59.12 Ihmisen fysiologia

Tähän yleisteokset ihmisen fysiologiasta ja aineenvaihdunnasta sekä lääketieteellisestä fysiologiasta ja biokemiasta
Tähän myös ihmisen biorytmit ja kronobiologia
Tiettyyn elimeen liittyvä fysiologia ja aineenvaihdunta luokitetaan ko. elimen tai elinryhmän luokkaan 59.5+