71 Postimerkkeily

61.722 Verkkojulkaiseminen

Internet-, intranet- ja ekstranet-julkaiseminen yleensä
WWW-sivujen, -sivustojen ja portaalien suunnittelu ja laadinta yleensä
Verkkojulkaisemiseen liittyvät julkaisujärjestelmät, ohjelmointi, atk-ohjelmat sekä ohjelmointi- ja kuvauskielet yleensä
Erikoisaloihin liittyvä verkkojulkaiseminen ja erikoisalojen verkkojulkaisut luokitetaan alan mukaan

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ajax, verkkojulkaiseminen 61.722
Apache, atk-ohjelmat 61.722
Appletit 61.722
ASP, ohjelmointikielet 61.722
ASP.NET, ohjelmointiympäristöt 61.722
CSS, tyylitiedostot 61.722
Dreamweaver, editori 61.722
Editointi, verkkojulkaiseminen 61.722
Emacs, editori 61.722
Flash, atk-ohjelmat 61.722
FrontPage, editori 61.722
HTML, kuvauskielet 61.722
Internet-ohjelmointi 61.722
Internet-sivut, suunnittelu ja laadinta 61.722
J2EE, ohjelmointiympäristöt 61.722
J2ME, ohjelmointiympäristöt 61.722
J2SE, ohjelmointiympäristöt 61.722
Java, ohjelmointikielet 61.722
Java-appletit 61.722
JavaScript, ohjelmointikielet 61.722
Jbuilder, ohjelmointikielet 61.722
Julkaisujärjestelmät, verkkojulkaiseminen 61.722
Kotisivut, laadinta 61.722
Kuvauskielet 61.722
Metadata, verkkojulkaiseminen 61.722
Metakielet, verkkojulkaiseminen 61.722
Microsoft.NET, ohjelmointiympäristöt 61.722
MySql, tietokantaohjelmat, verkkojulkaiseminen 61.722
Ohjelmointiympäristöt, Internet-ohjelmointi 61.722
PHP, ohjelmointikielet, verkkojulkaiseminen 61.722
Podcasting 61.722
SGML, kuvauskielet 61.722
Tiedontallennus, verkkojulkaiseminen 61.722
Tiedostomuodot, verkkojulkaseminen 61.722
UML, kuvauskielet 61.722
Verkkojulkaiseminen 61.722
Verkkojulkaisut, laatiminen 61.722
Verkkokirjoittaminen 61.722
Verkkosivut, suunnittelu ja laadinta 61.722
VRML, kuvauskielet 61.722
WWW-sivustot, suunnittelu ja laadinta 61.722
WWW-sivut, suunnittelu ja laadinta 61.722
XHTML, kuvauskielet 61.722
XML, kuvauskielet 61.722
Asioiden Internet 61.72+
Esineiden Internet 61.72+
Esineiden ja asioiden Internet 61.72+
Tiedonhaku, Internet 61.72+
Youtube 61.72+
Avoin verkkojulkaiseminen 61.72+
Blogit, Internet 61.72+
CGI, standardi ja rajapinta 61.72+
Cookiet 61.72+
E-kirjat, Internet 61.72+
Ekstranet 61.72+
E-lehdet, Internet 61.72+
Elektroniset julkaisut, Internet 61.72+
Evästeet, atk 61.72+
IE, selainohjelma 61.72+
Internet 61.72+
Internet Explorer, selainohjelma 61.72+
Internet-osoitteet 61.72+
Internet-sivut 61.72+
Intranet 61.72+
JSP, www-sivut 61.72+
Kotisivut, Internet 61.72+
Mosaic, selainohjelma 61.72+
Mozilla, selainohjelma 61.72+
Netiketti 61.72+
Netscape, selainohjelma 61.72+
Nettipäiväkirjat, Internet 61.72+
Nörtit, Internet 61.72+
OA, Internet 61.72+
Open Access, Internet 61.72+
Portaalit 61.72+
Semanttinen web 61.72+
Sisällönhallinta, Internet 61.72+
Sisältötuotanto, Internet 61.72+
Sähköinen allekirjoitus 61.72+
Sähköiset julkaisut, Internet 61.72+
Sähköiset lomakkeet, Internet 61.72+
Sähkökirjat, Internet 61.72+
Tiedonhallinta, Internet 61.72+
Tiedonhallintajärjestelmät, Internet 61.72+
URI, Internet-osoitteet 61.72+
URL-osoitteet 61.72+
Uusmedia, Internet 61.72+
Vapaa verkkojulkaiseminen 61.72+
Web-log, Internet 61.72+
Web-osoitteet 61.72+
Verkkoasiointi 61.72+
Verkkojulkaisut, Internet 61.72+
Verkkokirjat, Internet 61.72+
Verkkolehdet, Internet 61.72+
Verkko-osoitteet 61.72+
Verkkopalvelut 61.72+
Verkkopäiväkirjat, Internet 61.72+
Verkkosivut, Internet 61.72+
Verkkotunnukset, Internet 61.72+
Verkkoviestintä, Internet 61.72+

Viittaukset: 1 - 100 / 291

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]