57.8 Kasvianatomia. Kasvifysiologia. Kasvimorfologia

Tähän kasvianatomian, kasvifysiologian ja kasvimorfologian yleisteokset
Tähän myös kasvien sytologian, histologian, organologian, embryologian ja ontogenian yleisteokset
Tietyn kasviryhmän anatomia, fysiologia ja morfologia luokitetaan ko. kasviryhmän luokkaan

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aineenvaihdunta, kasvit 57.8
Alkaloidit, kasvifysiologia 57.8
Anatomia, kasvit 57.8
Biofysiikka, kasvit 57.8
Biokemia, kasvifysiologia 57.8
Biomekaniikka, kasvit 57.8
Biorytmiikka, kasvit 57.8
Elimet, kasvit 57.8
Elinoppi, kasvit 57.8
Embryologia, kasvit 57.8
Fotosynteesi, kasvifysiologia 57.8
Fysiologia, kasvit 57.8
Fysiologiset rytmit, kasvit 57.8
Haihduttaminen, kasvifysiologia 57.8
Histologia, kasvit 57.8
Hormonit, kasvit 57.8
Itäminen, kasvifysiologia 57.8
Kasvaminen, kasvit 57.8
Kasvianatomia 57.8
Kasvifysiologia 57.8
Kasvimorfologia 57.8
Kasviorganologia 57.8
Kronobiologia, kasvit 57.8
Lisääntyminen, kasvit 57.8
Morfologia, kasvit 57.8
Muoto-oppi, kasvit 57.8
Ontogenia, kasvit 57.8
Organologia, kasvit 57.8
Ravinnonotto, kasvifysiologia 57.8
Seksuaalisuus, kasvit 57.8
Solut, kasvit 57.8
Sukupuolisuus, kasvit 57.8
Sytologia, kasvit 57.8
Yhteyttäminen, kasvifysiologia 57.8
Yksilönkehitys, kasvit 57.8
Biologia, kasvit 57+
Biologiset tieteet, kasvit 57+
Eliöt, kasvit 57+
Elävä luonto, kasvit 57+
Herbaariot 57+
Kasviharrastus, luonnonkasvit 57+
Kasvikokoelmat 57+
Kasvilajit, kasvitiede 57+
Kasviot 57+
Kasvipatologia 57+
Kasvisystematiikka 57+
Kasvit, kasvitiede 57+
Kasvit, kerääminen 57+
Kasvitaudit, kasvitiede 57+
Kasvitiede 57+
Keräily, kasvit 57+
Lajinmääritysoppaat, kasvit 57+
Myrkkykasvit, kasvitiede 57+
Systematiikka, kasvit 57+
Taksonomia, kasvit 57+
Uhanalaiset kasvit, kasvitiede 57+
Vesikasvit 57+
Bioinformatiikka, biologia 56 - 58+
Elävä luonto 56 - 58+
Luonnontieteet 50 - 58+
Luonnontutkimus 50 - 58+