56.9 Ekologia. Eliömaantiede

Ekologian ja eliömaantieteen yleisteokset, jotka koskevat sekä eläimiä että kasveja
Eliöiden suhde ympäristöönsä
Populaatioekologia. Energiaekologia
Ravintoketjut. Biogeokemialliset kierrot
Symbioosi. Parasitismi
Vuodenaikojen vaikutus luontoon
Maaekosysteemit. Maaperäekologia
Vesiekosysteemit Vesiekologia. Planktonekologia
Tähän myös yleisteokset, jotka kuvailevat eri elinympäristöjen tai eliömaantieteellisten alueiden luontoa ja joita ei ole tarkoitettu luonto-oppaiksi tai lajinmääritysoppaiksi
Tähän aavikoiden, arojen, kulttuuriympäristöjen, merien, metsien, napa- ja tundra-alueiden, savannien, soiden, vesistöjen ja vuoristojen ekologia ja luonto yleensä

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aavikot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Arot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Biodiversiteetti, ekologia 56.9
Biogeografia 56.9
Biogeokemialliset kierrot 56.9
Biosfääri, ekologia 56.9
Biotooppi 56.9
Ekologia 56.9
Ekosysteemit, ekologia 56.9
Elinympäristöt, ekologia 56.9
Eliömaantiede 56.9
Eliöyhteisöt 56.9
Energiaekologia 56.9
Habitaatti 56.9
Hajottajat, ravintoketjut 56.9
Joet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Järvet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Koralliriutat, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Kosteikot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Kulttuuriympäristöt, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Kuluttajat, ravintoketjut 56.9
Laguunit, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Loiset, biologia 56.9
Luolat, ekologia 56.9
Luonnon monimuotoisuus, ekologia 56.9
Luonnon tasapaino, ekologia 56.9
Luontotyypit 56.9
Maaekosysteemit 56.9
Maantiede, eliömaantiede 56.9
Maaperäekologia 56.9
Meret, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Meriekologia 56.9
Metsäekologia 56.9
Metsäpalot, metsäekologia 56.9
Metsät, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Mimikry, ekologia 56.9
Napa-alueet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Parasitismi, ekologia 56.9
Parasitologia, biologia 56.9
Petoeläimet, ravintoketjut 56.9
Planktonekologia 56.9
Populaatioekologia 56.9
Preeriat, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Purot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Ravintoketjut, ekologia 56.9
Sademetsät, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Savannit, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Sisävedet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Soistuminen, ekologia 56.9
Suot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Symbioosi, ekologia 56.9
Taiga, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Tulokaslajit, ekologia 56.9
Tundra-alueet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Tuottajat, ravintoketjut 56.9
Valtameret, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Vedet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Vesiekologia 56.9
Vesiekosysteemit 56.9
Vesistöt, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Vieraslajit, ekologia 56.9
Virtaavat vedet, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Vuodenajat, ekologia 56.9
Vuoristot, ekologia ja eliömaantiede 56.9
Meribiologia 56+
Aerobiologia 56+
Biologia 56+
Biologiset tieteet 56+
Biometria 56+
Biorytmiikka, biologia 56+
Biostatistiikka, biologia 56+
Eliöt, biologia 56+
Elävä luonto 56+
Fysiologia, biologia 56+
Fysiologiset rytmit, biologia 56+
Hydrobiologia 56+
Luonnontutkimus, biologiset tieteet 56+
Maaperäbiologia 56+
Plankton 56+
Tekoelämä 56+
Vesibiologia 56+
Yleisbiologia 56+
Bioinformatiikka, biologia 56 - 58+
Elävä luonto 56 - 58+
Luonnontieteet 50 - 58+
Luonnontutkimus 50 - 58+