58.9 Eläinten elintavat

Tähän eläinten elintapoja koskevat yleisteokset
Tähän myös eläinekologian, eläinsosiologian, eläinten käyttäytymisen ja eläinmaantieteen yleisteokset
Eläinten suhde ympäristöönsä
Eläinten populaatio- ja energiaekologia
Vuodenaikojen vaikutukset eläimistöön
Etologia. Eläinpsykologia
Vaistotoiminnat. Opittu käyttäytyminen
Suojautumiskeinot. Puolustuskeinot
Parinmuodostus. Pesänrakennus. Jälkeläisten hoito
Eläinten levinneisyys. Eläinmaantieteelliset alueet
Tähän myös eri elinympäristöjen tai eläinmaantieteellisten alueiden eläimistöä kuvailevat yleisteokset, joita ei ole tarkoitettu lajinmääritysoppaiksi
Tietyn eläinryhmän elintavat, ekologia, etologia tai eläinmaantiede luokitetaan ko. eläinryhmän luokkaan

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aggressio, etologia 58.9
Atrapit, etologia 58.9
Ehdolliset refleksit, etologia 58.9
Ehdollistaminen, etologia 58.9
Ekologia, eläimet 58.9
Eliömaantiede, eläimet 58.9
Eläimet, ekologia 58.9
Eläimet, elintavat 58.9
Eläimet, käyttäytyminen 58.9
Eläimet, levinneisyys 58.9
Eläimet, pesät ja poikaset 58.9
Eläimistöt 58.9
Eläinekologia 58.9
Eläinmaantiede 58.9
Eläinpsykologia 58.9
Eläinsosiologia 58.9
Energiaekologia, eläimet 58.9
Etologia, eläinten käyttäytyminen 58.9
Loiset, eläintiede 58.9
Maantiede, eläinmaantiede 58.9
Oppiminen, eläinten käyttäytyminen 58.9
Parasitismi, eläinekologia 58.9
Parasitologia, eläintiede 58.9
Parinmuodostus, eläinten käyttäytyminen 58.9
Pesät, eläimet 58.9
Poikaset, eläimet 58.9
Populaatioekologia, eläimet 58.9
Puolustautumiskeinot, eläimet 58.9
Reviirit, eläimet 58.9
Signaalit, etologia 58.9
Suojautumiskeinot, eläimet 58.9
Suojavärit, eläimet 58.9
Symbioosi, eläinekologia 58.9
Tulokaslajit, eläinekologia 58.9
Tuoksu, etologia 58.9
Vaistot, eläimet 58.9
Vieraslajit, eläinekologia 58.9
Vietit, eläimet 58.9
Vuodenajat, eläinekologia 58.9
Äänet, eläinten äänet 58+
Biologia, eläimet 58+
Biologiset tieteet, eläimet 58+
Eliöt, eläimet 58+
Eläimet, eläintiede 58+
Eläimet, sairaudet, eläintiede 58+
Eläimet, täyttäminen 58+
Eläinlajit, eläintiede 58+
Eläinsystematiikka 58+
Eläintaudit, eläintiede 58+
Eläintiede 58+
Elävä luonto, eläimet 58+
Konservointi, eläintiede 58+
Lajinmääritysoppaat, eläimet 58+
Maaperäeläimet 58+
Merieläimet, eläintiede 58+
Petoeläimet, eläintiede 58+
Systematiikka, eläimet 58+
Taksonomia, eläimet 58+
Uhanalaiset eläimet, eläintiede 58+
Vesieläimet 58+
Villieläimet, eläintiede 58+
Bioinformatiikka, biologia 56 - 58+
Elävä luonto 56 - 58+
Luonnontieteet 50 - 58+
Luonnontutkimus 50 - 58+